TRONG TỰ NHIÊN CLO CÓ HAI ĐỒNG VỊ BỀN LÀ 35CL VÀ 37CL TRONG ĐÓ 35

Câu hỏi:

Trong tự nhiên clo có hai đồng vị bền: 37Cl chiếm phần 24,23% tổng số nguyên tử, còn lại là 35Cl (Cl bao gồm số hiệu nguyên tử là 17). Yếu tố % theo trọng lượng của 37Cl vào HCl

Bạn đang xem: Trong tự nhiên clo có hai đồng vị bền là 35cl và 37cl trong đó 35

O4 là (Cho: H = 1, O = 16):


%35Cl = 100% - 24,23% = 75,77%→ MCl = 37 x 0,2423 + 35 x 0,7577 = 35,4846.→ yếu tắc % của 37Cl vào HCl
O4 là (\% ^37Cl = frac0,2423.371 + 35,4846 + 16.4 = 8,92\% )

*
→ lựa chọn A.


*


*


Toán 10

Toán 10 kết nối Tri Thức

Toán 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Toán 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập Toán 10 liên kết Tri Thức

Giải bài tập Toán 10 CTST

Giải bài bác tập Toán 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Toán 10

Đề thi HK2 môn Toán 10


Ngữ văn 10

Ngữ Văn 10 kết nối Tri Thức

Ngữ Văn 10 Chân Trời sáng Tạo

Ngữ Văn 10 Cánh Diều

Soạn Văn 10 liên kết Tri Thức

Soạn Văn 10 Chân Trời sáng sủa tạo

Soạn Văn 10 Cánh Diều

Văn chủng loại 10

Đề thi HK2 môn Ngữ Văn 10


Tiếng Anh 10

Giải giờ đồng hồ Anh 10 kết nối Tri Thức

Giải tiếng Anh 10 CTST

Giải giờ đồng hồ Anh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 10 KNTT

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 10 CTST

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 10 CD

Giải Sách bài bác tập giờ đồng hồ Anh 10

Đề thi HK2 môn giờ đồng hồ Anh 10


Vật lý 10

Vật lý 10 kết nối Tri Thức

Vật lý 10 Chân Trời sáng Tạo

Vật lý 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Lý 10 liên kết Tri Thức

Giải bài bác tập Lý 10 CTST

Giải bài tập Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm vật dụng Lý 10

Đề thi HK2 môn vật dụng Lý 10


Hoá học tập 10

Hóa học 10 kết nối Tri Thức

Hóa học 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Hóa học tập 10 Cánh Diều

Giải bài tập Hóa 10 kết nối Tri Thức

Giải bài bác tập Hóa 10 CTST

Giải bài xích tập Hóa 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Hóa 10

Đề thi HK2 môn Hóa 10


Sinh học tập 10

Sinh học tập 10 kết nối Tri Thức

Sinh học 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Sinh học tập 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Sinh 10 liên kết Tri Thức

Giải bài tập Sinh 10 CTST

Giải bài tập Sinh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Sinh học 10

Đề thi HK2 môn Sinh 10


Lịch sử 10

Lịch Sử 10 liên kết Tri Thức

Lịch Sử 10 Chân Trời sáng Tạo

Lịch Sử 10 Cánh Diều

Giải bài tập lịch sử hào hùng 10 KNTT

Giải bài tập lịch sử vẻ vang 10 CTST

Giải bài tập lịch sử hào hùng 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 10

Đề thi HK2 môn lịch sử hào hùng 10


Địa lý 10

Địa Lý 10 kết nối Tri Thức

Địa Lý 10 Chân Trời sáng Tạo

Địa Lý 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập Địa Lý 10 KNTT

Giải bài xích tập Địa Lý 10 CTST

Giải bài tập Địa Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Địa lý 10

Đề thi HK2 môn Địa lý 10


GDKT và PL 10

Đề thi HK2 môn GDCD

GDKT & PL 10 liên kết Tri Thức

GDKT & PL 10 Chân Trời sáng Tạo

GDKT & PL 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập GDKT & PL 10 KNTT

Giải bài tập GDKT và PL 10 CTST

Giải bài bác tập GDKT & PL 10 CD

Trắc nghiệm GDKT và PL 10

Đề thi HK2 môn GDKT&PL 10


Công nghệ 10

Công nghệ 10 kết nối Tri Thức

Công nghệ 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Công nghệ 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập công nghệ 10 KNTT

Giải bài bác tập technology 10 CTST

Giải bài xích tập công nghệ 10 CD

Trắc nghiệm công nghệ 10

Đề thi HK2 môn technology 10


Tin học tập 10

Tin học tập 10 kết nối Tri Thức

Tin học 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Tin học tập 10 Cánh Diều

Giải bài tập Tin học 10 KNTT

Giải bài xích tập Tin học tập 10 CTST

Giải bài bác tập Tin học tập 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Tin học tập 10

Đề thi HK2 môn Tin học 10


Xem các nhất tuần

Đề thi thân HK1 lớp 10

Đề thi thân HK2 lớp 10

Đề thi HK1 lớp 10

Đề thi HK2 lớp 10

Đề cưng cửng HK2 lớp 10

Video tu dưỡng HSG môn Toán

Toán 10 Kết nối học thức Bài 1: Mệnh đề

Toán 10 Chân trời sáng tạo Bài 2: Tập hợp

Toán 10 Cánh Diều bài bác tập cuối chương 1

Soạn bài bác Chữ bạn tử phạm nhân - Nguyễn Tuân - Ngữ văn 10 KNTT

Soạn bài Thần Trụ Trời - Ngữ văn 10 CTST

Soạn bài bác Ra-ma kết tội - Ngữ văn 10 Tập 1 Cánh Diều

Văn mẫu về Chữ người tử tù

Văn mẫu mã về cảm xúc mùa thu (Thu hứng)

Văn mẫu về Bình Ngô đại cáo

Văn mẫu về Tây Tiến


*

Kết nối với chúng tôi


Xem thêm: Xóa nợ ròng net charge - tiết lộ bí mật về giá net có thể bạn chưa biết

TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - trang bị 7: từ bỏ 08h30 - 21h00

hoc247.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị công ty quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục và đào tạo HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục Học 247

• %35Cl = 100% - 24,23% = 75,77%→ MCl = 37 x 0,2423 + 35 x 0,7577 = 35,4846.→ thành phần % của 37Cl trong HCl
O4 là


Bo tất cả 2 đồng vị là 10B với 11B cùng với nguyên tử khối vừa phải là 10,81. Yếu tắc % về cân nặng của đồng vị 11B cất trong H3BO3 là (Cho: H = 1, O = 16)


Trong tự nhiên và thoải mái clo gồm hai đồng vị bền là 35Cl với 37Cl trong những số đó 35Cl chiếm phần 75,77% số nguyên tử. Phần trăm trọng lượng 37Cl vào HCl
On là 13,09%. Giá trị của n là


Một nguyên tố R bao gồm 3 đồng vị X, Y ,Z; biết tổng số những hạt cơ bản (n, p, e) vào 3 đồng vị bởi 129, số nơtron đồng vị X hơn đồng vị Y một hạt. Đồng vị Z gồm số proton thông qua số nơtron. Số khối của X, Y, Z thứu tự là


Trong tự nhiên clo gồm 2 đồng vị là 35Cl cùng 37Cl. Nguyên tử khối vừa đủ của clo là 35,5. Thành phần % khối lượng của 37Cl vào KCl
O3 là (Cho: K = 39, O = 16)


Trong tự nhiên nguyên tố Bo bao gồm hai đồng vị bền là 11B cùng 10B. Biết nguyên tử khối mức độ vừa phải của Bo là 10,81. Trung bình cứ tất cả 1539 nguyên tử 10B thì sẽ có được tương ứng từng nào nguyên tử 11B ?


Một lít khí hiđro giàu đơteri (12H) ở đk tiêu chuẩn chỉnh có cân nặng 0,10 gam. Nhận định rằng hiđro chỉ tất cả hai đồng vị là 1H cùng 2H. Phần trăm cân nặng nguyên tử 1H trong loại khí hiđro bên trên là


Trong thoải mái và tự nhiên sắt tất cả 4 đồng vị 54Fe chiếm phần 5,8%, 56Fe chiếm phần 91,72%, 57Fe chỉ chiếm 2,2% và 58Fe chỉ chiếm 0,28%. Brom là hỗn hợp hai đồng vị 79Br chiếm 50,69% và 81Br chiếm 49,31%.

Thành phần % trọng lượng của 56Fe trong Fe
Br3 là


Nguyên tố N tất cả 2 đồng vị là 14N và 15N ; H có 3 đồng vị là 1H, 2H cùng 3H. Số phân tử NH3 buổi tối đa rất có thể có là (biết 3 nguyên tử H vào NH3 là tương tự về khía cạnh cấu tạo)


Trong tự nhiên lưu huỳnh gồm 4 đồng vị bền:

thành phần % về khối lượng của đồng vị 32S trong H2SO4 có giá trị gần nhất cùng với (H = 1; O = 16)


Trong tự nhiên và thoải mái Mg tất cả 3 đồng vị bền: 24Mg (79,00%); 25Mg (10,00%) và 26Mg (11,00%). Mang sử gồm 158 nguyên tử đồng vị 24Mg thì toàn bô nguyên tử của nhị đồng vị còn lại là


Nguyên tử khối trung bình của Bo bởi 10,81u. Biết Bo gồm 2 đồng vị 105B với 115B. Hỏi gồm bao nhiêu xác suất số nguyên tử đồng vị 105B trong axít H3BO3 ?


Nguyên tố O có 3 đồng vị 16O, 17O, 18O. Biết 752,875. 1020 nguyên tử oxi có cân nặng m gam. Tỷ lệ giữa những đồng vị theo thứ tự là 16O : 17O = 4504 : 301, 18 O : 17O = 585 : 903 . Tính quý hiếm của m


Trong thoải mái và tự nhiên oxi gồm 3 đồng vị là 16O, 17O, 18O ; nitơ bao gồm 2 đồng vị là 14N, 15N còn H gồm 3 đồng vị bền là 1H, 2H, 3H. Xác định nào sau đó là không đúng?


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.