Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

bên trên một bóng đèn dây tóc gồm ghi 220V-100W. tính điện năng sử dụng trong 30 ngày, sáng sủa bình thường từng ngày 4h.

Bạn đang xem: Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 220v 100w


*

Điện năng áp dụng trong 30 ngày khi thắp sáng thông thường bóng đèn này mỗi ngày 4 giờ đồng hồ là:

Theo công thức: A=Phường.t=100.4.30.3600=43,2.106J


*

Tóm tắt:(U=220^v)(P=100^w)(t=4h imes30ngày)-------------------------A x 30?Đổi 4h = 14400GiảiLượng năng lượng điện năng áp dụng vào 30 ngày là (A=P imes t) (Rightarrow)100x(14400x30)(Rightarrow)43200000J Mình không chắc đúng đâu nhé! Lâu vượt ko học rồi


Trên một đèn điện dây tóc tất cả ghi 220V – 100W.Tính điện năng thực hiện trong 30 ngày lúc thắp sáng thông thường bóng đèn hàng ngày 4 giờ


Điện năng sử dụng trong 30 ngày là:

A 1 = P Đ 1 . t = 0,1kW.120h = 12kW.h = 12.1000.3600 = 4,32. 10 7 J.


Trên một đèn điện dây tóc bao gồm ghi 220V - 100W.a.Tính năng lượng điện năng thực hiện vào 30 ngày khi thắp sáng bình thường bóng đèn này mỗi ngày 6 giờ đồng hồ.b.Mắc tiếp liền bóng trên với cùng một đèn điện dây tóc không giống có ghi 220v - 75w vào hiệu năng lượng điện cầm 220v. tính công suất tiêu thụ của từng đèn với của tất cả mạch.


a)Điện năng tiêu thụ đèn:

(A=UIt=Pt=100cdot30cdot6cdot3600=64800000J=18kWh)

b)Điện trngơi nghỉ đèn 1:

(R_1=dfracU_1^2P_1=dfrac220^2100=484Omega)

Điện trsống đèn 2:

(R_2=dfracU_2^2P_2=dfrac220^275=dfrac19363Omega)

Cường độ mẫu năng lượng điện qua nhị đèn:

(I_1=I_2=I=dfrac220484+dfrac19363=dfrac1577A)

Hiệu điện thế qua mỗi đèn:

(U_1=dfrac1577cdot484approx94,28V;U_2=dfrac1577cdotdfrac19363approx125,71V)

Công suất tiêu trúc đèn 1:

(P_1=U_1cdot I_1=125,71cdotdfrac1577=24,5W)

Công suất tiêu thú đèn 2:

(P_2=U_2cdot I_2=94,28cdotdfrac1577=18,4W)

Công suất tiêu thụ của tất cả đoạn mạch:

(P_m=UI=220cdotdfrac1577=42,8W)


Đúng 1

Bình luận (0)

Ai giúp toi với ah:

Một đèn điện dây tóc tất cả ghi 220V – 100W. Tính số chi phí điện nên trả trong 30 ngày khi thắp sáng sủa bình thường bóng đèn này hằng ngày 4h. Biết giá tiền điện là 3000đ/KWh.


Lớp 9 Vật lý
2
0
Gửi Hủy

(A=P.t=100.4.30=12000left(Wh ight)=12left(kWh ight))

(Rightarrow T=12.3000=36000left(d ight))


Đúng 1

Bình luận (1)

Công suất tiêu thụ điện:

(A=Pcdot t=100cdot30cdot4cdot3600=43200000J=12kWh)

Số tiền điện đề xuất trả:

(T=12cdot3000=36000left(đồng ight))


Đúng 1
Bình luận (0)

Trên một bóng đèn dây tóc bao gồm ghi 220V – 100W

a) Tính năng lượng điện năng áp dụng trong 30 ngày Lúc win sáng thông thường bóng đèn mỗi ngày 4 giờ

b) Mắc tiếp nối hai bóng đèn cùng các loại trên trên đây vào hiệu năng lượng điện cầm cố 220V. Tính hiệu suất của đoạn mạch nối tiếp này và tính năng suất của mỗi đèn điện Lúc đó

c) Mắc tiếp liền đèn điện trên với cùng một đèn điện dây tóc khác có ghi 220V – 75W vào hiệu năng lượng điện cố 220V. Hỏi những đèn điện này hoàn toàn có thể bị hư không? Nếu không, hãy tính năng suất của đoạn mạch này và năng suất của mỗi đèn.

Cho rằng năng lượng điện trngơi nghỉ của những đèn điện vào ngôi trường phù hợp b và c bên trên phía trên có mức giá trị như Lúc chúng sáng sủa bình thường


Lớp 9 Toán thù
2
0
Gửi Hủy

a)ta có:

năng lượng điện trnghỉ ngơi của đèn một là:

Rđ1=(Uđm1)2Pđm1=484ΩRđ1=(Uđm1)2Pđm1=484Ω

đèn trở của đèn nhì là:

Rđ2=(Uđm2)2Pđm2=1000ΩRđ2=(Uđm2)2Pđm2=1000Ω

⇒Rđ2>Rđ1⇒Rđ2>Rđ1

b)ta có:

năng lượng điện trsinh sống tương đương của đoạn mạch là:

R=R1+R2=1484Ω

⇒I=UR≈0.148A⇒I=UR≈0.148A

nhưng mà I=I1=I2

⇒P1=I21R1=10,6W⇒P1=I12R1=10,6W

⇒P2=I22R2=21,904W⇒P2=I22R2=21,904W

⇒⇒đén nhị sáng sủa hơn

ta lại có:

1h=3600s

điện năng mạch áp dụng trong 1h là:

A=Pt=U2Rt=117412,3989J


Đúng 0

Bình luận (0)

a) Số giờthắp sáng sủa trong 30 ngày là 30.4 = 1đôi mươi hĐiện năng áp dụng là 100.120 = 12000 Wh = 12 kWhb) Phường = U²/R => R = U² / Phường. = 220² / 100 = 484 ΩRtđ= 484 + 484 = 968 ΩI qua từng đèn đều bằng nhau lúc nối tiếpI = U/R = 220 / 968 = 5/22 AUĐ1= UĐ2= 5/22.484 = 110 VPhường mạch = UI = 5/22.220 = 50WP.. đèn = 110.5/22 = 25Wc) Nếu thêm đèn điện nữa ta cóRĐ3= U² / Phường. = 220² / 75 = 1936/3 ΩRtd = 968 + 1936/3 = 4840/3 ΩI của mạch = 220 / 4840/3 = 3/22 AIĐ1 = I đèn 2 = 100 / 2trăng tròn = 5/11 AI Đ3= 75 / 220 = 15/44 Ata đối chiếu thì 5/11 > 3/22 , 15/44 > 3/22 ( do vậy đèn không hư mà lại sáng yếu đuối )Phường. đèn 1 = P. đèn 2 = 484.(3/22)² = 9WPhường đèn 3 = 1936/3.(3/22)² = 12W


Đúng 0

Bình luận (0)

Mắc 1 bóng đèn ghi 220V-50W vào ổ điện tất cả hđt U=220V. Cho rằng năng lượng điện trsinh sống của dây tóc láng thường ko nhờ vào vào nhiệt độ độ

a) Hàng ngày thực hiện đèn điện bên trên 4h. Tính điện năng mà đèn tiêu trúc trong một mon ( 30 ngày )

b) Mắc đèn trên vào hđt U=230V. Hỏi đèn bao gồm sáng sủa bình thường ko? Công suất tiêu thú của đèn dịp kia bằng bao nhiêu?

Tóm tắt với giải giúp mk nha. Cảm ơn nhìu...

Xem thêm: Điều Kiện Để Thành Lập Đoàn Cơ Sở Là Gì? ? Điều Kiện Tối Thiểu Thành Lập Chi Đoàn Là Gì


Lớp 9 Vật lý Bài 13. Điện năng - Công của dòng năng lượng điện
2
0
Gửi Hủy

a.(A=Pt=50.4.30=6000left(Wh ight)=6left(kWh ight)=21600000left(J ight))

b. Đèn ko sáng bình thường mà lại có khả năng sẽ bị cháy vì(U>U_dm). Do đèn bị cháy phải sẽ không còn tiêu trúc công suất:(P=0)


Đúng 1

Bình luận (0)

a)(R_đ=dfracU^2P=dfrac220^250=968Omega)

Cường độ dòng điện qua mạch thời gian này:

(I=dfracUR=dfrac220968=dfrac522A)

Điện năng tiêu thụ:

(A=Ucdot Icdot t=220cdotdfrac522cdot30cdot4cdot3600=21600000J=6kWh)


Đúng 1
Bình luận (0)

Trên một đèn điện dây tóc bao gồm ghi 220V-100W với bên trên một đèn điện dây tóc khác bao gồm ghi 200V-40W.

a) So sánh điện trsống của hai đèn điện Khi bọn chúng sáng sủa thông thường.

b) - Mắc nối tiếp nhị bóng đèn vào hiệu năng lượng điện nắm 220V thì đèn làm sao sáng hơn? Vì sao?

- Tính điện năng mà mạch năng lượng điện này thực hiện vào một giờ ( làm lơ các yếu tố bên ngoài)

Hộ mk mẫu đang cấp ạ!


Lớp 9 Vật lý Bài 13. Điện năng - Công của mẫu năng lượng điện
1
0
Gửi Hủy

a)ta có:

năng lượng điện trlàm việc của đèn một là:

(R_đ1=fracleft(U_đm1 ight)^2P_đm1=484Omega)

đèn trngơi nghỉ của đèn nhì là:

(R_đ2=fracleft(U_đm2 ight)^2P_đm2=1000Omega)

(Rightarrow R_đ2>R_đ1)

b)ta có:

năng lượng điện trngơi nghỉ tương đương của đoạn mạch là:

R=R1+R2=1484Ω

(Rightarrow I=fracURapprox0.148A)

mà I=I1=I2

(Rightarrow P_1=I_1^2R_1=10,6W)

(Rightarrow P_2=I_2^2R_2=21,904W)

(Rightarrow) đén nhị sáng sủa hơn

ta lại có:

1h=3600s

năng lượng điện năng mạch áp dụng vào 1h là:

(A=Pt=fracU^2Rt=117412,3989J)


Đúng 2

Bình luận (4)

Trên một bóng đèn tóc đỏ có ghi 220V – 100W và bên trên một bóng đèn không giống có ghi 220V – 40W.Mắc thông suốt nhị đèn điện này vào hiệu điện cố kỉnh 220V thì đèn nào sáng hơn? Vì sao? Tính điện năng mà lại mạch năng lượng điện này áp dụng trong một giờ đồng hồ. Cho rằng điện trngơi nghỉ của những bóng đèn có mức giá trị nhỏng khi chúng sáng sủa bình thường


Lớp 9 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Lập tỉ lệ: R 2 / R 1 = 1210 / 484 = 2,5 ⇒ R 2 = 2,5 R 1 . Vậy đèn 1 có năng lượng điện trsinh sống bé dại rộng đèn 2 là 2,5 lần.

Cường độ loại năng lượng điện định nút của đèn 1 là:

I đ m 1 = P đ m 1 / U đ m 1 = 100/2trăng tròn ≈ 0,45A

+ Cường độ chiếc năng lượng điện định nấc của đèn 2 là:

I đ m 2 = Phường đ m 2 / U đ m 2 = 40/220 ≈ 0,18A

khi ghnghiền thông suốt cường độ chiếc năng lượng điện trong khúc mạch là:

*

Vì đèn 1 với đèn 2 mắc nối tiếp nên: I 1 = I 2 = I = 0,13A.

Qua công dụng tính toán thù ta so sánh cùng biết được cả nhị đèn thì chiếc điện qua chưa tới quý hiếm định mức vì vậy cả hai đèn đều sáng mờ. Nhưng đèn 2 đã sáng sủa rộng đèn 1. (do I ngay gần với I đ m 1 hơn I đ m 2 )

Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch trong một giờ đồng hồ là:

A = U.I.t = 2trăng tròn.0,13.3600 = 102960 J = 0,0286kW.h

Điện năng mạch năng lượng điện tiêu thú trong 1 tiếng là:

A = ( P 1 + P 2 )t = (100 + 40).3600 = 504000J = 0,14kW.h.


Đúng 0

Bình luận (0)

Trên 1 đèn điện dây tóc gồm ghi 220v-100w với bên trên 1 đèn điện dây tóc khác tất cả ghi 220v - 40w . Mắc song tuy vậy 2 đèn điện này vào hiệu năng lượng điện nắm 220v thì đèn nào sáng rộng ? Vì sao? Tính năng lượng điện năng nhưng mà đoạn mạch này thực hiện trong 2 h Cần vội cíu mình voiiii


Lớp 9 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

(left<eginmatrixI1=P1:U1=100:220=dfrac511A\I2=P2:U2=40:220=dfrac211Aendmatrix ight.)

(P1>P2Rightarrow)đèn 1 sáng sủa rộng.

(A=UIt=220.left(dfrac511+dfrac211 ight).2=280)(Wh) = 0,28(kWh)


Đúng 2

Bình luận (2)
Trên 1 bóng đèn bao gồm ghi 220V-75Wa) Con số 220V-75W cho biết điều gì?b)Tính độ mạnh chiếc năng lượng điện qua bóng đèn này khi đèn này Lúc đèn sáng bình thường và năng lượng điện trở của đèn lúc ấy.c) Từng Ngày sử dụng đèn điện 4h. Tính tiềm năng lượng điện đề nghị trả trong một tháng(30 ngày) biết một số điện giá chỉ 2000₫
Lớp 9 Vật lý Cmùi hương II- Điện trường đoản cú học tập
1
0
Gửi Hủy

a. Con số 220V-75W cho biết thêm hiệu điện cố gắng hiệu dụng là 220V, năng suất của đèn là 75W

b. lúc đèn sánh bình thường

Cường độ loại năng lượng điện qua bóng đèn là: I=P/U=15/44 (A)

Điện trngơi nghỉ bóng đèn là: R=U/I=1936/3 (ôm)

c. Công suất tiêu thụ của bóng đèn trong 30 ngày là:

P=U.I.t=2đôi mươi.(15/44).4.30=9000 (Wh) = 9(kWh)

Số tiền điện cần trả là: 9.2000=18000 (đồng)


Đúng 2

Bình luận (1)
olm.vn hoặc hdtho
xemlienminh360.net

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *