Tìm tất cả các quý hiếm thực của ttê mê số m để hàm số $y = x^3 - 3mx^2 - 9m^2x$ nghịch vươn lên là bên trên khoảng chừng (0; 1).


Bạn đang xem: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số

Để hàm số nghịch trở nên trên $left( 0;1 ight) Leftrightarrow y' le 0mkern 1mu mkern 1mu forall x in left( 0;1 ight)$ cùng $y' = 0$ tại hữu hạn điểm.


TXĐ: $D = R$

$eginarray*20ly = x^3 - 3mx^2 - 9m^2x Rightarrow y' = 3x^2 - 6mx - 9m^2\y' = 0 Leftrightarrow 3x^2 - 6mx - 9m^2 = 0 Leftrightarrow 3(x^2 - 2mx - 3m^2) = 0 Leftrightarrow 3left( x + m ight)left( x - 3m ight) = 0 Leftrightarrow left< eginarray*20lx_1 = m; - m\x_2 = 3mendarray ight.endarray$

$y' a
Sự đồng biến chuyển, nghịch vươn lên là của hàm số Luyện Ngay

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
Xem thêm: Giải Phẫu Tim: Tế Bào Vị Trí Của Tim Trong Lồng Ngực Là, Tìm Hiểu Tất Tần Tật Về Cấu Tạo Của Tim Người


**

Cho hàm số (y = fleft( x ight)) gồm thứ thị nhỏng hình bên:

*

Hàm số (y = - 2fleft( x ight)) đồng thay đổi trên khoảng:

Cho hàm số nhiều thức (f(x)) có đạo hàm tràm trên(R). Biết(f(0) = 0) cùng đồ dùng thị hàm số(y = f"left( x ight))nhỏng hình sau.

*

Hàm số (g(x) = left| 4f(x) + x^2 ight|) đồng phát triển thành trên khoảng tầm như thế nào dưới đây?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *