Câu 2trang28GDQPhường. 12:

Trình bày nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh quần chúng. # hiện ni.

Bạn đang xem: Trình bày nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân hiện nay

Lời giải

Nội dung xây dựng nền quốc chống toàn dân, bình yên nhân dân hiện nay bao gồm 2 phần chính: xây dựng tiềm lực nền quốc phòng toàn dân, bình yên quần chúng với xây dựng thế trận quốc phòng, bình an.

* Xây dựng tiềm lực nền quốc phòng toàn dân, bình an quần chúng.

- Xây dựng tiềm lực bao gồm trị, tinc thần:

Hiện nay cần tập trung:

+ Xây dựng tình cảm quê hương đất nước, bao gồm lòng tin tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, chế độ.

+ Xây dựng hệ thống thiết yếu trị vào sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

+ Giữ vững ổn định chính trị, trật tự bình yên làng hội.

+ Luôn chăm lo mọi mặt đời sống cho quần chúng.

- Xây dựng tiềm lực tởm tế:

Hiện ni cần tập trung:

+ Gắn tởm tế với quốc phòng.

+ Phát huy kinh tế nội lực.

+ Gắn xây dựng cơ sở hạ tầng của nền gớm tế với xây dựng cơ sở hạ tầng của nền quốc chống, an ninh.

+ Có kế hoạch động viên nền khiếp tế trong thời chiến.

+ Tăng cường hội nhập trong khiếp tế để củng cố quốc phòng, an ninh.

Xem thêm:  Một Hợp Chất Ion Cấu Tạo Từ Ion M+ Và Ion X2-, Một Hợp Chất Ion Tạo Ra Từ Ion M+ Và Ion X2−

- Xây dựng tiềm lực khoa học, công nghệ:

Hiện ni cần tập trung:

+ Huy động tổng lực các ngành khoa học, công nghệ quốc gia đến quốc chống, an toàn.

+ Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật cho phạt triển ghê tế cùng củng cố quốc phòng, bình yên.

+ Từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, cơ sở nghiên cứu để phục vụ mang lại khoa học, công nghệ, quốc chống, bình an.

- Xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh:

Hiện ni cần tập trung:

+ Xây dựng lực lượng vũ trang “Cách mạng, chủ yếu quy, tinc nhuệ, từng bước hiện đại”, lấy xây dựng chủ yếu trị làm cho cơ sở.

+ Gắn quy trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với quá trình xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, vũ khí trang bị.

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ vào lực lượng vũ trang đáp ứng yêu thương cầu nhiệm.

+ Chuẩn bị đất nước về mọi mặt, những phương án sẵn sàng động viên thời chiến.

+ Tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự.

*

* Xây dựng thế trận quốc chống toàn dân, bình an nhân dân:

Hiện nay cần tập trung:

+ Gắn thế trận quốc chống với thế trận bình yên vào một tổng thể thống nhất.

+ Phân vùng chiến lược về quốc phòng, bình an với phân vùng khiếp tế.

+ Xây dựng hậu phương chiến lược, quần thể vực phòng thủ tỉnh (thành phố) vững mạnh.

+ Tổ chức xây dựng “Kế hoạch chống thủ dân sự”

+ Xây dựng phương án, triển khai các lực lượng chiến đấu

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *