Quý khách hàng vẫn xem bản rút ít gọn gàng của tài liệu. Xem cùng sở hữu ngay lập tức bản khá đầy đủ của tài liệu tại phía trên (491.43 KB, 16 trang )


Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 10 a closer look 2

- proféssor (n) : GS

- (to) run on : tiếp tục chạy

- próbably (adv.) : hoàn toàn có thể , đông đảo

- éngine (n) : đồ đạc, động cơ

- témperature (n) : ánh sáng

- might (modal verb) : có thể , có lẽ rằng

- (to) take care of = (to) look after : chăm sóc


Form:

Use:

Chúng ta sử dụng will (thì TLĐ ) nhằm nói tới hành động

họ suy nghĩ hoàn toàn có thể xẩy ra trong tương lai.

Chụ ý: Will not = won’t

I will = I’ll

+ KĐ: S + will + Vo( rượu cồn trường đoản cú nguim mẫu)

- PĐ: S + will +not + Vo( hễ từ nguim mẫu)

? CH: Will +S + Vo ?


Chia cồn từ trong ngoặc cùng với thì tương lai đối kháng

1/ Tomorrow, I (visit) ...

will visit...

my parents.

2/ He (not study) ... Will not study

...

Maths

tonight.


(Các em mngơi nghỉ sách ra Mục tiên phong hàng đầu trang

41) những em đang hoàn thành

will hoặc

will not

ở mục 1 trong những sách giáo khoa


Tom: Professor Lin,may I ask a question? (1)_______the oto of the future run on electricity ?

Professor Lin: No, it (2) ________ .It(3)____ probably use water.

Tom: Sounds great! In what other ways (4)_______ the car of the future be different ?

Professor Lin: Instead of keys, we (5)_____ have sầu special cards to start the engine . The cards(6)_______ open the door. They

(7)_______control the temperature, but they (8)______driver the oto.

Tom: So how much (9)_______ the oto cost ?


1.Complete the conversation with

will

or

won’t

.

Tom: Professor Lin,may I ask a question? (1)_______the oto of the future run on electricity ?

Professor Lin: No, it (2) ________ .It(3)____ probably use water.

Tom: Sounds great! In what other ways (4)_______ the oto of the future be different ?

Professor Lin: Instead of keys, we (5)_____ have sầu special cards lớn start the engine . The cards(6)_______ open the door. They


(7)_______control the temperature, but they (8)______driver the car.

Tom: So how much (9)_______ the car cost ?

Professor Lin: I don’t know , but it (10)_______ be cheap.


Tương từ bỏ như thế chúng ta cũng sử dụng

might

mang lại sau này

hoàn toàn có thể

S + might + Vo

.

Form:

Lưu ý bọn họ sử dụng

might

nói tới hành động có thể

xảy ra trong tương lai (chúng ta ko chắc chắn là hoàn toàn có thể

xảy ra hay khơng)


(Các em msinh hoạt sách ra Mục số 4 trang 42)

những em vẫn điền

T hoặc F

sinh sống mục 4 trong

sách giáo khoa trang 42.

Các em đề xuất từ bỏ


……… 1. Jenny thinks we might live sầu with robots.

……… 2. Henry thinks we might travel khổng lồ the Moon.

……… 3. Jenny thinks robots might not clean our houses.

……… 4. Henry thinks we will stay on the Moon for a short


time.

……… 5. Jenny thinks robots might help us bởi vì the housework.

………6. Henry thinks we might not have a great time on the

Moon.

4. True or False.

T

T

F

T

F

F


Xem thêm: Khác Biệt Giữa Máy Ảnh Crop Là Gì, Máy Ảnh Crop Là Gì

Các em cho cô biết vào

huyết này những em học được

gì. Vâng, bọn họ học tập

lấy điểm ngữ pháp bắt đầu

đó là

thì Tương Lai Đơn


*
Giải bài xích tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương thơm trình bắt đầu Unit 6: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 2 6 628 0
*
Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Chương trình new Unit 11 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 8 738 0
*
Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Chương thơm trình new Unit 10 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 9 473 0
*
Giải bài xích tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Chương thơm trình bắt đầu Unit 6: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 8 486 0
*
Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Cmùi hương trình mới Unit 8: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 6 530 0
*
Giải bài bác tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Cmùi hương trình bắt đầu Unit 7: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 8 490 0
*
Giải bài xích tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình new Unit 10 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 9 567 0
*
Giải bài bác tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương thơm trình mới Unit 11 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 9 890 0
*
Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương thơm trình new Unit 8: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 8 586 0
*
Giải bài xích tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Cmùi hương trình bắt đầu Unit 9: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2 11 631 1
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *