Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Nguyên tử của nguyên ổn tố X có tổng số phân tử là 40. Trong đó tổng thể phân tử với điện nhiều hơn nữa số phân tử không mang điện là 12 hạt. Nguyên ổn tố X bao gồm số khối là:

A.27

B.26

C.28

D.29


*

ChọnA

Hotline số phân tử proton, nơtron, electron vào X theo lần lượt là p, n và e (trong các số ấy p = e)

Theo bài bác ra có: 2p + n = 40 với 2p – n = 12.quý khách vẫn xem: Tổng số hạt proton notron và electron trong nguim tử của một ngulặng tố là 40

Giải hệ phương trình được p = 13 và n = 14.

Bạn đang xem: Tổng số hạt proton notron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 40

Số kăn năn A = 13 + 14 = 27.

Nguyên tử của ngulặng tố X bao gồm tổng số phân tử là 40. Tổng số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế tổng thể phân tử ko có năng lượng điện là 12 hạt. Nguim tố X gồm số khối là

A. 26.

B.27.

C.28.

D.29.

Giả sử số hiệu nguim tử, số nơtron vào ngulặng tử của ngulặng tố X lần lượt là Z, N.Ta tất cả hpt:


*

→ Ngulặng tử X có số khối: A = Z + N = 13 + 14 = 27

→ Chọn B.

Nguyên tử của nguim tố X bao gồm toàn bô hạt là 40. Tổng số hạt với điện nhiều hơn nữa tổng số hạt ko mang năng lượng điện là 12 hạt. Nguim tố X tất cả số khối là:

A. 27

B. 26

C. 28

23

Nguim tử của nguyên tố X tất cả tổng cộng phân tử là 40 .Tổng số hạt mang năng lượng điện nhiều hơn nữa tổng cộng phân tử không với năng lượng điện là 12 hạt .Nguyên ổn tố X tất cả số kăn năn là :

A.

Xem thêm: Bản Rip Là Gì - Rip Trong Từng Lĩnh Vực Mang Nghĩa Là Gì

27

B.26

C.28

D.23

Giả sử số hiệu nguyên ổn tử, số nơtron vào nguyên tử ngulặng tố X theo thứ tự là Z, NTa tất cả hpt:


*

→ Nguim tố X gồm số khối: A = Z + N = 13 + 14 = 27

→ Chọn A.

Ngulặng tử của nguim tố X có toàn bô phân tử là 40. Tổng số phân tử mang năng lượng điện nhiều hơn thế nữa toàn bô phân tử ko với điện là 12 hạt. Nguyên tố X có số kăn năn là

A.27.

B. 23.

C. 28.

D. 26.

ChọnA

call số proton, nơtron và electron trong X theo lần lượt là p, n cùng e.

Trong đó số p = số e.

-Tổng số hạt vào X bằng 40 phải 2p + n = 40 (1)

-Số phân tử với năng lượng điện (p,e) nhiều hơn nữa số phân tử ko sở hữu điện (n) là 12 đề nghị 2p –n =12 (2)

- Giải (1) với (2) chiếm được p =13 và n =14

Số khối hận A=13+14=27.

Nguyên ổn tử ngulặng tố x gồm tổng số phân tử proton notron electron là 34 hạt trong số ấy số phân tử với năng lượng điện nhiều hơn số phân tử không sở hữu điện là 10 hạta, xác minh nguyên tố xb, tính khối lượng bởi gam của một nguyên ổn tử x biết cân nặng của một nguyên ổn tử C là một,9926×10^_23 gam cùng nguyên tử khối hận của Cacbon bởi 12 dvc

a, Điện thoại tư vấn số proton, electron cùng notron của X theo thứ tự là p;e;n

Theo gt ta có:

(left{eginmatrix2p+n=34\2p-n=10endmatrix ight.Rightarrowleft{eginmatrixp=11\n=12endmatrix ight.)

Vậy X là Na

b, Ta có: $m_Na=23.1,9926.10^-23:12=3,819.10^-23$

Ngulặng tử X bao gồm số phân tử p, n, e là 34 → p + n + e = 34 → 2p + n = 34 (1)

Trong đó, số hạt sở hữu điện nhiều hơn nữa số hạt ko có năng lượng điện là 10 → p + e – n = 10 → 2p – n = 10 (2)

Từ (1) cùng (2) → p = 11, n = 12

Số khối A = p + n = 11 + 12 = 23

Bài 1: Ngulặng tử, nguyên tố x tất cả tổng thể hạt là 40, trong số ấy, số phân tử sở hữu năng lượng điện nhiều hơn thế số hạt ko sở hữu điện là 12.

a) Tìm số lượng từng một số loại phân tử vào x

b) x là nguim tố nào, viết kí hiệu chất hóa học của x

Bài 2: Ngulặng tử, nguim tố M có cân nặng cấp gấp đôi nguyên tử nguyên tố O M là nguyên tử kân hận nào?

Bài 1 :

a) Theo đề bài xích ta bao gồm : p + e + n = 40( vì p = e)

=> 2p + n = 40 (1)

Mặt không giống ta tất cả : p + e - n = 12

=> 2p - n = 12 => n = 2p - 12 (2)

Thay (2) vào (1) ta được : 2p + 2p - 12 = 40

=> 4p- 12 = 40

=> 4p = 52

=> p = 13

Ttuyệt vào (2) ta lại sở hữu :

n = 2.13 - 12 = 14

Vậy p = e = 13 , n = 14

=> X = p + n = 13 + 14 = 27 => X là nguim tố nhôm ( kí hiệu : Al)

Bài 2 : Ngulặng tử kân hận của O là MO= 16

Hotline x là nguyên ổn tử khối đề nghị tìm kiếm cùa ngulặng tử X

Theo đề bài bác ta tất cả : x = 2.MO= 2.16 = 32

=> x là lưu hoàng ( S)

Trong phân tử MX2 bao gồm tổng cộng hạt là 186, trong số đó số phân tử mang năng lượng điện nhiều hơn số hạt không sở hữu điện là 54 hạt. Số kân hận của nguim tử M lớn hơn số kân hận của ngulặng tử X là 21. Tổng số hạt vào nguim tử M nhiều hơn nữa vào ngulặng tử X là 30 hạt. Số hiệu nguyên tử của các nguyên ổn tố M cùng X theo thứ tự là

A. 56 với 35,5

B. 26 cùng 17

C. 20 với 17

D. 12 và 17

ngulặng tử của một nguyên tố X có tổng cộng hạt cơ bạn dạng là 40. số phân tử có điện của một nguim tử Y nhiều hơn số phân tử sở hữu năng lượng điện của nguyên tử X là 8 hạt những nguyên ổn tố X ,Y thứu tự là

Phần từ bỏ luận

Nguyên tử của một nguyên tố X có toàn bô phân tử cơ bản là 52, trong các số ấy số phân tử với năng lượng điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không sở hữu năng lượng điện là 16 hạt. Tìm số p, e, n cùng số kân hận của nguyên ổn tử nguim tố X.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *