... nhằm tam giác MAB là tam giác phần nhiều.c) Tìm t a độ c a điểm M nhằm tam giác MAB là tam giác vuông.d) Tìm t a độ c a điểm M để tứ đọng giác MAIB có chu vi bằng 6 5.e) Tìm t a độ c a điểm M để tam giác ... giác IAB là tam giác hầu như.f) Tìm t a độ c a điểm M nhằm tam giác IAB là tam giác vuông.g) Tìm t a độ c a điểm M để tam giác IAB có diện tích lớn nhất.BT3. Trong mặt phẳng t a độ Oxy , cho mặt đường ... toạ độ Oxy, cho điểm A( 2;-2). Viết phương trình mặt đường trực tiếp d đi qua A cùng cắt nhị trục Ox, Oy tại B với C sao cho tam giác ABC cân nặng. BT115. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC tất cả...

Bạn đang xem: Trong mặt phẳng oxy cho tam giác abc cân tại a

*

gmail.com - 4 - B - 2010 Theo chương trình Chuẩn Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A, có đỉnh C(− 4; 1), phân giác trong ... trong mặt phẳng Oxy Sưu tầm: daukhathân phụ.toan
tin nhắn.com - 15 - Cao đẳng – 2009 Chuẩn: Trong mặt phẳng t a độ Oxy, cho tam giác ABC có 1; 2C , mặt đường trung đường kẻ tự A cùng mặt đường cao ... C tại nhị điểm M và N sao cho tam giác AMN vuông cân tại A. Giải: Chulặng đề: Điểm với mặt đường trong mặt phẳng Oxy Sưu tầm: daukhaphụ thân.toan
*

Xem thêm: "Trạm Thu Phí Tiếng Anh Là Gì ? Trạm Thu Phí Không 1675, Huyennguyen

... Ox Baøi 12. Cho tam giác ABC tất cả A( 2,1); B(3,0); C(1,-4). Viết phương trình tham mê số trung con đường AM c a tam giác ABC. Baøi 13. Xét địa điểm tương đối các con đường thẳng sau và kiếm tìm t a độ giao điểm ... A( 1; 4), B(3; –1), C(6; 2) Baøi 19. Cho tam giác ABC, biết phương trình cha cạnh c a tam giác. Viết pmùi hương trình những mặt đường cao c a tam giác, với: a) AB x y BC x y CA x y: 2 3 1 0, : 3 7 0, ... phương thơm trình cha cạnh c a tam giác. Viết pmùi hương trình các đường cao c a tam giác, vớiAB x y BC x y CA x y: 2 2 0, : 4 5 8 0, : 4 8 0        . Baøi 7. Cho tam giác ABC biết M(-1,1),...
*

*

*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *