Câu 50837: Trộn 0,54g bột Al cùng với Fe2O3 với CuO, rồi triển khai bội phản ứng sức nóng nhôm sinh hoạt điều kiện không có bầu không khí, chiếm được hỗn hợp hóa học rắn X. Hòa rã hoàn toàn X trong hỗn hợp HNO3 dư nhận được 0,896 lít nghỉ ngơi đktc hỗn hợp khí Y tất cả NO2 cùng NO (biết bội phản ứng không chế tạo muối NH4NO3). Tỷ khối của các thành phần hỗn hợp Y so với H2 là:

A.

Bạn đang xem: Trộn 0.54 gam bột al với fe2o3 và cuo

17

B.

Xem thêm: So Sánh Sinh Sản Vô Tính Và Sinh Sản Hữu Tính Và Sinh Sản Hữu Tính Ở Động Vật

19

C. 21

D. 23


Giải bỏ ra tiết:

 Nhìn tổng thể từ đầu mang đến cuối thì chỉ có Al với N(+5) là biến hóa số oxi hóa. Ta có: Chất khử: Al -------------> Al(+3) + 3e 0,02---------------------------->0,06 Chất oxi hóa: 1e + N(+5) -----> NO2 xNO 3yx=0,03 y=0,01 => M(B)=42 => d(M(B)/H2)=21 


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan lại chủ quản: Công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *