Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Ta có:

*
là phân số về tối giản.

Bạn đang xem: Tìm phân số a/b bằng phân số 18/27 , biết rằng ưcln ( a,b ) = 17

Vậy phân số buổi tối giản của phân số

*

Mà ƯCLN(a ; b) = 13 đề xuất ta có:

*

a : 13 = 2 ⇒ a = 26.

b : 13 = 3 ⇒ b = 39.

Xem thêm: Cách Phát Triển Chiều Cao 1M50 Nặng Bao Nhiêu Là Vừa ? Cao 1M50 Nặng Bao Nhiêu Kg Là Vừa

Vậy phân số bắt buộc tra cứu là

*


lưu giữ tichồng nha

Ta có:

*
là phân số buổi tối giản.

Vậy phân số tối giản của phân số

*

Mà ƯCLN(a ; b) = 13 bắt buộc ta có:

*

a : 13 = 2 ⇒ a = 26.

b : 13 = 3 ⇒ b = 39.

Vậy phân số yêu cầu tra cứu là

*


ta có: frac1827= frac23theo bai ra : fracab =frac1827fracab= frac23mà lại frac23= frac2.m3.mđặt a= 2.m b=3.mƯCLN(a;b)=13ƯCLN(2.m;3.m)=13khía cạnh khác: ƯCLN (2;3)=1m=13fracab=frac13.213.3=frac2639


Rút gọn:(frac1827)=(frac23)

Nên:(fracab)=(fraca.mb.m)(m ở trong Z, m khác 0)

Vì ƯCLN(a,b)=13 nên(fracab)=(frac23)

Suy ra: m=13 với :

a=2.13=26

b=3.13=39

Vậy P/S chính là :(frac2630)


Ta có:18/27=2/3, phân số 2/3 về tối giản

a/b=18/27=2/3 cùng ƯCLN(a,b)=13

=> a/b vẫn rút ít gọn gàng mang lại 13 và để được 2/3

Do đó a/b=2x13/3x13=26/39

Vậy a/b=26/39

Cho bản thân đ ú n g với, chắc chắn rằng đúng 10000000000%

 


(fracab=frac1827=frac23)

(Rightarrow)a = 2k ; b = 3k ( k(in)N* và k nguim tố)

Mà ƯCLN(a;b) = 13 đề nghị ƯCLN(2k;3k) = 13(Rightarrow)2k phân chia không còn đến 13 ; 3k chia hết mang đến 13

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *