Trung Bình Cộng Của Số Thứ Nhất Và Số Thứ Hai Là 39Trung Bình Cộng Của Số Thứ Nhất Và Số Thứ Hai Là 39

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trung bình cộng của số đầu tiên và số thiết bị hai là 39. Trung bình cộng của số vật dụng hai cùng số thứ tía là 30. Trung bình cùng của số trước tiên và số thứ ba là 36. Tìm cha số đó?

Trung bình cùng của số thứ nhất và số máy hai là 39. Trung bình cùng của số vật dụng hai với số thứ bố là 30. Trung bình cùng của số đầu tiên và số thứ tía là 36. Tìm ba số kia ?

*
 

Tổng của số đầu tiên và số trang bị hai là:

39 x 2 = 78

Tổng của số thiết bị hai và số thứ cha là:

30 x 2 = 60

Tổng của số thứ nhất và số thứ cha là:

36 x 2 = 72

2 lần tổng của tía số là:

78 + 60 + 72 = 210

Tổng của ba số là:

210 : 2 = 105

Số đầu tiên là:

105 – 60 = 45

Số thiết bị hai là:

78 – 45 = 33

Số thứ tía là:

72 – 45 = 27

Đáp số: số thiết bị nhất: 45

Số thiết bị hai: 33

Số thứ ba: 27

Trung bình cộng của số thứ nhất và số thiết bị hai là 39. Trung bình cộng của số thiết bị hai và số thứ ba là 30. Trung bình cùng của số đầu tiên và số thứ tía là 36. Tìm ba số đó?

Giải:

Tổng số đầu tiên và số đồ vật hai là: 39 x 2 = 78.Bạn vẫn xem: Trung bình cộng của số trước tiên và số thiết bị hai là 39

Tổng số máy hai với số thứ cha là: 30 x 2 = 60.

Bạn đang xem: Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 39Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 39

Tổng số đầu tiên và số thứ ba là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của tía số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của tía số là: 210 : 2 = 105.

Số thứ nhất là: 105 – 60 = 45.

Số thiết bị hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ ba là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 và 27.

Tổng số đầu tiên và số trang bị hai là:

39 x 2 = 78.

Tổng số vật dụng hai và số thứ bố là:

30 x 2 = 60.

Tổng số đầu tiên và số thứ ba là:

36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của bố số là:

78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của cha số là:

210 : 2 = 105.

Số đầu tiên là:

105 – 60 = 45.

Số lắp thêm hai là:

105 – 72 = 33.

Số thứ bố là:

105 – 78 = 27.

Đ/s:45; 33 cùng 27.

Tổng số đầu tiên và số lắp thêm hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số sản phẩm công nghệ hai với số thứ ba là: 30 x 2 = 60.

Tổng số trước tiên và số thứ ba là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của bố số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của tía số là: 210 : 2 = 105.

Số trước tiên là: 105 – 60 = 45.

Số đồ vật hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ ba là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 và 27.

Trung bình cộng của số đầu tiên và số sản phẩm hai là 39. Trung bình cùng của số máy hai với số thứ ba là 30. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ cha là 36. Tìm tía số đó?

Tổng số đầu tiên và số vật dụng hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số máy hai với số thứ bố là: 30 x 2 = 60.

Tổng số thứ nhất và số thứ bố là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của tía số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của ba số là: 210 : 2 = 105.

Số đầu tiên là: 105 – 60 = 45.

Số trang bị hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ cha là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 với 27.

Trung bình cộng của số thứ nhất và số vật dụng hai là 39. Trung bình cộng của số lắp thêm hai với số thứ tía là 30. Trung bình cùng của số thứ nhất và số thứ bố là 36. Tìm cha số đó.

Tổng số thứ nhất và số trang bị hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số thiết bị hai cùng số thứ tía là: 30 x 2 = 60.

Tổng số đầu tiên và số thứ cha là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của ba số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Số đầu tiên là: 105 – 60 = 45.

Số trang bị hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ ba là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 và 27.

Trung bình cùng của số trước tiên và số sản phẩm hai là 39. Trung bình cùng của số đồ vật hai cùng số thứ bố là 30. Trung bình cùng của số thứ nhất và số thứ ba là 36. Tìm ba số đó?

Giải:

Tổng số thứ nhất và số đồ vật hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số lắp thêm hai và số thứ bố là: 30 x 2 = 60.

Tổng số thứ nhất và số thứ ba là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của tía số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của cha số là: 210 : 2 = 105.

Số đầu tiên là: 105 – 60 = 45.

Số đồ vật hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ tía là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 và 27.

Giải:

Tổng số thứ nhất và số sản phẩm hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số đồ vật hai và số thứ cha là: 30 x 2 = 60.

Tổng số trước tiên và số thứ ba là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của ba số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của cha số là: 210 : 2 = 105.

Số đầu tiên là: 105 – 60 = 45.

Số vật dụng hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ tía là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 với 27.

Giải:

Tổng số trước tiên và số trang bị hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số lắp thêm hai cùng số thứ bố là: 30 x 2 = 60.

Tổng số trước tiên và số thứ tía là: 36 x 2 = 72.

Xem thêm: Xóa nợ ròng net charge - tiết lộ bí mật về giá net có thể bạn chưa biết

Hai lần tổng của tía số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của tía số là: 210 : 2 = 105.

Số trước tiên là: 105 – 60 = 45.

Số vật dụng hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ ba là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 cùng 27.

trung bình cộng của số trước tiên và số thứ hai là 39 . Trung bình cùng của số đồ vật hai cùng số thứ tía là 30 . Trung bình cộng của sô trước tiên và số thứ cha là 36 . Tìm ba số đó

 

tổng của số vật dụng 1 cùng 2 là:

39.2=78

tổng của số thứ hai và 3 là:

30.2=60

tổng của số lắp thêm 3 cùng 1 là:

36.2=72

hai lần tổng 3 số là:

78+60+72=105

số thứ nhất là:

105-60=45

số thứ hai là:

105-72=33

số thứ ba là:

105-78=27

Đáp số : STN:45;STH:33;STB:27

Giải:

Tổng số thứ nhất và số thiết bị hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số trang bị hai với số thứ bố là: 30 x 2 = 60.

Tổng số thứ nhất và số thứ ba là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của cha số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của bố số là: 210 : 2 = 105.

Số trước tiên là: 105 – 60 = 45.

Số máy hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ bố là: 105 – 78 = 27.

Trung bình cùng của số thứ nhất và số lắp thêm hai là 36, trung bình cộng của số đồ vật hai cùng số thứ bố là 44, trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 40. Tìm cha số đó.

A. 36 ; 40 và 44

B. 32 ; 40 với 48

C. 32 ; 40 với 44

D. 35 ; 40 với 44

Trung bình cùng của số trước tiên và số sản phẩm hai là 36 trung bình cùng của số sản phẩm công nghệ hai cùng số thứ ba là 44 trung bình cộng của số đầu tiên và số lắp thêm hai là 40 Tìm ba số đó

bạn chỉ cần tìm tổng thôi là đc

Tổng số trước tiên và số sản phẩm hai là:

36x2=72

Tổng số đồ vật bavà số đồ vật hai là:

44x2=88

Tổng số máy bavà số sản phẩm nhấtlà:

40x2=80

Tổng nhị lần cha số là:

72+88+80=240

Tổng ba số là:

240:2=120

số sản phẩm công nghệ 3 là

120-72=48

số thứ hai là

120-88=32

sốthứ độc nhất vô nhị là

120-80=40

Trung bình cùng của số đầu tiên và số thiết bị hai là 23, trung bình cộng của số máy hai với số thứ cha là 30, trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 25. Tìm tía số đó

 
*

Chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
Chọn môn tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và xã hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt công nghệ tự nhiên
Tất cả Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Trung bình cùng của số trước tiên và số thiết bị hai là 39. Trung bình cộng của số vật dụng hai cùng số thứ bố là 30. Trung bình cùng của số thứ nhất và số thứ tía là 36. Tìm ba số đó?

*
*

Giải:

Tổng số trước tiên và số sản phẩm hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số thứ hai và số thứ cha là: 30 x 2 = 60.

Tổng số đầu tiên và số thứ bố là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của cha số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của bố số là: 210 : 2 = 105.

Số thứ nhất là: 105 – 60 = 45.

Số máy hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ bố là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 và 27.

Tổng số đầu tiên và số thiết bị hai là:

39 x 2 = 78.

Tổng số trang bị hai với số thứ bố là:

30 x 2 = 60.

Tổng số đầu tiên và số thứ cha là:

36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của tía số là:

78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của bố số là:

210 : 2 = 105.

Số trước tiên là:

105 – 60 = 45.

Số lắp thêm hai là:

105 – 72 = 33.

Số thứ cha là:

105 – 78 = 27.

Đ/s:45; 33 cùng 27.


Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà chúng ta cần!

Trung bình cùng của số thứ nhất và số thứ hai là 39. Trung bình cùng của số sản phẩm công nghệ hai và số thứ tía là 30. Trung bình cùng của số đầu tiên và số thứ tía là 36. Tìm tía số đó?

Giải:

Tổng số trước tiên và số thứ hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số trang bị hai với số thứ bố là: 30 x 2 = 60.

Tổng số thứ nhất và số thứ ba là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của tía số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của ba số là: 210 : 2 = 105.

Số đầu tiên là: 105 – 60 = 45.

Số sản phẩm hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ ba là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 và 27.

Giải:

Tổng số đầu tiên và số sản phẩm hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số thiết bị hai với số thứ bố là: 30 x 2 = 60.

Tổng số đầu tiên và số thứ bố là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của cha số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của ba số là: 210 : 2 = 105.

Số đầu tiên là: 105 – 60 = 45.

Số máy hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ tía là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 với 27.

Trung bình cùng của số trước tiên và số lắp thêm hai là 39. Trung bình cùng của số trang bị hai và số thứ tía là 30.Tìm bố số đó?

Tổng số thứ nhất và số sản phẩm hai là:

39 x 2 = 78.

Tổng số lắp thêm hai và số thứ tía là:

30 x 2 = 60.

Tổng số thứ nhất và số thứ bố là:

36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của tía số là:

78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của cha số là:

210 : 2 = 105.

Số trước tiên là:

105 – 60 = 45.

Số thiết bị hai là:

105 – 72 = 33.

Số thứ bố là:

105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 cùng 27.

trung bình cùng của số thứ nhất và số trang bị hai là 23 trung bình cùng của số đồ vật hai với số thứ tía là 30 trung bình cùng của số thứ nhất và số thứ tía là 25. Tìm tía số đó

 

Tổng số trước tiên và thiết bị hai là: 23*2=46

Tổng số lắp thêm hai với thứ cha là: 30*2=60

Tổng số thứ tía và thứ nhất là: 25*2=50

Tổng 3 số là: (46+60+50):2=78

Số thứ nhất là: 78-60=18

Số trang bị hai là: 46-18=28

Số thứ bố là: 60-28=32

Vậy 3 số bắt buộc tìm là: 18, 28, 32

Trung bình cùng của số trước tiên và số vật dụng hai là 7,7 trung bình cùng của số đồ vật hai và số thứ ba là 8,5 trung bình cùng của số đầu tiên và số thứ ba là 6,6 tìm ba số đó

Tổng của số thứ nhất và số đồ vật hai là:

\(7,7\times2=15,4\)

Tổng của số đồ vật haivà số thiết bị balà:

\(8,5\times2=17\)​

Tổng của số trước tiên và số thứ tía là:

\(6,6\times2=13,2\)​

Tổng của tất cả ba số là:

\(\left(15,4+17+13,2\right)\div2=22,8\)

Số thứ bố là:

\(22,8-15,4=7,4\)

Số trước tiên là:

\(22,8-17=5,8\)

Số máy hai là:

\(22,8-13,2=9,6\)

trung bình cùng của số đầu tiên và số máy hai là 24 , trung bình cộng của số thứ 2 và số thứ cha là 15 , vừa đủ cộng thứ nhất và số thứ cha là 21 . Tìm ba số đó

Gọi số trang bị nhất, số sản phẩm hai, số thứ cha lần lượt là a, b, c.

(a + b) : 2 =24 a + b =48

(b + c ) : 2 = 15 b+ c =30

(a + c) : 2 = 21 a + c =42

Ta có: a + b + b + c + a + c =42 + 30 +48

= 2a + 2b + 2c = 120

= 2 ( a + b + c) =120

a + b + c =60

a + b = 48 b + c = 30 a + c = 42

c =60 - 48 = 12 a =60 - 30 =30 b = 60 - 42 = 18

Vậy STN = 30

STH = 18

STB = 12

Trung bình cùng của số thứ nhất và số sản phẩm công nghệ hai là 7,7 ; trung bình cộng của số đồ vật hai với số thứ tía là 8,5 ; trung bình cộng của số thứ nhất và số thiết bị balà 6,6. Tìm ba số đó

giải rõ

a + b = 7,7 * 2 = 15,4 --> a = 15,4 - b

b + c = 8,5 * 2 = 17 --> c = 17 - b

a + c = 6,6 * 2 = 13,2

( 15,4 - b ) + ( 17 - b ) = 13,2

( 15,4 - b ) + ( 17 - b ) = 32,4 - 2b = 13,2 --> 32,4 - 13,2 = 2b

32,4 - 13,2 = 19,2 = 2b --> b = 19,2 : 2

b = 9,6

A = 15,4 -9,6= 5,8

C = 17- 9,6 = 7,4.

Kết luận : Số thứ nhất = 5,8

Số trang bị hai = 9,6

Số thứ cha = 7,4.

ghi chú : dấu"-->" tức là "suy ra"

 

Trung bình cộng của số đầu tiên và số vật dụng hai là 1789.Trung bình cộng của số đồ vật hai và số thứ tía là 1562,Trung bình cùng của số thứ cha và số thứ nhất 1591. Tìm cha số?

Tổng của 3 số đó là:

(1789x2+1562x2+1591x2):2=4942

Số thứ 1 là: 4942-1562x2=1818

Số thứ 2 là: 1789x2-1818=1760

Số thứ 3 là:4942-1818-1760=1364

Trung bình cùng của ba số là 16. Trung bình cộng của số trước tiên và số trang bị hai là 14. Trung bình cùng của số máy hai cùng số thứ tía là 18. Tìm bố số đó.

Tổng của tất cả ba số là :

16 x 3 = 48

Tổng của số trước tiên và nhì là :

14 x 2 = 28

Số thứ bố là :

48 - 28 = 20

Tổng của số vật dụng hai và tía là :

18 x 2 = 36

Số sản phẩm hai là :

36 - 20 = 16

Số đầu tiên là :

28 - 16 = 12

STN : 12

ST2 : 16

ST3 : 20

trung bình cộng của tía số là 36. Số thứ nhất hơn số thứ bố là 54. Nếu như không kể số trước tiên thì trung bình cộng của hai số còn lại là 23. Tìm kiếm số trung bình cộng của số trước tiên và só lắp thêm hai


Tất cả Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.