Trong thoải mái và tự nhiên, nguyên tố Clo bao gồm 2 đồng vị 35Cl và 37Cl gồm Tỷ Lệ số lượng khớp ứng là 75% cùng 25%. Nguyên ổn tố Cu bao gồm 2 đồng vị trong những số đó 63Cu chiếm 73% số lượng. Biết Cu với Cl tạo ra thích hợp chất CuCl2 trong đó Cu chỉ chiếm 47,228% khối lượng. Đồng vị còn sót lại của Cu là


Bạn đang xem: Trong tự nhiên clo có 2 đồng vị

+) Tính $overline A _Cl m = m frac35,75 m + m 37,25100$

+) Tính $\% m_Cu m = fraca m m a m + m 35,5.2 m .100\% $

+) Đồng vị 63Cu chỉ chiếm 73% => đồng vị còn sót lại gồm số khối là x chiếm 27%


+) Ta có: $overline A _Cl m = m frac35,75 m + m 37,25100 = 35,5$

+) điện thoại tư vấn a là số khối hận vừa đủ của Cu

$ = > m \% m_Cu m = fraca m m a m + m 35,5.2 m .100\% = 47,228\% ,,, = > a = 63,54\% $

+) Đồng vị 63Cu chiếm 73% => đồng vị còn lại bao gồm số khối hận là x chiếm 27%

$ = > frac63.73 m + m x.27 m 100 = 63,54 m ,, = > x = 65$

Vậy đồng vị còn lại là 65Cu


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong những hàng kí hiệu ngulặng tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào cùng chỉ thuộc 1 nguyên ổn tố hóa học ?


Biết khối lượng của nguyên ổn tử cacbon 12 vội vàng 11,9059 lần khối lượng của ngulặng tử hiđro. Hỏi khối lượng của nguyên ổn tử hiđro bằng từng nào u?


Cho biết trọng lượng của nguim tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; trọng lượng nguyên ổn tử của Be là 9,012u. Khối lượng của Be là từng nào gam?


Agon bóc ra tự không khí là hỗn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar sinh hoạt điều kiện tiêu chuẩn.


Đồng gồm 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối hận vừa phải của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị là


Khối hận lượng nguim tử trung bình của bo (B) là 10,812. Số nguyên ổn tử (_5^11B) Lúc tất cả 94 nguim tử (_5^10B) là


Hai đồng vị bao gồm số kân hận trung bình 40,08 đvC. Hai đồng vị này có số nơtron hơn kém nhau là 2. Đồng vị bao gồm số kân hận nhỏ tuổi chỉ chiếm 96%. Số kăn năn mỗi đồng vị là


Xem thêm: Định Nghĩa Tố Chất Là Gì ? Các Tố Chất Để Trở Thành Nhà Lãnh Đạo

Hiđro tất cả nguyên tử khối hận là một trong,008. Hỏi có từng nào nguyên ổn tử của đồng vị (_1^2H)trong một ml nước (cho rằng nội địa chỉ gồm 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), mang đến M = 18, trọng lượng riêng rẽ của nước là 1 g/ml ?


Nguyên ổn tử khối hận của B là 10,81. B bao gồm 2 đồng vị 10B với 11B. Phần trăm đồng vị 11B trong H3BO3 (biết MH = 1 và MO = 16) là


Một các thành phần hỗn hợp tất cả nhị đồng vị gồm số khối hận vừa đủ 31,1 và có tỉ trọng phần trăm các đồng vị là 90% và 10%. Tổng số hạt vào hai đồng vị là 93 và tổng thể phân tử ko có năng lượng điện bởi 0,55 lần tổng thể hạt mang năng lượng điện. Số nơtron của đồng vị bao gồm số khối to hơn là


Nguyên tố X gồm 3 đồng vị là X1 chiếm phần 92,23%, X2 chiếm phần 4,67% và X3 chiếm 3,1%. Tổng số kăn năn của 3 đồng vị bởi 87. Số nơtron trong X2 nhiều hơn nữa X1 1 hạt. Ngulặng tử khối hận vừa phải của X là 28,0855. Số kăn năn của X3 là


Trong tự nhiên, nguyên ổn tố Clo gồm 2 đồng vị 35Cl với 37Cl bao gồm Tỷ Lệ con số khớp ứng là 75% và 25%. Ngulặng tố Cu tất cả 2 đồng vị trong những số ấy 63Cu chỉ chiếm 73% số lượng. Biết Cu với Cl tạo ra phù hợp chất CuCl2 trong những số ấy Cu chiếm phần 47,228% cân nặng. Đồng vị còn sót lại của Cu là


Cacbon tất cả 2 đồng vị: 12C với 13C. Oxi tất cả 3 đồng vị: 16O, 17O, 18O. Số phân tử CO không giống nhau được tạo cho tự các đồng vị bên trên là


Trong tự nhiên và thoải mái brom tất cả hai đồng vị là (_35^79 extBr) và (_35^81 extBr), nguyên ổn tử khối vừa phải của brom là 79,986. Nếu nguyên ổn tử khối hận mỗi đồng vị có giá trị bằng số kân hận thì tỉ trọng % số nguyên ổn tử đồng vị (_35^79 extBr) là


Nguim tử khối hận vừa phải của Cu là 63,546. Đồng sống thọ trong tự nhiên cùng với 2 nhiều loại đồng vị là (_29^65Cu) và (_29^63Cu). Thành phần xác suất về nguim tử của (_29^63Cu) là:


Cabon trong tự nhiên là tất cả hổn hợp của nhì đồng vị 12C với 13C, trong các số đó đồng vị 12C chiếm 98,89%. Biết rằng đồng vị cacbon 13C có nguyên tử kăn năn bởi 12,991. Ngulặng tử kân hận trung bình của cacbon là


*

Cơ quan lại nhà quản: shop Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung ứng hình thức social trực đường số 240/GPhường – BTTTT vì chưng Sở Thông tin với Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *