Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

điện thoại tư vấn 3 số chẵn tiếp tục là a, a + 2, a + 4 (a ≥ 0; a ∈ N; a là số chẵn)

Tích của hai số sau là (a + 2)(a + 4)

Tích của hai số đầu là a.(a + 2)

Theo đề bài bác ta có:

(a + 2)(a + 4) – a(a + 2) = 192

a.(a + 4) + 2.(a + 4) – a.(a + 2) = 192

a2+ 4a + 2a + 8 – a2– 2a = 192

(a2– a2) + (4a + 2a – 2a) + 8 = 192

4a + 8 = 192

4a = 192 – 8

4a = 184

a = 184 : 4

a = 46.

Bạn đang xem: Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 192

Vậy 3 số chẵn chính là 46, 48, 50.


*

Hotline 3 số chẵn liên tiếp là a, a + 2, a + 4 (a ≥ 0; a ∈ N)

Ta có: (a + 2)( a + 4) – a(a + 2) = 192

a2+ 4a + 2a + 8 – a2– 2a = 192

4a = 192 – 8 = 184

a = 46

Vậy 3 số chính là 46, 48, 50.


điện thoại tư vấn 3 số thoải mái và tự nhiên nên kiếm tìm là a-2,a,a+2Ta có:(a-2)a+192=a(a+2)a^2-2a+192=a^2+2a192=a^2+2a-a^2+2a192=4aa=48-->a-2=46a+2=50Vây 3 số chẵn đề nghị tìm là 46,48,50


Hotline cha số dó có dang x ; x + 2; x + 4

THeo bài xích ra ta bao gồm :

( x+ 2 )( x+ 4) - x ( x+ 2) = 192

=> x^2 + 2x + 4x + 8- x^2 - 2x = 192

=> 4x + 8= 192

=> 4x = 192 - 8

=> 4x = 184

=> x = 46

Vậy tía số chẵn là 46 ; 48 ; 50


điện thoại tư vấn 3 số tự nhiên và thoải mái buộc phải tìm là a-2,a,a+2Ta có:(a-2)a+192=a(a+2)a^2-2a+192=a^2+2a192=a^2+2a-a^2+2a192=4aa=48-->a-2=46a+2=50Vây 3 số chẵn cần tìm kiếm là 46,48,50


Gọi 3 số tự nhiên đề xuất tìm là : a ; a + 2 ; a - 2

Ta có :

( a - 2 ) a + 192 = a ( a + 2 )

(Rightarrow)a2- 2a + 192 = a2+ 2a

(Rightarrow)192 = a2+ 2a - a2+ 2a

(Rightarrow)192 = 4a

(Rightarrow)a = 48

(Rightarrow)a - 2 = 46

(Rightarrow)a + 2 = 50

Vậy 3 số đó là 46 , 48 , 50 .


điện thoại tư vấn 3 số tự nhiên yêu cầu tra cứu là a-2,a,a+2Ta có:(a-2)a+192=a(a+2)a^2-2a+192=a^2+2a192=a^2+2a-a^2+2a192=4aa=48-->a-2=46a+2=50Vây 3 số chẵn đề xuất kiếm tìm là 46,48,50

:3


Bài giải

điện thoại tư vấn 3 số tự nhiên chẵn liên tiếpđó lần lượtlà : a, b, c

Ba số tự nhiên và thoải mái chẵn liên tục từng số ngay tức thì sau xuất xắc tức thì trước số đórộng kém nhẹm nhau 2 solo vị

(Rightarrow ext b-a=2) ; (c-b=2) ; (c-a=4)

Ta bao gồm :(bcdot c-acdot b=192)

(bleft(c-a ight)=192)

Ttốt c - a = 4 ta được :

(bcdot4=192)

(b=192 ext : 4)

(b=48)

(Rightarrow ext a=46 ext ; c=50)

Vậy 3 số tự nhiên và thoải mái chẵn liên tiếp yêu cầu tìm kiếm là(46 ext ; 48 ext ; 50)


Bài giải

hotline 3 số tự nhiên chẵn liên tiếpđó lần lượtlà : a, b, c

Ba số tự nhiên và thoải mái chẵn thường xuyên mỗi số ngay lập tức sau giỏi lập tức trước số đóhơn kém nhẹm nhau 2 1-1 vị

(Rightarrow ext b-a=2) ; (c-b=2) ; (c-a=4)

Ta tất cả :(bcdot c-acdot b=192)

(bleft(c-a ight)=192)

Txuất xắc c - a = 4 ta được :

(bcdot4=192)

(b=192 ext : 4)

(b=48)

(Rightarrow ext a=46 ext ; c=50)

Vậy 3 số tự nhiên chẵn liên tục bắt buộc kiếm tìm là(46 ext ; 48 ext ; 50)


Gọi bố số tự nhiên và thoải mái chẵn liên tiếp đó là a,a+2,a+4 (a(in)N)

Có: tích của hai số sau to hơn tisch của 2 số đầu là 192

=> (a+2)(a+4)-(a+2)a=192

a2+4a+2a+8-a2-2a=192

(a2-a2)+(4a+2a-2a)+8=192

4a=192-8

4a=184

a=46

=> (left{eginmatrixa+2=46+2=48\a+4=46+4=50endmatrix ight.)

vậy bố số tự nhiên chẵn tiếp tục đề nghị tìm kiếm theo thứ tự là: 46,48,50


Điện thoại tư vấn 3 số chẵn liên tiếp là a, a + 2, a + 4.

Xem thêm: Tốt Nghiệp Loại Khá Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Xếp Loại Học Lực

Ta có : (a + 2)( a + 4) – a(a + 2) = 192.

a2 + 4a + 2a + 8 – a2 – 2a = 192.

4a = 192 – 8 = 184.

a = 46.

Vậy 3 số chính là 46, 48, 50.


Call 3 số chẵn tiếp tục là a; a+2;a+4Ta có: (a+2)(a+4)-a(a+2)=192(a^2+4a+2a+8-a^2-2a) =1924a+8 =1924a = 192 - 8= 184a = 184:4=46Vậy 3 số chính là 46;48;50


#) Giải

Điện thoại tư vấn số chẵn đầu là k, những số sau thứu tự là k + 2 và k + 4. Theo đề ta có:

((k+2)(k+4) - k(k+2) = 192)

(=> k2 + 6k + 8 - k2 - 2k = 192)

(=> 4k = 192 - 8 = 184)

(=> k = 46)

(=> k + 2 = 48, k + 4 = 50)

Vậy cha số sẽ là 46 , 48 , 50

~ Hok giỏi ~


call 3 số chẵn tụ nhiên liên tục ấy là: a-2 ;a ;a+2

Ta có:(left(a-2 ight)a+192=aleft(a+2 ight))

(a^2-2a+192=a^2+2a)

(a^2-2a-a^2-2a=-192)

(-4a=192)

(a=48)

Vậy 3 số chẵn thoải mái và tự nhiên thỏa mãn nhu cầu đề là :(46;48;50)


Điện thoại tư vấn 3 số chẵn thường xuyên cần kiếm tìm là 2n, 2n+2, 2n+4

Theo đề, ta có:

(2n+2)(2n+4)- 2n(2n +2)=192

(4n2+8n+4n+8)-(4n2+4n)=192

4n2+12n +8-4n2-4n=192

8n+8=192

=>8n=184

=>23

=>2n=46, 2n +2= 48, 2n+4=50

Vậy 3 số tự nhiên và thoải mái chẵn thường xuyên yêu cầu tra cứu là 46;48;50


điện thoại tư vấn 3 số chăn uống liên tiếp là : a;a+2;a+4

ta có: (a+2)(a+4)-a(a+2)=192

4a+8=192

a=46

=> b=48

c=50

vậy cha số buộc phải tra cứu là 46;48;50

*


Hotline 3 số chẵn tiếp tục là a; a+2;a+4 Ta có: (a+2)(a+4)-a(a+2)=192 a2a2+4a+2a+8-a2a2-2a=192 4a+8 =192 4a = 192 - 8= 184 a = 184:4=46 Vậy 3 số chính là 46;48;50

điện thoại tư vấn 3 số tự nhiên và thoải mái yêu cầu search là a-2,a,a+2Ta có:(a-2)a+192=a(a+2)a^2-2a+192=a^2+2a192=a^2+2a-a^2+2a192=4aa=48-->a-2=46a+2=50Vây 3 số chẵn cần tìm là 46,48,50

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *