*

*

Câu hỏi: Tổng nhị số tự nhiên là 1644. nếu xóa chữ số mặt hàng đơn vị của số lớn ta được số nhỏ bé. Tìm số lớn

Lời giải :

Gọi số lớn là abcd, suy ra số bé bỏng là abc

Theo bài xích ra, ta có: abcd + abc = 1644

Ta có thể đặt tính như sau:

Từ hàng đơn vị: d + c 1. Các phxay toán:

a, Phép cộng:

a + b = c(số hạng) + (số hạng) = (tổng)

b, Phép trừ:Cho hai số tự nhiên a và b, nếu có số tự nhiên x làm sao để cho b + x = a thì ta gồm phnghiền trừ

a - b = x(số bị trừ) - (số trừ) = (hiệu)

c, Phxay nhân:

a . b = d(thừa số) . (thừa số) = (tích)

d, Phxay chia:Cho nhị số tự nhiên a và b, vào đó b ≠ 0, nếu bao gồm số tự nhiên x làm thế nào cho b.x = a thì ta nói a chia hết mang đến b và ta có phnghiền phân chia hết

a : b = x(số bị chia) : (số chia) = (thương)

Tổng quát:Cho nhì số tự nhiên a cùng b, trong đó b ≠ 0, ta luôn tìm được nhì số tự nhiên q với r duy nhất sao cho:

a= b . q+ r trong đó 0 ≤ r Nếu r = 0 thì ta bao gồm phxay chia hết.Nếu r ≠ 0 thì ta gồm phxay phân tách gồm dư.

Bạn đang xem: Tổng hai số tự nhiên là 1644. nếu xóa chữ số hàng đơn vị của số lớn ta được số bé. tìm số lớn

* Tính chất của phép cộng cùng phxay nhân số tự nhiên:

*

Phát biểu bằng lời:

Tính chất giao hoán:

Lúc đổi chỗ những số hạng trong một tổng thì tổng không nắm đổi.Lúc đổi chỗ những thừa số vào một tích thì tích không đổi.

Tính chất kết hợp:

Muốn cộng một tổng hai số với một số thứ cha, ta tất cả thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ nhì với số thứ tía.Muốn nhân một tích hai số với một số thứ cha, ta tất cả thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ nhị cùng số thứ cha.

Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

Muốn nhân một số với một tổng, ta bao gồm thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng những kết quả lại.

e, Crúc ý:

Trong tính toán gồm thể thực hiện tương tự với tính chất a(b - c) = ab - acDạng tổng quát lác của số chẵn (số phân tách hết đến 2) là 2k (kN), dạng tổng quát lác của số lẻ (số phân tách đến 2 dư 1) là 2k + 1 (kN).

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 8 Bài Cô Bé Bán Diêm (Chi Tiết), Cô Bé Bán Diêm

f, Phnghiền thổi lên lũy thừa:

- ĐN: Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a.

*

a gọi là cơ số, n gọi là số mũ.

a2gọi là a bình phương (hay bình phương của a);a3gọi là a lập phương (tốt lập phương của a)

Quy ước: a1= a ; a0= 1 (a≠ 0)

- Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số: lúc nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên ổn cơ số và cộng các số mũ.

am. an= am+n

- Chia nhị lũy thừa thuộc cơ số: lúc phân tách nhị lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguim cơ số và trừ các số mũ.

am: an= am-n(với a≠ 0; m ≥ n )

*Số bao gồm phương: là số bằng bình phương của một số tự nhiên (VD: 0, 1, 4, 9, ...)

2. Thứ tự thực hiện những phép tính:


- Đối với biểu thức không tồn tại dấu ngoặc:

Nếu chỉ gồm phép cộng, trừ hoặc chỉ có phép nhân, phân chia, ta thực hiện phxay tính theo thứ tự từ trái quý phái phải.Nếu tất cả các phxay tính cộng, trừ, nhân, phân chia, thổi lên lũy thừa, ta thực hiện theo thứ tự: Lũy thừa → Nhân với phân chia → Cộng và trừ.

- Đối với biểu thức tất cả dấu ngoặc ta thực hiện theo thứ tự ( ) → < > →

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *