1a.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 3 a closer look 2

 Listen again to part of the conversation. Underline the past simple or the present perfect.

(Lắng nghe lại một trong những phần của bài bác đối thoại. Gạch chân vượt khđọng đơn tốt hiện nay dứt.)

Bài nghe

https://baosongdại dột.net/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/09/unit-3-a-closer-look-2-anh-so-1.mp3

Nội dung bài nghe

Reporter: Have you ever done volunteer work?

Mai: Yes, I’m a thành viên of Be a Buddy – a programme that helps street children.

Last year we provided evening classes for fifty children.

Reporter: Wonderful! What else have sầu you done?

Mai: We’ve asked people to lớn donate books và clothes to the children.

Hướng dẫn dịch

Phóng viên: Quý Khách đã từng có tác dụng các bước tình nguyên lúc nào chưa?

Mai: Có, tôi là 1 trong những thành viên của “Quý Khách đồng hành” – một lịch trình nhưng mà giúp đỡ hầu hết trẻ nhỏ mặt đường phố. Năm ngoái, công ty chúng tôi đang mang tới cho những lớp học tập đêm hôm 50 em.

Pchờ viên: Thật tuyệt! Quý khách hàng còn hỗ trợ gì không giống nữa không?

Mai: Chúng tôi sẽ kêu gọi phần nhiều người cùng quyên ổn góp sách cùng xống áo mang lại hầu như đứa tthấp.

b. When vì we use the past simple? When do we use the present perfect? Can you think of the rule?

(Khi làm sao chúng ta sử dụng quá khứ đơn? khi như thế nào chúng ta sử dụng thì bây giờ trả thành? Quý Khách có thể suy nghĩ ra quy luật không?)

Gợi ý

Thì thừa khđọng đơn: sử dụng Khi mong mỏi diễn đạt một hành động đang bắt đầu với kết thúc trọn vẹn trong vượt khđọng.

Ví dụ: Last year we provided evening classes for fifty children.

(Năm ngoái, Cửa Hàng chúng tôi đang đem lại hầu như lớp học buổi tối đến 50 trẻ em.)

Thì bây giờ hoàn thành: được thực hiện lúc một hành vi xẩy ra trước thời khắc nói, khoảng tầm thời gian nhắc hay đúng chuẩn hoặc không đúng mực phụ thuộc vào bạn nói.

Ví dụ: We’ve sầu asked people lớn donate books & clothes khổng lồ the children.

(Chúng tôi đã kêu gọi những bạn thuộc qulặng góp sách và áo quần mang lại các đứa trẻ.)

Remember! (Ghi nhớ!)

– Chúng ta thường xuyên thực hiện những nhiều từ chỉ thời gian ví dụ như: yesterday, last month, two years ago ➔ Thì quá khứ đọng solo.

– Chúng ta thường sử dụng: ever, never, so far, several, times… ➔ Thì bây chừ xong.

2. Past simple or present perfect? Put the verb in brackets into the correct form.

(Quá khứ đối chọi hay hiện nay hoàn thành? Cho dạng đúng của hễ trường đoản cú vào ngoặc.)

Gợi ý

They cleaned the beach one week ago.

(Họ vẫn lau chùi bãi biển một tuần trước.)

They have sầu collected hundreds of books so far.

(Họ sẽ thu thập hàng nghìn cuốn sách cho đến tiếng.)

I collected stamps when I was a child.

(Tôi vẫn tham khảo phần nhiều bé tem Khi tôi là 1 trong đứa ttốt.)

She has flown lớn Da Nang many times but last year she went there by train.

(Cô ấy sẽ bay tới Thành Phố Đà Nẵng nhiều lần, nhưng lại năm trước cô ấy sẽ tới đó bởi tàu.)

Have you ever seen a real lion? No, but I saw a real elephant when we went to lớn the zoo last month.

(Bạn đã có lần bắt gặp sư tử thực thụ chưa? Chưa, mà lại tôi đã nhận thức thấy một con voi ngoại trừ đời khi công ty chúng tôi đi tới ssống trúc tháng trước.)

3. Choose the best answer.

(Chọn lời giải đúng độc nhất vô nhị.)

Gợi ý

bbcacb

4. With a partner, write sentences about yourself in the past simple và the present perfect. Use the words from the box below.

Xem thêm: Khu Công Nghiệp ( Industrial Zone Là Gì, Nghĩa Của Từ Industrial Zone

(Cùng với cùng một bạn các bạn, viết rất nhiều câu về bao gồm chúng ta ở thì vượt khứ 1-1 với hiện thời chấm dứt. Sử dụng các từ trong bảng dưới đây.)

Gợi ý

Past SimplePresent perfect
– Last December I visited Nha Trang with my parents.

(Tháng 12 vừa rồi, tôi đã tới Nha Trang thuộc phụ huynh.)

– I graduated from high-school 4 years ago.

(Tôi đang tốt nghiệp sóng ngắn từ trường THPT 4 thời gian trước.)

– When I was a child, I attended a không tính tiền course organized by some volunteers.

– Last spring, my friends & I went to lớn visit my grandmother.

(Mùa xuân vừa rồi, bạn tôi với tôi đang tơí thăm bà của tôi.)

– I have sầu never been to the New York City.

(Tôi chưa bao giờ cho tới thị trấn Thành Phố New York.)

– I have already done my homework.

(Tôi thực thụ đã xong bài xích tập về nhà.)

– I have done volunteer work five sầu times.

(Tôi sẽ kết thúc công việc tình nguyện 5 lần.)

– Have you ever been lớn England?

5. In pairs, student A looks at the fact sheet below & student B looks at the fact sheet on page 33. Each student asks and answers questions about the fact sheet to complete the information.

(Làm theo cặp, học viên A chú ý vào tờ phiếu vụ việc bên dưới cùng học viên B nhìn vào phiếu vụ việc trang 33. Mỗi học sinh hỏi cùng vấn đáp thắc mắc về những sự khiếu nại cùng xong thông báo.)

Gợi ý

*

* BE A BUDDY 

A: What happened in 2011?

B: Be a Buddy was established in 2011.

A: What did Be a Buddy bởi in 2012?

B: In 2012, Be a Buddy started ‘A Helping Hand’ programme for street children.

A: What has Be a Buddy done so far?

B: It collected books & clothes for street children. It also made toys for children in need.

Hướng dẫn dịch

* BẠN ĐỒNG HÀNH

A: Điều gì xảy ra vào khoảng thời gian 2011 ?

B: Bạn sát cánh đồng hành đã có Thành lập vào thời điểm năm 2011.

A: Quý Khách sát cánh đã làm cái gi vào 2012?

B: Trong năm 2012, Quý khách hàng sát cánh đồng hành sẽ bước đầu chương trình “Một bàn tay giúp sức” cho trẻ em mặt đường phố.

A: Cho mang đến giờ Quý khách hàng sát cánh đồng hành sẽ làm gì?

B: Nó vẫn thu gom sách với xống áo đến trẻ em con đường phố. Nó cũng đã làm thiết bị đùa đến trẻ nhỏ thiếu thốn đủ đường.

* GO GREEN 

A: What happened in 2011?

B: Go Green was established in 2011.

A: What did Go Green vị in 2012?

B: In 2012 Go Green started clean up project on every first Sunday.

A: What has Go Green done so far?

B: It helped people recycled rubbish & cleaned up streets & lakes. It also planted flowers and trees.

Hướng dẫn dịch

* SỐNG XANH

A: Điều gì xẩy ra vào thời điểm năm 2011?

B: Go Green đã được Ra đời vào khoảng thời gian 2011.

A: Go Green đang làm gì vào 2012?

B: Vào năm 2012 Go Green đang ban đầu dự án công trình dọn dẹp vệ sinh vào mỗi Chủ nhật trước tiên của mon.

A: Cho đến giờ Go Green sẽ có tác dụng gì?

B: Nó góp đầy đủ tín đồ tái chế rác rến với lau chùi đường phố cùng ao hồ nước. Nó cũng trồng hoa và cây.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *