... Hiền Lớp : 10 …… KIỂM TRA TIẾT Họ & Tên:………………………………………… Đề : 03 SỬ 10 – KHTN Điểm:……… A PHẦN : TRẮC NGHIỆM ( điểm ) CÂU 1: ( 4,0 điểm ): Điền vào ô trống chữ đứng trước câu vấn đáp : Câu 10 11 12 ... Hiền Lớp : 10 …… KIỂM TRA TIẾT Họ và Tên:………………………………………… Đề : 02 SỬ 10 – KHTN Điểm:……… A PHẦN : TRẮC NGHIỆM ( điểm ) CÂU 1: ( 4,0 điểm ): Điền vào ô trống chữ đứng trước câu trả lời : Câu 10 11 12 ... Nho Giáo D Tất CÂU 2: Nối nội dung kế hoạch sử sau mang lại ( 1,0 đ ) Thời gian Thành Ba-bi-lon thi công Vạn Lí Trường thành thiết kế Klặng Tự Tháp xây dừng Đền Pác-tê-nông gây ra Sự khiếu nại A Ở Ai Cập B...

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 10 học kì 2 có đáp án

Quý Khách vẫn xem: Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 10 học kì 2
*

*

... VN D Nam Việt Câu 23: Nhà Lý Thành lập và hoạt động tồn khoảng tầm thời gian nào? A 101
0 - 1209 B 101 0 - 1 210 C 101 0 - 1138 D 101 0 - 1225 Câu 24: Vị vua cuối công ty Lý ai? A Lý Cao Tông B Lý Chiêu Hoàng C ... Liêu, Hạ Câu 7: Lê Hoàn vào khoảng thời gian nào? A Năm 100 5 B Năm 100 7 C Năm 100 4 D Năm 100 6 Câu 8: Ai tín đồ huy tao loạn phòng quân xâm lăng nhà Tống vào năm 107 5 - 107 7? A Lê Hoàn B Lý Thường Kiệt C Trần ... loạn Câu 16: Nhà Tiền Lê Ra đời tồn khoảng chừng thời gian nào? A Năm 980 - 100 9 B Năm 981 - 101 0 C Năm 980 - 100 8D Năm 979 - 100 9 Câu 17: Vị vua Nhà Tiền Lê ai? A Lê Đại Hành B Lê Thái Tổ C Lê Thánh...

Xem thêm: Inventor Là Gì - Tìm Hiểu Phần Mềm Inventor Và Khả Năng Ứng Dụng


*

... Câu 1:
Trình bày hiểu biết em văn uống hoá Đại Việt (X – XV) Câu 2: Em review lao động trào lưu Tây Sơn KI M TRA MỘT TIẾT Môn: Lịch Sử Họ Tên: Lớp: 10 A1 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM(4đ) Câu 1: Cơ ... KI M TRA MỘT TIẾT Môn: Lịch Sử Họ Tên: Lớp: 10 A1 ĐỀ I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM(4đ) Câu 1: Trung tâm xuất hiện quốc gia cổ Chăm Pa: A Đông Sơn B Sa Huỳnh C Đồng Nai D Óc Eo Câu 2: Nho giáo ... LUẬN(6đ) Câu 1: Em tấn công công phu tiêu giảm Vương triều Nguyễn? Câu 2: Chứng minch rằng: “ nổi bật truyền thống yêu nước toàn nước thời phong ki n kháng chiến chống giặc ngoại xâm” KI M TRA MỘT TIẾT...
*

... Sai Câu
22: Năm 105 4, vua Lý Thánh Tông thay đổi lại tên nước thành: A Đại Nam B Đại Việt C nước ta D Nam Việt Câu 23: Nhà Lý thành lập và hoạt động tồn khoảng tầm thời gian nào? A 101 0 - 1209 B 101 0 - 1 210 C 101 0 ... 100 5 B Năm 100 7 C Năm 100 4 D Năm 100 6 Câu 8: Ai bạn huy binh cách chống quân xâm lăng nhà Tống vào thời điểm năm 107 5 - 107 7? A Lê Hoàn B Lý Thường Kiệt C Trần Hưng Đạo D Lý Công Uẩn Câu 9: Trong kế hoạch ... Xtra-bôn D Ê-xin Câu 32: Ai tác giả "Lịch sử chiến tranh Pê-lô-pô-ne"? A Hê-rô-đôt B Ta-xit C Tu-xi-hậu môn D Xtra-bôn Câu 33: "Lịch sử Rô-ma" "Phong tục bạn Giec-man" tác phđộ ẩm lịch sử giờ ai? A...
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *