Tất cảToánVật lýHóa họcSinc họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xóm hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt đụng trải đời, hướng nghiệpHoạt đụng yêu cầu sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật

Bài 4: Xác định số proton, nơtron, electron và viết kí hiệu nguyên tử của:a)Tổng số phân tử vào nguim tử Y là 155. Số phân tử sở hữu điện nhiều hơn thế số phân tử ko mang điện là 33 hạt.b)Nguim tử R’ bao gồm tổng số hạt cơ bản là 95, tỉ số hạt vào nhân với vỏ nguyên ổn tử là 13/6.c)Nguim tử X bao gồm tổng thể phân tử vào nhân là 80, số phân tử không với năng lượng điện nhiều hơn thế số hạt sở hữu năng lượng điện dương là 10.d)Tổng số phân tử trong ngulặng tử X là 52 trong số ấy số phân tử ko với điện nhiều hơn nữa số hạt có điện âm là 1.

Bạn đang xem: Tổng số hạt proton notron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 155


*

a) Ta có:(left{eginmatrixp+e+n=155\p=e\p+e-n=33endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixp=e=47\n=61endmatrix ight.)

(Rightarrow A=p+n=47+61=108left(u ight))

(KHNT:^108_47Ag)

b)

Ta có:(left{eginmatrixp+e+n=95\p=e\dfracp+ne=dfrac136endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixp=e=30\n=35endmatrix ight.)

(Rightarrow A=p+n=30+35=65left(u ight))

(KHNT:^65_30Zn)

c)

Ta có:(left{eginmatrixp+n=80\p=e\n-p=10endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixp=e=35\n=45endmatrix ight.)

(Rightarrow A=p+n=35+45=80left(u ight))

(KHNT:^80_35Br)

d)

Ta có:(left{eginmatrixp+e+n=52\p=e\n-e=1endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixp=e=17\n=18endmatrix ight.)

(Rightarrow A=p+n=17+18=35left(u ight))

(KHNT:^35_17Cl)


Đúng 1
Bình luận (0)
Các thắc mắc tương tự như

Bài 4: Xác định số proton, nơtron, electron cùng viết kí hiệu ngulặng tử của:a)Tổng số hạt vào ngulặng tử Y là 155. Số hạt sở hữu điện nhiều hơn nữa số hạt không mang năng lượng điện là 33 hạt.b)Ngulặng tử R’ có toàn bô phân tử cơ bản là 95, tỉ số hạt vào nhân cùng vỏ ngulặng tử là 13/6.c)Nguyên tử X có tổng thể phân tử vào nhân là 80, số hạt không có năng lượng điện nhiều hơn thế nữa số hạt với năng lượng điện dương là 10.d)Tổng số hạt trong nguyên tử X là 52 trong số ấy số hạt ko với điện nhiều hơn số hạt với năng lượng điện âm là một trong.


Lớp 10 Hóa học tập Bài 2. Hạt nhân nguyên ổn tử. Nguyên tố chất hóa học. Đồng...
0
0
*

Một ngulặng tử X có tổng thể phân tử là 155, số hạt sở hữu năng lượng điện nhiều hơn thế số hạt ko mang năng lượng điện là 33. Xác định điện tích phân tử nhân, nguyên ổn tử kăn năn và viết kí hiệu của nguyên ổn tử X


Lớp 10 Hóa học Bài 2. Hạt nhân nguyên ổn tử. Nguyên tố hóa học. Đồng...
2
0

Câu 10: Mỗi phân tử XY, có tổng những phân tử proton, nơtron, electron bằng 178; trong số đó, số phân tử với điện nhiều hơn số phân tử ko với năng lượng điện là 54, số hạt sở hữu điện của X ít hơn số phân tử mang năng lượng điện của Y là 12. Hãy viết kí hiệu ngulặng tử của X,Y.

Xem thêm: Đuôi Mov Là Gì ? Cách Mở, Chỉnh Sửa Và Chuyển Đổi File Mov Cách Mở, Chỉnh Sửa Và Chuyển Đổi File Mov


Lớp 10 Hóa học Bài 2. Hạt nhân nguim tử. Ngulặng tố hóa học. Đồng...
1
0

64/Phân tử MX3bao gồm tổng thể phân tử proton, notron, electron = 238,trong số ấy số hạt với năng lượng điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không với năng lượng điện là 70 phân tử.Số phân tử mang năng lượng điện vào nguyên ổn tử Mvào nguyên tử X là 18 phân tử.Số phân tử ko có năng lượng điện vào nguyên ổn tử X nhiều hơn nữa số hạt với điện dương là 1 trong những. Viết thông số kỹ thuật electron tương ứng của M cùng X.

65/Phân tử M2Xgồm tổng cộng hạt proton, notron, electron =140,trong các số ấy số hạt có năng lượng điện nhiều hơn nữa số phân tử không với năng lượng điện là 44. Số kân hận củanguyên tử M nhiều hơn nữa sốkhối hận củanguyên ổn tử X là 23. Tổng số hạt vào Mnhiều hơn thế nữa tổng số phân tử trong X là 34.Viết thông số kỹ thuật electron khớp ứng của M với X.


Lớp 10 Hóa học Bài 2. Hạt nhân nguim tử. Nguyên tố hóa học. Đồng...
1
1

nguim tử của ngulặng tố Y có tổng thể hạt trong nhân là 80 số hạt không với năng lượng điện nhiều hơn số hạt mang điện dương là là 10 Viết kí hiệu nguyên ổn tử của nguyên tố Y


Lớp 10 Hóa học tập Bài 2. Hạt nhân ngulặng tử. Nguyên ổn tố hóa học. Đồng...
1
0

Tổng số hạt cơ bạn dạng vào phân tử M2X là 164, trong những số đó toàn bô phân tử mang năng lượng điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không sở hữu năng lượng điện là 52. Số hạt mang điện trong ngulặng tử M nhiều hơn nữa trong nguyên tử X là 6.Công thức phân tử của M2X là *


Lớp 10 Hóa học Bài 2. Hạt nhân nguyên tử. Nguyên ổn tố hóa học. Đồng...
0
0

Ngulặng tử X có tổng số hạt cơ bạn dạng là 60 trong các số đó số hạt với điện nhiều hơn thế số phân tử không mang năng lượng điện là trăng tròn. Viết kí hiệu nguyên ổn tử X


Lớp 10 Hóa học Bài 2. Hạt nhân nguyên ổn tử. Ngulặng tố hóa học. Đồng...
1
0

nguyên tử nguim tố x tất cả toàn bô phân tử là 58, trong những số ấy số phân tử sở hữu năng lượng điện ngơi nghỉ phân tử nhân ít hơn phân tử không mang điện là một trong những hạt. xác minh z, n, a cùng viết kí hiệu nguyên tử x


Lớp 10 Hóa học Bài 2. Hạt nhân ngulặng tử. Ngulặng tố chất hóa học. Đồng...
1
2

tổng thể phân tử proton, nơtron và electron vào nguyên ổn tử của một nguyên ổn tố là 82 trong số ấy toàn bô hạt sở hữu năng lượng điện dương ít hơn số hạt không có năng lượng điện là 4 search số proton, nơtron ,electron với số khối hận của nguim tử đó


Lớp 10 Hóa học Bài 2. Hạt nhân ngulặng tử. Ngulặng tố chất hóa học. Đồng...
1
1

Khoá học bên trên Online Math (olm.vn)


Khoá học tập bên trên Online Math (olm.vn)


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *