Câu hỏi :

Tripeptit mạch hsống X và tetrapeptit mạch hnghỉ ngơi Y đông đảo được khiến cho xuất phát từ 1 α-aminoaxit (no, mạch hlàm việc, vào phân tử cất một đội -NH2 với một đội nhóm -COOH). Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol Y chiếm được tổng cân nặng CO2 cùng H2O bằng 95,6 gam. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X, sản phẩm chiếm được mang lại chiếu vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, sau bội phản ứng trọng lượng hỗn hợp này 


*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *