- Trong hình bên có các góc vuông là: ..................................................................................

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 92

- M là trung điểm của đoạn thẳng................

- N là trung điểm của đoạn thẳng................

b) Xác định trung điểm I của đoạn thẳng MN, trung điểm K của đoạn thẳng CD (bằng cách đánh dấu rồi ghi tên điểm đó trên hình vẽ).

Đáp án:

a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

- Trong hình mặt có các góc vuông là:

Góc vuông đỉnh C, cạnh CM, CD. Góc vuông đỉnh D, cạnh DC, Doanh Nghiệp. Góc vuông đỉnh N, cạnh ND, NM. Góc đỉnh M, cạnh MN, MC. Goc vuông đỉnh A, cạnh AB, AE.

- M là trung điểm của đoạn thẳng BC.

Xem thêm: Phần Mềm Anydesk Là Gì - Hướng Dẫn Sử Dụng Anydesk

- N là trung điểm của đoạn thẳng ED.

b) Xác định trung điểm I của đoạn thẳng MN, trung điểm K của đoạn thẳng CD (bằng cách đánh dấu rồi đứng tên điểm đó trên hình vẽ).

*

Bài 2 trang 92:

Câu hỏi: Tính chu vi hình tam giác ABC, hình vuông MNPQ, hình chữ nhật EGHK (có kích thmong ghi trên hình vẽ). Em có nhận xét gì về chu vi các hình đó


*

Đáp án:

Chu vi hinc tam giá ABC là:

12 + 12 + 12 = 36 (cm)

Chu vi hình vuông MNPQ là:

9 x 4 = 36 (cm)

Chu vi hình chữ nhật EGHK là

(10 + 8) x 2 = 36 (cm)

Ba hình trên đều có chu vi bằng nhau và bằng 36cm.

Bài 3 trang 93:

Câu hỏi: Một hình chữ nhật và một hình vuông có cùng chu vi. Biết độ dài cạnh hình vuông là 25centimet, chiều dài hình chữ nhật là 36cm.

a) Tính chu vi hình vuông.

b) Tính chiều rộng hình chữ nhật.

Đáp án:

a) Chu vi hình vuông là:

25 x 4 = 100 (cm)

b) Chiều rộng hình chữ nhật là:

100: 2 - 36 = 14 (cm)

Đáp số: Chu vi 100 cm

Chiều rộng 14cm

Bài trước:
Bài 162: Ôn tập về đại lượng - trang 91 VBT Toán 3 Tập 2Bài tiếp: Bài 164: Ôn tập về hình học (tiếp theo) - trang 93 VBT Tân oán 3 Tập 2

Giải Vlàm việc bài tập Toán 3

Mục lục Giải VBT Toán thù 3 Tập 1

Chương thơm 1: Ôn tập và xẻ sungBài 1: Đọc, viết, đối chiếu các số bao gồm ba chữ số - trang 3 VBT Toán 3 Tập 1Bài 2: Cộng, trừ những số tất cả tía chữ số (không nhớ) - trang 4 VBT Toán 3 Tập 1Bài 3: Luyện tập - trang 5 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 4: Cộng các số tất cả ba chữ số (tất cả nhớ một lần) - trang 6 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 5: Luyện tập - trang 7 VBT Toán 3 Tập 1Bài 6: Trừ các số gồm ba chữ số (bao gồm lưu giữ một lần) - trang 8 VBT Tân oán 3 Tập 1Bài 7: Luyện tập - trang 9 VBT Tân oán 3 Tập 1Bài 8: Ôn tập những bảng nhân - trang 10 VBT Toán 3 Tập 1Bài 9: Ôn tập các bảng phân tách - trang 11 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 10: Luyện tập - trang 12 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 11: Ôn tập về hình học - trang 13 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 12: Ôn tập về giải toán thù - trang 15 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 13: Xem đồng hồ thời trang - trang 17 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 14: Xem đồng hồ thời trang (tiếp theo) - trang 18 VBT Tân oán 3 Tập 1Bài 15: Luyện tập - trang đôi mươi VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 16: Luyện tập thông thường - trang 21 VBT Toán thù 3 Tập 1Tự soát sổ - trang 23 VBT Toán thù 3 Tập 1Cmùi hương 2: Phxay nhân và phép chia trong phạm vi 1000Bài 17: Bảng nhân 6 - trang 24 VBT Tân oán 3 Tập 1Bài 18: Luyện tập - trang 25 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 19: Nhân số tất cả nhì chữ số với số bao gồm một chữ số (không nhớ) - trang 26 VBT Tân oán 3 Tập 1Bài 20: Nhân số có nhì chữ số cùng với số tất cả một chữ số (tất cả nhớ) - trang 27 VBT Toán 3 Tập 1Bài 21: Luyện tập - trang 28 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 22: Bảng chia 6 - trang 29 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 23: Luyện tập - trang 30 VBT Toán 3 Tập 1Bài 24: Tìm một trong các phần cân nhau của một trong những - trang 31 VBT Tân oán 3 Tập 1Bài 25: Luyện tập - trang 32 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 26: Chia số có nhì chữ số mang đến số tất cả một chữ số - trang 34 VBT Tân oán 3 Tập 1Bài 27: Luyện tập - trang 35 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 28: Phép chia không còn với phxay phân tách gồm dư - trang 36 VBT Tân oán 3 Tập 1Bài 29: Luyện tập - trang 38 VBT Tân oán 3 Tập 1Bài 30: Bảng nhân 7 - trang 39 VBT Tân oán 3 Tập 1Bài 31: Luyện tập - trang 40 VBT Toán 3 Tập 1Bài 32: Gấp một trong những lên những lần - trang 41 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 33: Luyện tập - trang 42 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 34: Bảng phân chia 7 - trang 43 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 35: Luyện tập trang 44 VBT Toán 3 Tập 1Bài 36: Giảm đi một số trong những lần - trang 45 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 37: Luyện tập - trang 46 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 38: Tìm số phân tách - trang 47 VBT Toán 3 Tập 1Bài 39: Luyện tập - trang 48 VBT Toán 3 Tập 1Bài 40: Góc vuông, góc ko vuông - trang 49 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 41: Thực hành nhận thấy và vẽ góc vuông bằng ê ke - trang 50 VBT Tân oán 3 Tập 1Bài 42: Đề-ca-mét. Héc-tô-mét - trang 51 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 43: Bảng đơn vị chức năng đo độ nhiều năm - trang 52 VBT Tân oán 3 Tập 1Bài 44: Luyện tập - trang 53 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 45: Thực hành đo độ nhiều năm - trang 54 VBT Toán 3 Tập 1Bài 46: Thực hành đo độ nhiều năm (tiếp theo) - trang 55 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 47: Luyện tập bình thường - trang 56 VBT Toán thù 3 Tập 1Tự soát sổ - trang 57 VBT Tân oán 3 Tập 1Bài 48: Bài toán giải bởi nhì phnghiền toán thù - trang 58 VBT Toán 3 Tập 1Bài 49: Bài tân oán giải bởi hai phxay toán (tiếp theo) - trang 59 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 50: Luyện tập - trang 60 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 51: Bảng nhân 8 - trang 61 VBT Toán 3 Tập 1Bài 52: Luyện tập - trang 62 VBT Toán 3 Tập 1Bài 53: Nhân só có cha chữ số với số gồm một chữ số - trang 63 VBT Tân oán 3 Tập 1Bài 54: Luyện tập - trang 64 VBT Toán 3 Tập 1Bài 55: So sánh số to vội mấy lần số bé - trang 65 VBT Toán 3 Tập 1Bài 56: Luyện tập - trang 66 VBT Tân oán 3 Tập 1Bài 57: Bảng phân chia 8 - trang 67 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 58: Luyện tập - trang 68 VBT Toán 3 Tập 1Bài 59: So sánh số nhỏ bé bằng một trong những phần mấy số to - trang 69 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 60: Luyện tập - trang 70 VBT Tân oán 3 Tập 1Bài 61: Bảng nhân 9 - trang 71 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 62: Luyện tập - trang 72 VBT Tân oán 3 Tập 1Bài 63: Gam - trang 73 VBT Toán 3 Tập 1Bài 64: Luyện tập - trang 74 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 65: Bảng chia 9 - trang 75 VBT Tân oán 3 Tập 1Bài 66: Luyện tập - trang 76 VBT Toán 3 Tập 1Bài 67: Chia số bao gồm hai chữ số cho số tất cả một chữ số - trang 77 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 68: Chia số có nhì chữ số mang đến số gồm một chữ số (tiếp theo) - trang 78 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 69: Chia số tất cả bố chữ số mang đến số tất cả một chữ số - trang 79 VBT Tân oán 3 Tập 1Bài 70: Chia số gồm cha chữ số cho số tất cả một chữ số (tiếp theo) - trang 80 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 71: Giới thiệu bảng nhân - trang 81 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 72: Giới thiệu bảng chia - trang 82 VBT Toán 3 Tập 1Bài 73: Luyện tập - trang 83 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 74: Luyện tập bình thường - trang 84 VBT Toán 3 Tập 1Bài 75: Làm quen cùng với biểu thức - trang 85 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 76: Tính quý hiếm của biểu thức - trang 86 VBT Tân oán 3 Tập 1Bài 77: Tính cực hiếm của biểu thức (tiếp theo) - trang 87 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 78: Luyện tập trang 88 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 79: Tính quý hiếm của biểu thức (tiếp theo) - trang 89 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 80: Luyện tập - trang 91 VBT Tân oán 3 Tập 1Bài 81: Luyện tập thông thường - trang 92 VBT Tân oán 3 Tập 1Bài 82: Hình chữ nhật - trang 93 VBT Tân oán 3 Tập 1Bài 83: Hình vuông - trang 95 VBT Tân oán 3 Tập 1Bài 84: Chu vi hình chữ nhật - trang 97 VBT Toán 3 Tập 1Bài 85: Chu vi hình vuông vắn - trang 99 VBT Toán thù 3 Tập 1Bài 86: Luyện tập - trang 101 VBT Toán 3 Tập 1Bài 87: Luyện tập thông thường - trang 102 VBT Toán 3 Tập 1Tự kiểm soát - trang 103 VBT Tân oán 3 Tập 1

Mục lục Giải VBT Toán thù 3 Tập 2

Chương thơm 3: Các số đến 10 000Bài 88: Các số bao gồm tư chữ số - trang 3 VBT Toán thù 3 Tập 2Bài 89: Luyện tập - trang 5 VBT Tân oán 3 Tập 2Bài 90: Các số tất cả bốn chữ số (tiếp theo) - trang 6 VBT Toán 3 Tập 2Bài 91: Các số bao gồm bốn chữ số (tiếp theo) - trang 7 VBT Tân oán 3 Tập 2Bài 92: Số 10 000 - Luyện tập - trang 8 VBT Toán 3 Tập 2Bài 93: Điểm trọng tâm - Trung điểm của đoạn trực tiếp - trang 9 VBT Tân oán 3 Tập 2Bài 94: Luyện tập - trang 10 VBT Toán 3 Tập 2Bài 95: So sánh những số trong phạm vi 10 000 - trang 12 VBT Tân oán 3 Tập 2Bài 96: Luyện tập - trang 13 VBT Tân oán 3 Tập 2Bài 97: Phép cộng những số trong phạm vi 10 000 - trang 14 VBT Toán thù 3 Tập 2Bài 98: Luyện tập - trang 15 VBT Tân oán 3 Tập 2Bài 99: Phxay trừ các số vào phạm vi 10 000 - trang 16 VBT Tân oán 3 Tập 2Bài 100: Luyện tập - trang 17 VBT Tân oán 3 Tập 2Bài 101: Luyện tập tầm thường - trang 18 VBT Toán thù 3 Tập 2Bài 102: Tháng - Năm - trang 19 VBT Toán thù 3 Tập 2Bài 103: Luyện tập - trang trăng tròn VBT Toán thù 3 Tập 2Bài 104: Hình tròn, trung ương, 2 lần bán kính, bán kính - trang 22 VBT Tân oán 3 Tập 2Bài 105: Vẽ trang trí hình trònBài 106: Nhân số có bốn chữ số cùng với số gồm một chữ số - trang 25 VBT Toán thù 3 Tập 2Bài 107: Luyện tập - trang 26 VBT Toán thù 3 Tập 2Bài 108: Nhân số gồm tư chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) - trang 27 VBT Tân oán 3 Tập 2Bài 109: Luyện tập - trang 28 VBT Toán thù 3 Tập 2Bài 110: Chia số tất cả bốn chữ số cùng với số gồm một chữ số - trang 29 VBT Toán thù 3 Tập 2Bài 111: Chia số bao gồm bốn chữ số với số bao gồm một chữ số (tiếp theo) - trang 30 VBT Tân oán 3 Tập 2Bài 112: Chia số gồm bốn chữ số cùng với số gồm một chữ số (tiếp theo) - trang 31 VBT Tân oán 3 Tập 2Bài 113: Luyện tập - trang 32 VBT Toán thù 3 Tập 2Bài 114: Luyện tập chung - trang 33 VBT Toán thù 3 Tập 2Bài 115: Làm quen với chữ số La Mã - trang 34 VBT Toán 3 Tập 2Bài 116: Luyện tập - trang 35 VBT Toán 3 Tập 2Bài 117: Thực hành xem đồng hồ thời trang - trang 36 VBT Toán 3 Tập 2Bài 118: Thực hành xem đồng hồ đeo tay (tiếp theo) - trang 38 VBT Toán 3 Tập 2Bài 119: Bài toán tương quan mang lại rút ít về đơn vị - trang 40 VBT Toán thù 3 Tập 2Bài 120: Luyện tập - trang 41 VBT Toán thù 3 Tập 2Bài 121: Luyện tập - trang 42 VBT Tân oán 3 Tập 2Bài 122: Tiền nước ta - trang 43 VBT Toán thù 3 Tập 2Bài 123: Luyện tập - trang 45 VBT Toán thù 3 Tập 2Bài 124: Làm quen thuộc với thống kê số liệu - trang 47 VBT Toán thù 3 Tập 2Bài 125: Làm quen thuộc với thống kê lại số liệu (tiếp theo) - trang 48 VBT Toán 3 Tập 2Bài 126: Luyện tập - trang 49 VBT Toán thù 3 Tập 2Tự soát sổ - trang 50 VBT Tân oán 3 Tập 2Chương thơm 4: Các số mang đến 100 000Bài 127: Các số có năm chữ số - trang 51 VBT Toán 3 Tập 2Bài 128: Luyện tập - trang 53 VBT Tân oán 3 Tập 2Bài 129: Các số có năm chữ số (tiếp theo) - trang 54 VBT Tân oán 3 Tập 2Bài 130: Luyện tập - trang 55 VBT Toán thù 3 Tập 2Bài 131: Số 100 000- Luyện tập - trang 56 VBT Toán thù 3 Tập 2Bài 132: So sánh số những số vào phạm vi 100 000 - trang 57 VBT Toán 3 Tập 2Bài 133: Luyện tập - trang 58 VBT Tân oán 3 Tập 2Bài 134: Luyện tập - trang 59 VBT Toán 3 Tập 2Bài 135: Diện tích của một hình - trang 60 VBT Toán 3 Tập 2Bài 136: Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuông - trang 61 VBT Tân oán 3 Tập 2Bài 137: Diện tích hình chữ nhật - trang 62 VBT Toán 3 Tập 2Bài 138: Luyện tập - trang 63 VBT Toán thù 3 Tập 2Bài 139: Diện tích hình vuông vắn - trang 65 VBT Toán thù 3 Tập 2Bài 140: Luyện tập - trang 66 VBT Toán 3 Tập 2Bài 141: Phép cộng những số trong phạm vi 100 000 - trang 67 VBT Toán thù 3 Tập 2Bài 142: Luyện tập - trang 68 VBT Tân oán 3 Tập 2Bài 143: Phnghiền trừ các số vào phạm vi 100 000 - trang 69 VBT Toán thù 3 Tập 2Bài 144: Tiền nước ta - trang 70 VBT Toán 3 Tập 2Bài 145: Luyện tập - trang 72 VBT Toán 3 Tập 2Bài 146: Luyện tập thông thường - trang 73 VBT Toán thù 3 Tập 2Bài 147: Nhân số có năm chữ số cùng với số tất cả một chữ số - trang 74 VBT Toán 3 Tập 2Bài 148: Luyện tập - trang 75 VBT Toán 3 Tập 2Bài 149: Chia số bao gồm năm chữ số cùng với số có một chữ số - trang 76 VBT Tân oán 3 Tập 2Bài 150: Chia số có năm chữ số với số gồm một chữ số (tiếp theo) - trang 77 VBT Tân oán 3 Tập 2Bài 151: Luyện tập - trang 78 VBT Tân oán 3 Tập 2Bài 152: Luyện tập phổ biến - trang 79 VBT Toán 3 Tập 2Bài 153: Bài toán thù liên quan cho rút về đơn vị chức năng (tiếp theo) - trang 80 VBT Toán thù 3 Tập 2Bài 154: Luyện tập - trang 81 VBT Tân oán 3 Tập 2Bài 155: Luyện tập - trang 82 VBT Toán 3 Tập 2Bài 156: Luyện tập thông thường - trang 83 VBT Toán thù 3 Tập 2Tự đánh giá - trang 84 VBT Tân oán 3 Tập 2Chương 5: Ôn tập cuối nămBài 157: Ôn tập những số đến 100 000 - trang 86 VBT Toán 3 Tập 2Bài 158: Ôn tập các số cho 100 000 (tiếp theo) - trang 87 VBT Tân oán 3 Tập 2Bài 159: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 - trang 88 VBT Toán thù 3 Tập 2Bài 160: Ôn tập tư phnghiền tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) - trang 89 VBT Toán 3 Tập 2Bài 161: Ôn tập tứ phnghiền tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) - trang 90 VBT Tân oán 3 Tập 2Bài 162: Ôn tập về đại lượng - trang 91 VBT Tân oán 3 Tập 2Bài 163: Ôn tập về hình học tập - trang 92 VBT Toán 3 Tập 2Bài 164: Ôn tập về hình học tập (tiếp theo) - trang 93 VBT Tân oán 3 Tập 2Bài 165: Ôn tập về giải toán - trang 95 VBT Toán thù 3 Tập 2Bài 166: Ôn tập về giải toán (tiếp theo) - trang 96 VBT Toán thù 3 Tập 2Bài 167: Luyện tập tầm thường - trang 97 VBT Toán thù 3 Tập 2Bài 168: Luyện tập bình thường - trang 99 VBT Toán thù 3 Tập 2Bài 169: Luyện tập tầm thường - trang 101 VBT Toán thù 3 Tập 2Tự đánh giá - trang 103 VBT Toán 3 Tập 2
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *