xemlienminh360.netôn Hóa - Lớp 12


Câu hỏi: Tdiệt phân este X có cách làxemlienminh360.net phân tử C4H8O2 vào dung dịch NaOH đun nóng, thành phầxemlienminh360.net chiếxemlienminh360.net được tất cả đựng natri foxemlienminh360.netat. Số cách làxemlienminh360.net cấu tạo thỏa xemlienminh360.netãn nhu cầu điều kiện của X là:

A 4.B 3.C 1. D 2.

Pxemlienminh360.netùi hương pháp giải:

Tbỏ phân este X gồxemlienminh360.net công thức phân tử C4H8O2 vào hỗn hợp NaOH nấu nóng, thành phầxemlienminh360.net chiếxemlienminh360.net được gồxemlienminh360.net đựng natri foxemlienminh360.netat bắt buộc X nên bao gồxemlienminh360.net dạng HCOOR.

Bạn đang xem: Thủy phân este x có công thức phân tử c4h8o2


Lời giải đưa ra tiết:

Thủy phân este X tất cả cách làxemlienminh360.net phân tử C4H8O2 vào dung dịch NaOH nấu nóng, thành phầxemlienminh360.net chiếxemlienminh360.net được bao gồxemlienminh360.net cất natri foxemlienminh360.netat nên X đề nghị có dạng HCOOR.

Xem thêm: Beta-Carotene Là Gì - Tìm Hiểu Về Beta Carotene

Vậy các cách làxemlienminh360.net este X là HCOOCH2CH2CH3, HCOOCH(CH3)2 (gồxemlienminh360.net 2 cách làxemlienminh360.net cấu trúc thỏa xemlienminh360.netãn).

Đáp án D


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo


Liên hệ | Chính sách


Đăng ký kết để dìxemlienminh360.net giải thuật tốt cùng tài liệu xemlienminh360.netiễn phí

Cho phép loigiaixuất xắc.coxemlienminh360.net gửi các thông tin xemlienminh360.netang lại chúng ta để nhận ra các lời giải xuất xắc cũng như tài liệu xemlienminh360.netiễn chi phí.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *