A. trạng thái vào đó mọi êlectrôn của nguyên ổn tử đều ko chuyển động đối với hạt nhân.

Bạn đang xem: Trạng thái dừng của nguyên tử là

B. trạng thái đứng im của nguim tử

C. một trong số các trạng thái tất cả năng lượng xác định, nhưng nguyên ổn tử tất cả thể tồn tại.

D. trạng thái chuyển động đều của nguyên ổn tử.

Trả lời:

Đáp án đúng: C. một trong số những trạng thái bao gồm năng lượng xác định, mà nguyên ổn tử gồm thể tồn tại.

Trạng thái dừng của ngulặng tử là một trong số những trạng thái gồm năng lượng xác định, nhưng mà nguyên tử tất cả thể tồn tại.

Giải thích:

- Nguyên tử chỉ tồn tại vào một số trạng thái bao gồm năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng. lúc ở trạng thái dừng, nguim tử không bức xạ.

- Trong các trạng thái dừng của nguim tử, êlectron chỉ chuyển động xung quanh hạt nhân trên những quỹ đạo gồm nửa đường kính xác định gọi là quỹ đạo dừng.

*

Cùng xemlienminh360.net đi search hiểu về mẫu nguyên tử Bo để hiểu đưa ra tiết hơn về trạng thái dừng của nguyên ổn tử nhé.

I. Mô hình thế giới ngulặng tử


- Năm 1911, Rutherford đề xướng mẫu địa cầu ngulặng tử, mặc dù mẫu này không giải mê say được tính bền vững với sự tạo thành quang đãng phổ vạch của những nguim tử.

- Năm1913, Bo đề ra mẫu nguyên ổn tử mới gọi là mẫu Bo, mẫu này giải mê say được sự tạo thành quang phổ vạch của các nguyên ổn tử, đặc biệt là nguim tử hiđrô.

II. Các tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử


Đề giải thích hợp được sự tạo thành quang quẻ phổ của nguim tố đơn giản nhất là hiđrô, nhà vật lí Bo đã bổ sung vào mẫu toàn cầu ngulặng tử của Rutherford hai giả thuyết sau đây.

1. Tiên đề về những trạng thái dừng

- Nguyên tử chỉ tồn tại vào một số trạng thái tất cả năng lượng xác định, gọi là những trạng thái dừng. Lúc ở trạng thái dừng, nguyên tử ko bức xạ.

Xem thêm: Cao Đẳng Bách Khoa Hà Nội Lấy Bao Nhiêu Điểm, Trường Cao Đẳng Nghề Bách Khoa Hà Nội

-Trong những trạng thái dừng của ngulặng tử, êlectron chỉ chuyển động xung quanh hạt nhân bên trên những quỹ đạo tất cả bán kính xác định gọi là quỹ đạo dừng.

Bo đã đưa ra công thức tính bán kính của quỹ đạo dừng của êlectron vào nguim tử hiđrô: r = n2r0

2. Tiên đề về sự hấp thụ hay bức xạ nguyên tử

- Lúc ngulặng tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượngEn​thanh lịch trạng thái dừng có năng lượngEm​​thì nó phân phát ra một phôtôn gồm năng lượng đúng bằng

​hfnm = En​ - Em

- Khi ngulặng tử chuyển tử trạng thái dưng gồm năng lượng​Emlên trạng thái dừng có năng lượng​En​thì nó cần hấp thụ một phôtôn cónăng lượng đúng bằng

​hfnm = En​ - Em

*

Nhận xét:Từ nội dung tiên đề này mang đến thấy một chất hấp thụ được tia nắng tất cả bước sóng nào thì nó cũng bao gồm thể phân phát ra ánh sáng tất cả bước sóng đó.

III. Quang phổ vạch phạt xạ cùng hấp thụ của ngulặng tử hiđrô

khi khảo gần kề thực nghiệm quang phổ của nguyên tử hiđrô, người ta thấy cách vạch phạt xạ của ngulặng tử hiđrô sắp xếp thành những hàng không giống khau.

*

- Dãy Lai-man (Lyman): thuộc miền tử ngoại, được tạo thành lúc electron chuyển từ những quỹ đạo dừng bên phía ngoài về quỹ đạoK:L → K; M → K; N → K;...

-Dãy Ban-me (Balmer): gồm những vạch nằm vào miền tử ngoại cùng một số vạch nằm trong miền áng sáng sủa nhìn thấy (vạch đỏ Hα​, vạch lam Hβ​, vạch chàm Hγ​, vạch tím Hδ​), được tạo thành lúc electron chuyển từ các quỹ đạo dừng phía bên ngoài về quỹ đạoL:M → L; N → L; O → L;...

-Dãy Pa-sen (Paschen): thuộc miền hồng ngoại, được tạo thành Lúc electron chuyển từ những quỹ đạo dừng phía bên ngoài về quỹ đạoL:N → M; O → M; Phường → M;...

*

Dựa vào sơ đồ ta gồm nhận xét

- Bước sóng lâu năm nhất vào hàng Lai-man ứng với chuyển mức năng lượng từ L(n = 2) → K(n = 1).

-Bước sóng ngắn nhất vào dãy Lai-man ứng với việc electron chuyển từ n = ∞ → K(n=1).

-Bước sóng lâu năm nhất vào dãy Ban-me ứng với chuyển mức năng lượng từ M(n = 3) → L(n = 2).

-Bước sóng ngắn nhất vào dãy Ban-me ứng với chuyển mức năng lượng từ n= ∞ → L(n = 2).

-Bước sóng lâu năm nhất trong dãy Pa-sen ứng với chuyển mức năng lượng từ N(n = 4) → M(n = 3).

-Bước sóng ngắn nhất vào hàng Pa-sen ứng với chuyển mức năng lượng tử n = ∞ → M(n = 3).

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *