Câu 1, 2, 3 trang 19 Vlàm việc bài tập (VBT) Toán 4 tập 2.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 19

Giải câu 1, 2, 3 trang 19 bài xích 100 Vsinh hoạt bài xích tập (VBT) Toán thù 4 tập 2. 1. Viết số phù hợp vào khu vực chấm:

1.

Xem thêm: Saboteur Là Gì - Nghĩa Của Từ Saboteur Nghĩa Tiếng Việt Là Gì

Viết số phù hợp vào vị trí chấm:

(eqaligna)  & 3 over 5 = 3 imes 2 over 5 imes 2 = … over …,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2 over 7 = 2 imes 3 over 7 imes … = … over … cr và 1 over 4 = 1 imes … over 4 imes 5 = … over …,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8 over 3 = 8 imes … over 3 imes … = 32 over … cr & 9 over 12 = 9:3 over 12:3 = … over …,,,,,,,,,,,,,,,,25 over 35 = 25… over 35:5 = … over … cr & 21 over 14 = 21… over 14:7 = … over …,,,,,,,,,,,,,,,56 over 24 = 56:8 over 24… = … over … cr )

b) (2 over 5 = … over 10;,,,,,,,12 over 30 = … over 10;,,,,,,,,,,,,,72 over 45 = 8 over ….;,,,,,,,,,,,,,,1 over 4 = 7 over ….)

2. Viết tiếp số tương thích vào chỗ chấm:

a) (12 over 20 = 6 over … = 3 over …) b) (2 over 5 = … over 10 = … over 15 = … over 20)

c) (24 over 36 = 8 over … = 2 over …) d) (3 over 4 = … over 12 = … over 16 = … over 20)

3. Chuyển thành phép phân tách với những số bé hơn (theo mẫu)

Mẫu : 60 : trăng tròn = (60 : 10 ) : (trăng tròn : 10) = 6 : 2 = 3

a) 75 : 25 = (75 : …) : (25 : 5) = ……

b) 90 : 18 = (90 : …) : (18 : 9) = …..

*
Quảng cáo

1.

(eqalign a) và 3 over 5 = 3 imes 2 over 5 imes 2 = 6 over 10,,,,,,,,,,,,,,,,2 over 7 = 2 imes 3 over 7 imes 3 = 6 over 21 cr và 1 over 4 = 1 imes 5 over 4 imes 5 = 5 over 20,,,,,,,,,,,,,,,8 over 3 = 8 imes 4 over 3 imes 4 = 32 over 12 cr và 9 over 12 = 9:3 over 12:3 = 3 over 4,,,,,,,,,,,,,25 over 35 = 25:5 over 35:5 = 5 over 7 cr và 21 over 14 = 21:7 over 14:7 = 3 over 2,,,,,,,,,,,,56 over 24 = 56:8 over 24:8 = 7 over 6 cr )

b (2 over 5 = 4 over 10;,,,,,,12 over 30 = 4 over 10;,,,,,,,,,,,,,,72 over 45 = 8 over 5;,,,,,,,,,,,,,1 over 4 = 7 over 28)

2.

a) (12 over 20 = 6 over 10 = 3 over 5) b) (2 over 5 = 4 over 10 = 6 over 15 = 8 over 20)

c) (24 over 36 = 8 over 12 = 2 over 3) d) (3 over 4 = 9 over 12 = 12 over 16 = 15 over 20)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *