Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ xemlienminh360.net.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một biện pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: True love là gì

I bởi vì not suppose there is a more difficult question than what is true love and what is true revenue.
While building on his considerable creative skills, this work just served khổng lồ prove sầu to hyên that puppetry was his true love.
Các cách nhìn của các ví dụ không diễn đạt quan điểm của những chỉnh sửa viên xemlienminh360.net xemlienminh360.net hoặc của xemlienminh360.net University Press hay của những nhà trao giấy phép.
*

*

*

*

Xem thêm: Hương Ga Là Ai - Điểm Mặt Đàn Em Của “Bà Trùm” Hương Ga

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập xemlienminh360.net English xemlienminh360.net University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *