Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trung bình cùng của số trước tiên và số đồ vật nhị là 39. Trung bình cùng của số sản phẩm công nghệ nhị với số thiết bị tía là 30. Trung bình cộng của số đầu tiên và số vật dụng tía là 36. Tìm bố số đó?

Trung bình cộng của số trước tiên cùng số trang bị nhì là 39. Trung bình cộng của số thứ nhì với số máy bố là 30. Trung bình cùng của số đầu tiên với số thứ cha là 36. Tìm bố số kia ?


*

Tổng của số thứ nhất cùng số sản phẩm công nghệ nhị là:

39 x 2 = 78

Tổng của số sản phẩm nhì với số sản phẩm công nghệ tía là:

30 x 2 = 60

Tổng của số trước tiên với số máy tía là:

36 x 2 = 72

2 lần tổng của bố số là:

78 + 60 + 72 = 210

Tổng của cha số là:

210 : 2 = 105

Số trước tiên là:

105 – 60 = 45

Số trang bị nhị là:

78 – 45 = 33

Số vật dụng ba là:

72 – 45 = 27

Đáp số: số lắp thêm nhất: 45

Số lắp thêm hai: 33

Số trang bị ba: 27

Trung bình cùng của số trước tiên với số sản phẩm nhị là 39. Trung bình cùng của số máy hai với số vật dụng ba là 30. Trung bình cùng của số trước tiên với số máy cha là 36. Tìm cha số đó?

Giải:

Tổng số đầu tiên cùng số lắp thêm nhì là: 39 x 2 = 78.quý khách đang xem: Trung bình cộng của số đầu tiên với số thứ hai là 39

Tổng số vật dụng hai với số đồ vật tía là: 30 x 2 = 60.

Bạn đang xem: Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 39

Tổng số trước tiên với số đồ vật tía là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của cha số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của cha số là: 210 : 2 = 105.

Số đầu tiên là: 105 – 60 = 45.

Số sản phẩm công nghệ nhị là: 105 – 72 = 33.

Số thiết bị cha là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 và 27.

Tổng số thứ nhất cùng số máy nhị là:

39 x 2 = 78.

Tổng số sản phẩm hai cùng số vật dụng cha là:

30 x 2 = 60.

Tổng số trước tiên cùng số sản phẩm tía là:

36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của cha số là:

78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của cha số là:

210 : 2 = 105.

Số thứ nhất là:

105 – 60 = 45.

Số sản phẩm công nghệ nhị là:

105 – 72 = 33.

Số thiết bị cha là:

105 – 78 = 27.

Đ/s:45; 33 và 27.

Tổng số thứ nhất cùng số sản phẩm hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số lắp thêm nhì với số lắp thêm tía là: 30 x 2 = 60.

Tổng số đầu tiên cùng số đồ vật cha là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của tía số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của cha số là: 210 : 2 = 105.

Số đầu tiên là: 105 – 60 = 45.

Số sản phẩm công nghệ hai là: 105 – 72 = 33.

Số máy tía là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 với 27.

Trung bình cùng của số đầu tiên và số máy hai là 39. Trung bình cùng của số thứ nhị cùng số thiết bị bố là 30. Trung bình cùng của số đầu tiên và số vật dụng bố là 36. Tìm cha số đó?

Tổng số thứ nhất với số trang bị nhị là: 39 x 2 = 78.

Tổng số trang bị nhì cùng số thiết bị bố là: 30 x 2 = 60.

Tổng số trước tiên và số đồ vật tía là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của cha số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của ba số là: 210 : 2 = 105.

Số trước tiên là: 105 – 60 = 45.

Số thứ hai là: 105 – 72 = 33.

Số lắp thêm ba là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 với 27.

Trung bình cùng của số thứ nhất với số thiết bị hai là 39. Trung bình cùng của số sản phẩm công nghệ nhị cùng số vật dụng bố là 30. Trung bình cộng của số thứ nhất với số thiết bị ba là 36. tra cứu tía số kia.

Tổng số trước tiên cùng số trang bị nhị là: 39 x 2 = 78.

Tổng số thứ nhị và số lắp thêm ba là: 30 x 2 = 60.

Tổng số trước tiên với số đồ vật bố là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của bố số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Xem thêm: Lấy 5 2 Gam Hỗn Hợp Fes2 Và Cu2S, Fes2 Và Cu2S Vào Hno3

Số thứ nhất là: 105 – 60 = 45.

Số đồ vật nhị là: 105 – 72 = 33.

Số sản phẩm công nghệ tía là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 với 27.

Trung bình cùng của số thứ nhất với số thiết bị hai là 39. Trung bình cộng của số trang bị nhì cùng số thiết bị bố là 30. Trung bình cùng của số thứ nhất với số sản phẩm ba là 36. Tìm tía số đó?

Giải:

Tổng số đầu tiên với số đồ vật nhì là: 39 x 2 = 78.

Tổng số trang bị nhị và số trang bị cha là: 30 x 2 = 60.

Tổng số trước tiên cùng số sản phẩm công nghệ cha là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của cha số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của tía số là: 210 : 2 = 105.

Số thứ nhất là: 105 – 60 = 45.

Số máy hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ cha là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 cùng 27.

Giải:

Tổng số thứ nhất với số đồ vật nhị là: 39 x 2 = 78.

Tổng số thiết bị hai cùng số vật dụng ba là: 30 x 2 = 60.

Tổng số thứ nhất và số lắp thêm ba là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của ba số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của bố số là: 210 : 2 = 105.

Số đầu tiên là: 105 – 60 = 45.

Số thiết bị hai là: 105 – 72 = 33.

Số máy bố là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 cùng 27.

Giải:

Tổng số trước tiên với số máy hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số sản phẩm công nghệ hai và số vật dụng tía là: 30 x 2 = 60.

Tổng số trước tiên và số đồ vật tía là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của ba số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của bố số là: 210 : 2 = 105.

Số đầu tiên là: 105 – 60 = 45.

Số lắp thêm hai là: 105 – 72 = 33.

Số sản phẩm công nghệ tía là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 và 27.

vừa đủ cộng của số trước tiên cùng số sản phẩm công nghệ nhị là 39 . Trung bình cộng của số thiết bị nhì với số vật dụng bố là 30 . Trung bình cộng của sô trước tiên cùng số sản phẩm công nghệ cha là 36 . search tía số đó

tổng của số trước tiên và 2 là:

39.2=78

tổng của số thứ hai với 3 là:

30.2=60

tổng của số thiết bị 3 và 1 là:

36.2=72

nhị lần tổng 3 số là:

78+60+72=105

số trước tiên là:

105-60=45

số sản phẩm hai là:

105-72=33

số thứ cha là:

105-78=27

Đáp số : STN:45;STH:33;STB:27

Giải:

Tổng số thứ nhất cùng số trang bị nhì là: 39 x 2 = 78.

Tổng số máy nhị và số sản phẩm cha là: 30 x 2 = 60.

Tổng số thứ nhất cùng số trang bị ba là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của ba số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của ba số là: 210 : 2 = 105.

Số trước tiên là: 105 – 60 = 45.

Số đồ vật nhì là: 105 – 72 = 33.

Số thứ bố là: 105 – 78 = 27.

Trung bình cộng của số đầu tiên với số thiết bị nhì là 36, vừa đủ cộng của số thiết bị hai cùng số thứ tía là 44, vừa phải cộng của số trước tiên với số lắp thêm bố là 40. Tìm ba số kia.

A. 36 ; 40 cùng 44

B. 32 ; 40 và 48

C. 32 ; 40 với 44

D. 35 ; 40 và 44

Trung bình cùng của số trước tiên và số lắp thêm hai là 36 vừa phải cộng của số lắp thêm nhị với số thứ bố là 44 trung bình cùng của số thứ nhất và số lắp thêm nhị là 40 Tìm ba số đó

các bạn chỉ cần tìm tổng thôi là đc

Tổng số trước tiên với số máy nhì là:

36x2=72

Tổng số trang bị bavới số thiết bị nhị là:

44x2=88

Tổng số thiết bị bacùng số lắp thêm nhấtlà:

40x2=80

Tổng nhì lần ba số là:

72+88+80=240

Tổng tía số là:

240:2=120

số vật dụng 3 là

120-72=48

số thứ hai là

120-88=32

sốđầu tiên là

120-80=40

Trung bình cùng của số đầu tiên cùng số trang bị nhì là 23, vừa đủ cộng của số đồ vật nhì và số thiết bị bố là 30, vừa đủ cùng của số đầu tiên cùng số thứ ba là 25. Tìm bố số đó

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *