C. Triolein bội phản ứng cùng với dd NaOH (xà chống hóa) mang lại sp là muối hạt natri của axit oleic và glixerol.

Bạn đang xem: Triolein không tác dụng với chất hoặc dung dịch nào sau đây

D. Trong phân tử triolein tất cả đựng links pi buộc phải bao gồm phản bội ứng với H2(xt Ni, t0)

B. Triolein không phản bội ứng với Cu(OH)2 làm việc ĐK thường.


*
*
*
*
*
*
*
*

Tdiệt phân hoàn toàn một lượng tristrearin vào hỗn hợp NaOH (vừa đủ), thu được 1 mol glyxerol và:


Đun glixerol cùng với hỗn hợp những gồm n axit bự không giống nhau (tất cả xúc tác H2SO4) có thể chiếm được từng nào loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho hỗn hợp X tất cả 2 axit lớn RCOOH cùng R’COOH tính năng với glixerol. Số lượng hóa học to về tối đa hoàn toàn có thể thu được là từng nào ?


Tbỏ phân 1 chất phệ X vào môi trường xung quanh axit, sau phản bội ứng nhận được glixerol và 2 axit mập.

Xác định số đồng phân cấu trúc của X ?


Tdiệt phân trọn vẹn chất lớn X trong môi trường xung quanh axit, nhận được axit oleic cùng axit stearic có tỉ lệ thành phần mol khớp ứng 1 : 2. Khối hận lượng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 tác dụng hoàn toàn cùng với H2O dư, đun nóng, có xúc tác H2SO4 chiếm được m gam glixerol. Giá trị của m là


Xà chống hóa hoàn toàn trieste X bằng dd NaOH chiếm được 9,2g glixerol với 83,4g muối của một axit no. Axit kia là


Xà chống hoá trọn vẹn 17,24 gam chất to phải toàn vẹn 0,06 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng nhận được trọng lượng xà phòng là


Đun nóng hóa học lớn đề xuất vừa đủ 40 kilogam hỗn hợp NaOH 15%, mang sử bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn. Kân hận lượng (kg) glixerol nhận được là


Một nhiều loại hóa học to có M tb = 792,8. Từ 10 kg hóa học lớn bên trên vẫn pha trộn được m kg xà chống natri tất cả 28% chất phú gia. m có giá trị


Đốt cháy trọn vẹn 1 mol chất bự, thu được CO2 cùng H2O hơn kỉm nhau 7 mol. Mặt không giống, a mol chất phệ bên trên tính năng tối đa với 800 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là


Cho các tuyên bố sau:

(a) Chất phệ được Call thông thường là triglixerit xuất xắc triaxylglixerol.

(b) Chất Khủng nhẹ nhàng hơn nước, không rã nội địa tuy nhiên chảy nhiều trong dung môi cơ học.

(c) Phản ứng tbỏ phân hóa học béo vào môi trường thiên nhiên axit là phản bội ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein tất cả công thức theo thứ tự là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là


Cho dãy những chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất vào dãy Lúc tbỏ phân vào hỗn hợp NaOH (dư), làm cho nóng xuất hiện ancol là


Cho triolein lần lượt chức năng cùng với Na, H2 (Ni, to), dung dịch NaOH (to), Cu(OH)2. Số trường vừa lòng tất cả phản bội ứng xẩy ra là:


Tdiệt phân trọn vẹn triglixerit X vào hỗn hợp NaOH nhận được glixerol, natri stearate cùng natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X nhận được H2O cùng 9,12 mol CO2. Mặt khác m gam X công dụng hoàn toàn với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) thu được hóa học Khủng Y. Đem tổng thể Y công dụng hoàn toàn cùng với NaOH toàn vẹn, thu mang tổng thể muối sau làm phản ứng đốt cháy vào oxi dư thì chiếm được tối đa a gam H2O. Giá trị của a sớm nhất với mức giá trị như thế nào sau đây ?


Cho 1 mol triglixerit X tác dụng cùng với dung dịch NaOH dư, thu được một mol glixerol, 1 mol natri panmitin với 2 mol natri oleat. Phát biểu như thế nào dưới đây sai?


Hỗn phù hợp X tất cả những triglixerit. Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol X, bắt buộc dùng đầy đủ 3,75 mol O2 thì nhận được H2O và 2,7 mol CO2. Mặt không giống, xà phòng hóa trọn vẹn 50,4 gam X bởi dung dịch NaOH, thu được glixerol cùng m gam muối hạt. Giá trị của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X bắt buộc toàn diện 3,26 mol O2, chiếm được 2,28 mol CO2 cùng 39,6 gam nước. Mặt không giống thủy phân hoàn toàn a gam X trong hỗn hợp NaOH đun nóng, chiếm được dung dịch chứa b gam muối hạt. Giá trị của b là


Tdiệt phân trọn vẹn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH, nhận được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X đề xuất vừa đủ 3,22 mol O2, nhận được H2O và 2,28 mol CO2. Mặt không giống, m gam X tính năng buổi tối đa với a mol Br2 vào dung dịch. Giá trị của a là


Thủy phân trọn vẹn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH toàn vẹn, nhận được glixerol với m gam các thành phần hỗn hợp muối. Đốt cháy trọn vẹn a mol X yêu cầu đầy đủ 7,75 mol O2 và thu được 5,5 mol CO2. Mặt không giống, a mol X tính năng về tối nhiều với 0,2 mol Br2 trong hỗn hợp. Giá trị của m là


Câu 40. Tiến hành thí nghiệm xà chống hóa chất béo:

Bước 1: Cho vào chén sđọng khoảng tầm 3 gam ngấn mỡ lợn với 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Cách 2: Đun sôi dịu hỗn hợp với tiếp tục khuấy bởi đũa thủy tinh khoảng khoảng 30 phút, thỉnh phảng phất thêm vài ba giọt nước để vào để lưu lại mang lại thể tích của tất cả hổn hợp không đổi rồi để nguội.

Bước 3: Rót cung ứng các thành phần hỗn hợp 9 – 12 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy vơi xong để yên ổn hỗn hợp.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Rattle Là Gì - Câu Ví Dụ,Định Nghĩa Và Cách Sử Dụng Củarattle

Phát biểu như thế nào dưới đây sai?


Đốt cháy hoàn toàn một lượng hóa học to X buộc phải dùng trọn vẹn 3,24 mol O2. Mặt khác, tdiệt phân hoàn toàn lượng hóa học bự trên bởi NaOH chiếm được m gam tất cả hổn hợp hai muối của axit oleic cùng axit stearic. Biết lượng X bên trên có thể làm mất đi color dung dịch đựng tối đa 0,04 mol Br2. Giá trị của m là


Xà phòng hóa trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp E gồm những triglixerit bởi dung dịch NaOH, nhận được glixerol với các thành phần hỗn hợp X có tía muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa tất cả tỉ trọng mol tương xứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa trọn vẹn m gam E, thu được 68,96 gam các thành phần hỗn hợp Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E thì nên cần toàn vẹn 6,14 mol O2. Giá trị của m là


Tbỏ phân chất Khủng triglixerit X trong hỗn hợp NaOH bạn ta nhận được xà phòng là các thành phần hỗn hợp 2 muối hạt natri oleat, natri panmitat theo tỉ trọng mol theo lần lượt là 2 : 1. lúc đốt cháy a mol X nhận được b mol CO2 cùng c mol H2O. Liên hệ giữa a, b, c là


lúc đun nóng 2,225 kg hóa học lớn Tristearin (tất cả chứa 20% tạp chất trơ) với hỗn hợp NaOH dư. Giả sử công suất của phản bội ứng 100%. Kăn năn lượng glixerol thu được là


Đốt cháy trọn vẹn m gam triglixerit X đề nghị vừa đủ 3,08 mol O2, nhận được CO2 với 2 mol H2O. Cho m gam X tính năng cùng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được glixerol cùng 35,36 gam muối hạt. Mặt khác, m gam X tác dụng về tối đa với a mol Br2 vào dung dịch. Giá trị của a là


Xà chống hóa hoàn toàn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH dư, chiếm được glyxerol, natri oleat, natri stearat và natri panmitat. Phân tử khối của X là


Tbỏ phân hoàn toàn m gam triglixerit X đề xuất dùng toàn diện 300 ml hỗn hợp NaOH 1M, chiếm được glixerol cùng 91,8 gam muối bột của một axit béo. Giá trị của m là


Khi thuỷ phân chất béo X trong hỗn hợp NaOH, nhận được các thành phần hỗn hợp nhì muối bột C17H35COONa, C15H31COONa gồm khối lượng hơn kém nhẹm nhau 1,817 lần cùng glixerol. Trong phân tử X có


Đốt cháy trọn vẹn 25,74 gam triglixerit X, chiếm được CO2 với 1,53 mol H2O. Cho 25,74 gam X tác dụng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được glixerol cùng m gam muối. Mặt khác, 25,74 gam X chức năng được buổi tối nhiều với 0,06 mol Br2 trong hỗn hợp. Giá trị của m là


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X đề nghị toàn diện 7,8 mol O2 nhận được 5,5 mol CO2 và 5,2 mol H2O. Mặt khác mang đến a gam X phản nghịch ứng với trọn vẹn dung dịch Br2. Số mol Br2 tsi mê gia bội phản ứng là:


Cho 28,96 gam hỗn hợp X tất cả hóa học phệ Y và axit Z (trong các số ấy Y được tạo thành tự glixerol và axit Z) công dụng toàn diện cùng với 0,1 mol NaOH thu được một,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Cho những sơ đồ vật phản ứng theo như đúng tỉ trọng mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit có số liên kết π nhỏ tuổi hơn 6 với tất cả 55 nguim tử cacbon trong phân tử; X1, X2, X3, X4 là rất nhiều vừa lòng chất cơ học khác biệt, X2 nhiều hơn thế nữa X3 hai nhóm CH2. Nhận định làm sao dưới đây không đúng?


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 0,32 mol O2 nhận được 0,228 mol CO2 và 0,208 mol H2O. Mặt khác, mang lại a gam X vào 45 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm NaOH 0,1M cùng KOH 0,1M sau bội nghịch ứng trọn vẹn cô cạn dung dịch nhận được hóa học rắn đựng m gam muối hạt khan. Giá trị của m là


Hỗn hòa hợp E có axit panmitic, axit stearic với triglixerit X. Cho m gam E tính năng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư, nhận được 86,76 gam hỗn hợp nhì muối bột. Nếu đốt cháy không còn m gam E thì nên đầy đủ 7,47 mol O2, chiếm được H2O và 5,22 mol CO2. Khối lượng của X vào m gam E là


Thực hiện xà chống hóa m gam hóa học to X bởi KOH thu được 96,2 gam hóa học rắn cùng 9,2 gam glixerol. Giá trị m là:


Hỗn thích hợp X có các triglixerit vào phân tử đa số đựng axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy trọn vẹn m gam X đề xuất a mol O2 thu được 0,285 mol CO2. Xà phòng hóa trọn vẹn m gam X bởi hỗn hợp NaOH trọn vẹn được m1 gam muối bột. Giá trị a và m1 theo thứ tự là


Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X yêu cầu toàn diện x mol O2, sau phản nghịch ứng thu được CO2 cùng y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu cho a mol X công dụng cùng với hỗn hợp Br2 dư thì lượng Br2 làm phản ứng về tối nhiều là 0,45 mol. Giá trị của a là


 Tiến hành thí điểm xà chống hóa chất béo:

Cách 1: Cho vào chén sđọng nhỏ khoảng 2 ml dầu dừa cùng 6 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ các thành phần hỗn hợp, tiếp tục khuấy số đông bởi đũa chất thủy tinh khoảng 1/2 tiếng cùng thỉnh phảng phất thêm nước chứa để giữ lại cho thể tích hỗn hợp không thay đổi xong để nguội tất cả hổn hợp.

Cách 3: Rót cung cấp các thành phần hỗn hợp 7-10 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy dịu rồi để yên hỗn hợp.

Cho những tuyên bố sau:

(a) Sau bước 3, thấy tất cả lớp hóa học rắn màu trắng nổi lên là glixerol.

(b) Thêm hỗn hợp NaCl bão hòa rét để triển khai tăng hiệu suất phản bội ứng.

(c) Tại bước 2 nếu như không thêm nước đựng, các thành phần hỗn hợp bị cạn thô thì bội phản ứng tdiệt phân không xảy ra.

(d) Trong thử nghiệm này, rất có thể gắng dầu dừa bởi dầu nhớt chất trơn tru đồ vật.

Số phát biểu đúng là


*

Cơ quan lại công ty quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ hình thức dịch vụ social trực tuyến số 240/GP.. – BTTTT bởi Bộ Thông tin với Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *