Haylambởi vì soạn với đọc lời giải bài bác tập Tiếng Anh 7 Looking baông xã trang 68 trong Unit 6: A visit to a school. Với lời giải giỏi, chi tiết duy nhất sẽ giúp học sinh biết cách làm cho bài bác tập Tiếng Anh 7 Unit 6.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7 unit 6 looking back trang 68


Tiếng Anh 7 Unit 6 Looking baông xã trang 68 - Kết nối tri thức

Vocabulary

1( trang 68 sgk Tiếng Anh 7): Find the words and phrases from this unit that match these definitions ( Tìm từ và cụm rảnh rỗi bài này để nổi cùng với định nghĩ về của nó)

*

Lời giải:

1- popular

2-facilities

3- entrance exam

4-gifted

5-outdoor activities

2 ( trang 68 sgk Tiếng Anh 7): Complete the sentences with the words and phrases in 1 ( Hoàn thành câu với các tự hoặc các tự ở bài xích một)

1. The school is không lấy phí for_____ who pass some exams.

2. The students in the school find _____useful và enjoyable.

3. Chu Van An Lower Secondary School is famous for its intelligent students và modern_____

4. Students have to pass a difficult_____ to lớn attkết thúc that school.

Xem thêm: Cho 2.13 Gam Hỗn Hợp X - Đáp Án Chi Tiết Cho Câu Hỏi: Cho 2

5. The most_____ teacher of Van Mieu - Quốc Tu Giam was Chu Van An.

Lời giải:

1- gifted students

2- outdoor activities

3-facilities

4- entrance exam

5- popular

Hướng dẫn dịch:

1. Trường học này miễn giá tiền cùng với gần như học sinh gioir quá qua một số kì thi

2. Học sinch sinh hoạt ngôi trường cảm giác phần đa hoạt động nước ngoài khóa hữu ích cùng xứng đáng tận hưởng

3. Trường THCS Phố Chu Văn An khét tiếng vì chưng học sinh sinh hoạt đó siêu hợp lý cùng tất cả cơ sở đồ hóa học hiện tại đại

4. Học sinh yêu cầu thừa sang một kì thi đầu vào khôn cùng nặng nề để tham

5. Giáo viên danh tiếng nhất ở Quốc Tử Giám Văn Miếu Quốc Tử Giám là Chu Vnạp năng lượng An

Grammar

3 ( trang 68 sgk Tiếng Anh 7): Complete the sentences with appropriate preposition of place of time ( Hoàn thành các câu sau cùng với giới từ chỉ thời gian đúng)

1. The members of the club clean the school playground___ Saturday mornings.

2. The students have khổng lồ sit for the final exam ___June

3. Chu Van An Lower Secondary School is one of the most famous schools ___Ha Noi

4. The school canteen is ____the second floor

5. Which subjects vì you like to lớn study ____school?

Lời giải:

1- on

2-in

3-in

4- on

5- at

Hướng dẫn dịch:

1. Các member của câu lạc cỗ quét Sảnh nghịch vào hằng ngày thứ bảy

2. Học sinh phải thi cuối kì trong thời điểm tháng sáu

3.Trường trung học cơ sở Chu Văn An là 1 trong trong số những ngôi trường khét tiếng duy nhất sống Hà Nội

4. Căng tin của trường nằm tại tầng 2

5. Bạn đam mê học môn học như thế nào ngơi nghỉ trường vậy?

4 ( trang 68 sgk Tiếng Anh 7): Read the passage và fill in the gaps with prepositions of time or place ( Đọc đoạn văn uống sau vào điền vào nơi trống giới trường đoản cú cho thời hạn với chỗ chốn)

Tom is a student (1) a private school in the suburbs of Manchester. He lives with his parents (2) a small house near his school. He usually studies at school (3) the mornings. (4) Monday and Thursday afternoons, he joins different outdoor activities with his schoolmates. He sings (5) the Little Bees' Club on Tuesdays & Fridays. He goes to the cinema with his friends (6) the weekend. He finds his studies & outdoor activities enjoyable.

Lời giải:

1- at

2- in

3-in

4- on

5- in

6-at

Hướng dẫn dịch:

Tom là một trong những học sinh tại 1 ngôi trường bốn sinh sống vùng ngoại ô nghỉ ngơi Manchester. Anh ấy sống cùng gia đình ở một căn nhà nhỏ sinh sống sát trường. Anh ấy thường học tập vào buổi sáng. Vào chiều lắp thêm nhì bà máy năm, anh ấy tham mê những vận động nước ngoài khóa cùng với các bạn thuộc trường. Anh ấy hát nghỉ ngơi CLB Little bear vào đồ vật cha cùng đồ vật sáu. Anh ấy đi coi phlặng cùng với các bạn vào vào buổi tối cuối tuần với các bạn. Anh ấy Cảm Xúc câu hỏi học cùng các hoạt động nước ngoài khóa của bản thân mình khôn xiết trúc vị

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *