Giải bài 6: Lũy quá của một số trong những hữu tỉ - Sách VNEN tân oán 7 tập 1 trang 21. Phần bên dưới đang gợi ý trả lời cùng câu trả lời những câu hỏi vào bài học kinh nghiệm. Cách làm chi tiết, dễ nắm bắt, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức và kỹ năng bài học kinh nghiệm.


A. B. Hoạt động khởi cồn với hình thành con kiến thức

1.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 lũy thừa của một số hữu tỉ

a) Điền vào các ô trống trong bảng dưới đây:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
2$^3$
3$^5$
5$^2$

Trả lời:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
2$^3$238
3$^5$35243
5$^2$5225

b) Đọc kĩ văn bản sau

Lũy quá bậc n của một số hữu tỉ x, kí hiệu$x^n$, là tích của n thừa số (n là một vài thoải mái và tự nhiên to hơn 1).

*

$x^n$ hiểu là x mũ n, hoặc x lũy thừa n, hoặc lũy vượt bậc n của x; x được Điện thoại tư vấn là cơ số, n được Điện thoại tư vấn là số nón.

c) Điền vào các ô trống trong bảng tiếp sau đây với đối chiếu kết quả cùng với bạn:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
$(frac45)^n$......$(frac45)^n$ =$frac...^n...^n$
$(frac......)^...$......$(frac-34)^n$ = $frac(...)^n...^n$
$(frac5-7)^n$......$(frac5-7)^n$ = $frac...^n(...)^n$
(-0,5)$^3$.........

Trả lời:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
$(frac45)^n$$frac45$n$(frac45)^n$ =$frac4^n5^n$
$(frac......)^...$$frac-34$n$(frac-34)^n$ = $frac(-3)^n4^n$
$(frac5-7)^n$$frac5-7$n$(frac5-7)^n$ = $frac5^n(-7)^n$
(-0,5)$^3$-0,53-0,125

2. a) Điền kết quả vào ô trống vào bảng sau:

Phnghiền tínhKết quả
3$^7$.3$^2$
5$^9$.5$^7$
2$^11$ : 2$^8$
5$^8$ : 5$^5$

Trả lời:

Phép tínhKết quả
3$^7$.3$^2$3$^9$
5$^9$.5$^7$5$^16$
2$^11$ : 2$^8$2$^3$
5$^8$ : 5$^5$5$^3$

b) Đọc kĩ câu chữ sau

Tích của nhì lũy thừa cùng cơ số là 1 trong lũy vượt của cơ số đó cùng với số nón bởi tổng của hai số mũ:

$x^m$.$x^n$ = $x^m+n$.

Thương thơm của nhị lũy vượt thuộc cơ số không giống 0 là mối lũy quá của cơ số kia với số nón bừng hiệu của nhị số mũ:

$x^m$ : $x^n$ = $x^m-n$ ($x eq 0, mgeq n$).

c) Thực hiện các phxay tính sau:

(-3)$^2$.(-3)$^3$; $(frac23)^5$ : $(frac23)^3$; (0,8)$^3$ : (0,8)$^2$.

Trả lời:

(-3)$^2$.(-3)$^3$ = (-3)$^2 + 3$ = (-3)$^5$ = -243;

$(frac23)^5$ : $(frac23)^3$ = $(frac23)^5 - 3$ = $(frac23)^2$ = $frac49$;

(0,8)$^3$ : (0,8)$^2$ = (0,8)$^3 - 2$ = (0,8)$^1$ = 0,8.

Xem thêm: Người Môi Giới Là Gì ? Quy Định Của Pháp Luật Về Môi

3. a) Tính rồi so sánh: (2$^3$)$^2$ cùng 2$^6$; <$(frac-12)^2$>$^3$ cùng $(frac-12)^5$.

Trả lời:

(2$^3$)$^2$ = 8$^2$ = 64; 2$^6$ = 64 $Rightarrow$ (2$^3$)$^2$ = 2$^6$;

<$(frac-12)^2$>$^3$ = $(frac14)^3$ = $frac164$; $(frac-12)^5$ = $frac-132$

$Rightarrow$ <$(frac-12)^2$>$^3$ > $(frac-12)^5$.

b) Đọc kĩ văn bản sau:

lúc tính lũy vượt của một lũy thừa, ta không thay đổi cơ số cùng nhân nhì số mũ:

$(x^n)^m$ = $x^m.n$.

c) Thực hiện nay những phxay tính: <$(frac-34)^3$>$^2$ ; <(0,1)$^4$>$^2$.

Trả lời:

<$(frac-34)^3$>$^2$ = $(frac-34)^3.2$ = $(frac-34)^6$;

<(0,1)$^4$>$^2$ = (0,1)$^4.2$ = (0,1)$^8$.

4. a) Thực hiện nay những vận động sau

Em và chúng ta em hãy thuộc tính, đối chiếu, viết tiếp vào chỗ trống trong bảng sau:

TínhSo sánh
(2.3)$^2$ = ...2$^2$.3$^2$ = ...(2.3)$^2$ ... 2$^2$.3$^2$
<(-0,5).4>$^3$ = ...(-0,5)$^3$.4$^3$ = ...<(-0,5).4>$^3$ ... (-0,5)$^3$.4$^3$

Trả lời:

TínhSo sánh
(2.3)$^2$ = 362$^2$.3$^2$ = 36(2.3)$^2$ = 2$^2$.3$^2$
<(-0,5).4>$^3$ = -8(-0,5)$^3$.4$^3$ = -8<(-0,5).4>$^3$ = (-0,5)$^3$.4$^3$

b) Đọc kĩ văn bản sau

Lũy quá của một tích bởi tích những lũy thừa: $(x.y)^n$ = $x^n.y^n$

c) Thực hiện tại các vận động sau

Tính:$(frac15)^5$ . 5$^5$; (0,25)$^4$ . 4$^4$.

Trả lời:

$(frac15)^5$ . 5$^5$ = $(frac15.5)^5$ = 1$^$;

(0,25)$^4$ . 4$^4$ = (0,25.4)$^4$ = 1$^4$ = 1.

5. a) Em hãy thuộc chúng ta tính, so sánh, điền vào bảng sau:

TínhSo sánh
$(frac-34)^3$ = ...$frac(-3)^34^3$ = ...$(frac-34)^3$ ... $frac(-3)^34^3$
$frac2,4^22^2$ = ...$(frac2,42)^2$ = ...$frac2,4^22^2$ ... $(frac2,42)^2$

Trả lời:

TínhSo sánh
$(frac-34)^3$ =$frac-2764$$frac(-3)^34^3$ =$frac-2764$$(frac-34)^3$ = $frac(-3)^34^3$
$frac2,4^22^2$ =$frac3625$$(frac2,42)^2$ =$frac3625$$frac2,4^22^2$ = $(frac2,42)^2$

b) Em tính cùng so sánh công dụng cùng với bạn:$frac(-12)^2(2,4)^2$;$frac10^52^5$;$(frac12 - frac35)^2$.

Trả lời:

$frac(-12)^2(2,4)^2$ = $(frac-122,4)^2$ = (-5)$^2$ = 25;

$frac10^52^5$ = $(frac102)^5$ = 5$^5$ = 3125;

$(frac12 - frac35)^2$ = $(frac510 - frac610)^2$ =$(frac-110)^2$ =$frac1100$.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *