xemlienminh360.netxin giới thiệu mang lại các emtài liệuôn thimônTin học tập lớp 11của chương thơm trìnhhọc tập kỳ 2. Tài liệu tổng hòa hợp những kỹ năng trọng tâm, những câu hỏi trắc nghiệm với bài tập từ luậnvề mảng một chiều, kiểu xâu, tệp cùng công tác con. Hi vọng tư liệu này đang một trong những phần như thế nào góp những em ôn thi thiệt tác dụng để tự tín phi vào kỳ thi tới đây. Mời những em cùng xem thêm.Quý khách hàng đang xem: Trắc nghiệm tin học tập 11 học tập kì 2 gồm đáp án

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II – MÔN TIN HỌC 11NĂM HỌC 2016-2017A. LÝ THUYẾTCHƯƠNG 4: KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC

I. Mảng một chiều:

1. Khái niệm: Mảng một chiều là dãy hữu hạn những bộ phận thuộc dạng hình. Mảng được lấy tên cùng mỗi phần tử chỉ tất cả một chỉ số.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11 chương 2 có đáp án

2. Cú pháp knhị báo:

Trực tiếp: var : array of ;Gián tiếp:

type = array of ;

var : ;

3. Cách tmê say chiếu phần tử: tên phát triển thành ;

II. Kiểu xâu:

1. Khái niệm: Xâu là hàng những kí từ trong cỗ mã ASCII

2. Cú pháp knhì báo: var : STRING ;

3. Các làm việc giải pháp xử lý xâu:

Ghép xâu: Kí hiệu là: +, chất nhận được ghnghiền nhiều xâu thành một xâuPhép so sánh xâu: =, , >, = bao gồm thiết bị tự ưu tiên thấp rộng ghxay xâu.So sánh hai xâu bằng cách đối chiếu kí từ không giống nhau đầu tiên của nhì xâu( tính trường đoản cú trái thanh lịch phải) kí từ của xâu như thế nào có cỗ mã ASCII lớn hơn ( bé nhỏ hơn) là xâu kia to hơn ( bé hơn).

4. Các thủ tục:

Thủ tục Delete(st, vt, n) triển khai vấn đề xóa n kí từ của biến xâu st, ban đầu từ bỏ địa điểm vt.Thủ tục insert(s1, s2, vt) triển khai câu hỏi chèn xâu s1 vào xâu s2 bắt đầu từ bỏ vị trí vt.Hàm Copy(s, vt, n) sản xuất xâu bao gồm n kí từ bỏ liên tiếp bắt đầu từ địa chỉ vt của xâu s.Hàm Length(s) mang lại quý giá là độ lâu năm xâu s.Hàm Pos(s1, s2) cho vị trí lộ diện đầu tiên của xâu smột trong xâu s2.Hàm Upcase(ch) đến vần âm in hoa tương ứng cùng với chữ cái vào ch.CHƯƠNG 5: TỆP.. VÀ THAO TÁC VỚI TỆP

I. Tệp:

1. Vai trò cùng điểm lưu ý mẫu mã tệp:

2. Knhì báo đổi thay tệp: Var : Text ;

II. Thao tác cùng với tệp:

1. Đọc tệp:

Đặt thương hiệu tệp: Assign( , );Msinh sống tệp: Rephối ( );Đọc tệp: Read/ readln( , );Đóng tệp : Close( );

2. Ghi tệp:

Đặt tên tệp: Assign( , );Msinh sống tệp: Rewrite( );Ghi tệp: Write/ writeln( , );Đóng tệp : Close( );


*

Hình. Sơ vật làm việc cùng với tệp

3. Một số hàm thường dùng đối với tệp văn uống bản:

Hàm EOF( );Hàm EOLN( );CHƯƠNG 6: CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ LẬP. TRÌNH CÓ CẤU TRÚC

1. Khái niệm lịch trình con:

2. Khái niệm hàm cùng thủ tục:

Hàm (function) là chương trình bé triển khai một số trong những thao tác như thế nào đó và trả về một quý hiếm qua thương hiệu của chính nó.VD:sin(x), sqrt(x),.....Thủ tục (procedure) là lịch trình con triển khai một số thao tác làm việc một mực với không trả về giá trị qua tên của chính nó.VD: Writeln, delete,...

3. Cấu trúc của lịch trình con:

a. Cấu trúc của hàm:

Function ( ) : mẫu mã tài liệu ;

Begin

End;

Trong thân hàm đề xuất gồm câu lệnh gán cực hiếm đến thương hiệu hàm:

: = ;

b. Cấu trúc của thủ tục:

Procedure ( );

Begin

End;

4. Thực hiện lịch trình con:

Tên lịch trình con

5. Các khái niệm: Tđắm đuối số thực thụ, ttê mê số hiệ tượng, tmê say trở thành, tyêu thích trị, thay đổi toàn thể, đổi thay toàn bộ

B. BÀI TẬPI. Trắc nghiệm:

Câu 1: Cách viết làm sao sau đấy là đúng khi knhì báo mảng một chiều?

A. Var : array of ;

B. Var : array of ;

C. Var of ;

D. Var : array of ;

Câu 2: Trong ngôn từ xây dựng Pascal, đoạn chương trình sau triển khai công việc:

Readln(s); k:= length(S); for i:= k downkhổng lồ 1 vì write(S);

A. in ra screen xâu S

B. in ra màn hình độ nhiều năm xâu S

C. in ra screen xâu S hòn đảo ngược

D. chỉ dẫn màn hình xâu S

Câu 3: Cách tham chiếu mang lại thành phần của mảng:

A. ;

B. ;

C. ;

D.

Câu 4: Với knhì báo A: array of integer; thì bài toán truy vấn xuất mang lại thành phần thứ 7 nhỏng sau:

A. A(7) B. A C. A7 D. A 7

Câu 5: Trong Pascal, nhằm knhị báo biến đổi tệp văn bạn dạng ta áp dụng cú pháp:

A. Var : text; B. Var : text;

C. Var : string; D. Var string : string;

Câu 6: Cho s=’abcdefghi’ hàm copy(s,2,3) đến cực hiếm bằng:

A. bcd B. ‘bcd’ C. ‘cd’ D. cd

Câu 7: Cho s=’Kon Tum Viet Nam’, hàm length(s) mang đến quý giá bằng:

A. 16 B. 15 C. ‘16’ D. ‘15’

Câu 8: Thủ tục insert(‘123’,’abc’,2) vẫn đến xâu hiệu quả nào sau đây?

A. a123bc B. 1abc23 C. 12abc D. ab123

Câu 9: Cho xâu s=’abcdefghi’ sau khi triển khai thủ tục delete(s,3,4) thì:

A. s=’abchi’ B. s=’abcdi’ C. s=’abghi’ D. s=”

Câu 10: Cho A=’abc’; B=’ABC’; lúc đó A+B mang lại hiệu quả nào?

A. ‘aAbBcC’ B. ‘abcABC’ C. ‘AaBbCc’ D. ‘ABCabc’

Câu 11: Trong các knhì báo sau, khai báo làm sao đúng?

A. var hoten : string; B. var diađưa ra : string(100);

C. var ten= string; D. var ho = string(20);

Câu 12: Sau khi thực hiện đoạn lệnh sau:

S:=0; For i:=1 to 4 bởi S:=S+i;

S có giá trị là:

A. 10 B. 4 C. 1 D. 8

Câu 13: Từ khoá của công tác bé là:

A. Procedure

B. Function

C. Program

D. Procedure với Function

Câu 14: Các thay đổi của công tác nhỏ là:

A. Biến toàn cục B. Biến tổng thể. C. Tham mê số hiệ tượng. D. Tđam mê số thực sự

Câu 15: Cho CTC sau:

Procedure thutuc(a,b: integer);

Begin

......

End;

Trong lịch trình chủ yếu hoàn toàn có thể Hotline lại lịch trình bé ra sao là thích hợp lệ:

A. thutuc; B. thutuc(5,10);

C. thutuc(1,2,3); D. thutuc(5);

Câu 16: khi viết một chương trình mong muốn trả về một cực hiếm tuyệt nhất ta yêu cầu dùng:

A. Hàm.

B. Thủ tục.

C. Chương thơm trình bé.

D. Thủ tục hoặc hàm

Câu 17: Cách knhì báo như thế nào sau đấy là hợp lệ:

A. Function Ham(x,y: integer): integer; B. Function Ham(x,y: integer);

C. Function Ham(x,y: real): integer; D. Function Ham(x,y: real): Longint;

Câu 18: Trong lời hotline thủ tục, các tsi số bề ngoài được thay bằng những giá trị rõ ràng Điện thoại tư vấn là:

A. Tsay mê số giá trị B. Tyêu thích số hình thức

C. Tđam mê số biến D. Tham số đích thực.

Câu 19: Cho giấy tờ thủ tục sau:

Procedure Thutuc(x,y,z: integer); Các thay đổi x,y,z được Điện thoại tư vấn là:

A. Tmê man số bề ngoài. B. Tham mê số đích thực.

C. Biến toàn thể D. Biến toàn cục.

Câu 20: Trong chương trình chủ yếu, Khi Call một thủ tục các tsi mê số đổi thay phải:

A. Khác giao diện, khác số lượng vươn lên là. B. Khác thứ hạng, cùng con số biến

C. Cùng hình trạng, không giống số lượng phát triển thành. D. Cùng hình dạng, thuộc con số vươn lên là.

Câu 21: Cho công tác sau

Program VD;

Var x, y : integer

Procedure CT( Var m,n: integer);

Var a, b: Integer;

Begin

......

End;

......

Trong công tác trên các biến đổi toàn bộ là:

A. x, y B. a, b

C. m,n D. a, b, m, n

Câu 22: Để khai báo hàm vào Pascal ban đầu bởi trường đoản cú khóa:

A. Procedure B. Function

C. Program D. Var

II. Tự luận:

PHẦN 1: VIẾT CHƯƠNG TRÌNH CON

1.Tìm GTLN, GTNN, UCLN của nhị số:

Function GTNN( a, b: integer) : integer;

Begin

If a > b then GTNN: =a else GTNN: =b;

End;

Function GTLN( a, b: integer) : integer;

Begin

If a b then UCLN: = a thủ thuật b else UCLN := b gian lận a;

End;

2.Tính xn, n! :

Function LT( x, n: integer) : longint;

Var i: integer ; P: longint;

Begin

P: = 1;

For i : = 1 to lớn n bởi P:= P*i;

LT: =P;

End;

Function GT( n: integer) : longint;

Var i: integer ; P: longint;

Begin

P: = 1;

For i : = 1 khổng lồ n bởi P:= P*i;

GT: =P;

End;

3.Đổi thường thành hoa, hoa thành hay, đếm con số kí tự:

Function INHOA( S: string) : string;

Var i: integer ; S1: string;

Begin

S1: =’’;

For i:= 1 to length(S) vị S1:= S1+ upcase(S);

INHOA: =S1;

End;

Đổi thường xuyên thành hoa:

................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. .................................................................

Function THUONG( S: string) : string;

Var i: integer ; S1: string;

Begin

S1: =’’;

For i:= 1 to length(S) bởi vì S1:= S1+ not ( upcase(S));

THUONG: =S1;

End;

Đổi hoa thành thường:

Function DEMSO( S: string) : string;

Var i, d: integer ;

Begin

d: =0;

For i:= 1lớn length(S) do

If A in then d :=d + 1;

DEMSO: =d;

End;

..........................................................................

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Album Là Gì - Sự Khác Biệt Giữa Ep Và Album

.......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... ..........................................................................

Function DEMHOA( S: string) : string;

Var i, d: integer ;

Begin

d: =0;

For i:= 1to length(S) do

If A in then d :=d + 1;

DEMHOA: =d;

End;

Function DEMTH( S: string) : string;

Var i, d: integer ;

Begin

d: =0;

For i:= 1to length(S) do

If A in then d :=d + 1;

DEMTH: =d;

End;

4.Tính S= an + bm +cp : 5.Tính S= 1! + 2! + 3! +...n! :

Var a,b,c,n,m,p: integer; S:longint;

Function LT( a,b,c: integer) : longint;

Var i: integer ; P: longint;

Begin

P: = 1;

For i : = 1 to n do P:= P*i;

LT: =P;

End;

Begin

Readln(a,b,c,n,m,p);

S:=0;

S:=LT(a,n) + LT(b,m)+ LT(c,p);

Write(s);

Readln

End.

Var n, i: integer; S:longint;

Function GT( n: integer) : longint;

Var P: longint;

Begin

P: = 1;

For i : = 1 to n vày P:= P*i;

GT: =P;

End;

Begin

Read(n);

S:=0;

For i:= 1 to n vì chưng S:= S + GT(n);

Write(s);

Readln

End.

6. Tính S= an + n! + m!

Var a,n,m: integer; S:longint;

Function T( a,n,m: integer) : longint;

Var i: integer ; P: longint;

Begin

P: = 1;

For i : = 1 lớn n bởi P:= P*i;

T: =P;

End;

Begin

Readln(a,n,m);

S:=0;

S:= T(a,n) + T(n) + T(m);

Write(s);

Readln

End.

7.Đổi xâu S thành INHOA:

Var S: string;

Function INHOA( S: string) : string;

Var i: integer ; S1: string;

Begin

S1: =’’;

For i:= 1 to length(S) do S1:= S1+ upcase(S);

INHOA: =S1;

End;

Begin

Read(S);

S:= INHOA;

Write(S);

Readln

End.

8. Tính S = :

Var m,n: integer; S: real;

Function TI ( m,n: integer) : longint;

Var i: integer ; P: longint;

Begin

P: = 1;

For i : = 1 to n vì P:= P*i;

TI: =P;

End;

Begin

Readln(m,n);

S:= sqrt( 1/TI(m) + 1/TI(n));

Write(s);

Readln

End.

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

...........................................................................

-- xem không thiếu văn bản tại vị trí xem online hoặc mua về --

Trên phía trên chỉ trích dẫn một trong những phần của ngôn từ ôn tập học kỳ 2 môn Tin học lớp 11, giúp xem khá đầy đủ câu chữ của tư liệu thì những em vui mắt chọn tính năng coi online hoặc đăng nhập tài khoản bên trên trangxemlienminh360.netđể download tư liệu về sản phẩm tìm hiểu thêm nhé.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *