(THPTQG – 2017 – 103) Tìm quý giá thực của tmê mệt số m nhằm hàm số (y=frac13x^3-mx^2+left( m^2-4 ight)x+3) đạt cực lớn trên x = 3.

A. ( m=-1 )

B. ( m=-7 )

C. m = 5

D. m = 1


Bạn đang xem: Tìm tất cả giá trị thực của tham số m

Đáp án C.

Ta có: ( y’=x^2-2mx+m^2-4 ); ( y”=2x-2m ).

Để hàm số đạt cực lớn tại x – 3 lúc và chỉ khi: ( left{ eginalign& y"(3)=0 \ và y”(3)

( Leftrightarrow left{ eginalign và m^2-6m+5=0 \ và m>3 \ endalign ight. ) ( Leftrightarrow egincases left<eginarrayl m=1 \ m=5 endarray ight. \ m>3 endcases Leftrightarrow m=5)

Vậy m = 5 là quý hiếm cần tìm


Cho hàm số y=1/3mx^3−(m−1)x^2+3(m−2)x+2. Hàm số đạt cực trị tại x1, x2 thỏa mãn nhu cầu x1+2×2=1 Khi m = a cùng m = b. Hãy tính tổng a + b
Biết mO là cực hiếm của tham số m nhằm hàm số y=x^3−3x^2+mx−1 có hai điểm rất trị x1, x2 thế nào cho x^21+x^22−x1x2=13
Cho hàm số y=1/3x^3−12mx^2−4x−10, cùng với m là tyêu thích số, hotline x1, x2 là những điểm rất trị của hàm số đã cho. Giá trị lớn số 1 của biểu thức P=(x^21−1)(x^22−1) bằng
Cho hàm số y=1/3mx^3−(m−1)x^2+3(m−2)x+2018 cùng với m là tmê mệt số. Tổng bình phương toàn bộ các quý giá của m nhằm hàm số có nhì điểm rất trị x1, x2 vừa lòng x1+2×2=1 bằng
Cho hình lăng trụ tam giác rất nhiều ABC.A’B’C’ bao gồm các cạnh phần lớn bằng a. Tính diện tích S S của khía cạnh cầu trải qua 6 đỉnh của hình lăng trụ đó

Xem thêm: Mua Hàng 2Nd La Gi Ày 2Hand Là Gì? Hàng 2Hand Là Gì? Đồ Second Hand Là Gì

Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ gồm chiều coa bằng 4, lòng ABC là tam giác cân nặng tại A cùng với AB = AC = 2; BACˆ=120O. Tính diện tích mặt cầu nước ngoài tiếp lăng trụ trên
Cho hình lăng trụ tam giác mọi ABC.A’B’C’ gồm AA’ = 2a, BC = a. gọi M là trung điểm của BB’. Bán kính phương diện cầu ngoại tiếp khối hận chóp M.A’B’C’ bằng
Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ gồm đáy ABC là tam giác vuông trên A, AB=a√3, BC = 2a, con đường thẳng AC’ chế tạo ra với mặt phẳng (BCC’B’) một góc 30O (xem thêm hình vẽ bên dưới). Tính diện tích S S của phương diện cầu ngoại tiếp hình lăng trụ sẽ cho
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, AD = 2a, AA’ = 3a. Thể tích kân hận cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là
Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác ABC vuông cân tại A, AB = a, AA′=a√3. Tính nửa đường kính R của khía cạnh cầu đi qua tất cả các đỉnh của hình lăng trụ theo a
Cho hình lập pmùi hương ABCD.A’B’C’D’ bao gồm cạnh bằng a. Tính nửa đường kính R của mặt cầu ngoại tiếp tđọng diện ABB’C’
Cho hình lập pmùi hương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Tính diện tích S S của khía cạnh cầu nước ngoài tiếp hình lập phương thơm ABCD.A’B’C’D’
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *