Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Thuỷ phân 11,18 gam este X đối chọi chức, mạch hnghỉ ngơi (bao gồm xúc tác axit) đến lúc bội phản ứng hoàn toàn chiếm được tất cả hổn hợp nhị chất cơ học Y với Z. Cho Y, Z làm phản ứng với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư chiếm được 56,16 gam Ag. Công thức cấu trúc của X là:

A.

Bạn đang xem: Thủy phân 4 3g este x đơn chức mạch hở

HCOOC(CH3) = CH2

B. CH3COOCH = CH2

C. HCOOCH = CHCH3

D. HCOOCH2CH = CH2


*

Chọn C.


Thuỷ phân 11,18 gam este X 1-1 chức, mạch hsinh sống (bao gồm xúc tác axit) cho đến lúc phản bội ứng trọn vẹn nhận được tất cả hổn hợp nhị chất hữu cơ Y cùng Z. Cho Y, Z phản ứng với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư thu được 56,16 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là:

A. HCOOC(CH3) = CH2

B. CH3COOCH = CH2

C. HCOOCH = CHCH3

D. HCOOCH2CH = CH2


Thuỷ phân 11,18 gam este X đơn chức, mạch hở (gồm xúc tác axit) đến khi bội nghịch ứng hoàn toàn nhận được tất cả hổn hợp hai hóa học cơ học Y và Z. Cho Y, Z phản bội ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 56,16 gam Ag. Công thức kết cấu của X là:

A. HCOOC(CH3)=CH2.

B.CH3COOCH=CH2.

C.HCOOCH=CHCH3.

D.HCOOCH2CH=CH2.


Tdiệt phân 4,3 gam este X solo chức mạch hlàm việc (tất cả xúc tác axit) cho đến lúc bội phản ứng hoàn toàn thu được các thành phần hỗn hợp hai hóa học hữu cơ Y cùng Z. Cho Y, Z phản bội ứng cùng với hỗn hợp dư AgNO3/NH3 chiếm được 21,6 gam bạc. Công thức cấu trúc của X là

A. CH3COOCH=CH2.

B.

Xem thêm: Phẫu Thuật U Nguyên Sống ( Chordoma Là Gì, Phẫu Thuật Điều Trị U Nguyên Sống (Chordoma)

HCOOCH=CH-CH3.

C.HCOOCH2CH=CH2.

D.HCOOC(CH3)=CH2.


Tbỏ phân 4,3 gam este X đơn chức mạch hnghỉ ngơi (bao gồm xúc tác axit) đến lúc bội phản ứng trọn vẹn chiếm được các thành phần hỗn hợp nhị chất cơ học Y với Z. Cho Y, Z bội phản ứng với dung dịch dư AgNO3/NH3 chiếm được 21,6 gam bạc. Công thức cấu trúc của X là:

A.CH3COOCH=CH2

B.HCOOCH=CH-CH3

C.HCOOCH2CH=CH2

D.HCOOC(CH3)=CH2


Đáp án: B

Có 3 tình huống : chỉ Y tnuốm bạc; chỉ Z tthay bạc; cả Y cùng Z phần đông tchũm bạc

Với 2 TH đầu: => nX = 1 2 nAg = 0,1 => MX = 43 (loại)

Với TH 3: => nX = 1 4 nAg = 0,05 => MX = 86 (C4H6O2)

Vì cả Y với Z phần đa tthế bạc => X là HCOOCH=CH-CH3


Tdiệt phân 4,3 gam este X 1-1 chức mạch hsinh sống (tất cả xúc tác axit) đến khi bội phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y cùng Z. Cho Y, Z bội nghịch ứng với dung dịch dư A g N O 3 / N H 3 nhận được 21,6 gam bạc. Công thức cấu tạo của X là:

A. C H 3 C O O C H = C H 2 .

B. H C O O C H = C H - C H 3 .

C. H C O O C H 2 C H = C H 2 .

D. H C O O C ( C H 3 ) = C H 2 .


Tbỏ phân 4,3 gam este X 1-1 chức mạch hsinh sống (bao gồm xúc tác axit) đến khi phản bội ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp nhị chất hữu cơ Y với Z. Cho Y, Z phản ứng với dung dịch dư AgNO3/NH3 thu được 21,6 gam bạc. Công thức cấu trúc của X là

A. CH3COOCH=CH2

B. HCOOCH=CH-CH3

C. HCOOCH2CH=CH2

D. HCOOC(CH3)=CH2


Chọn đáp án B

*

Nếu chỉ có 1 hóa học (Y hoặc Z) tác dụng cùng với AgNO3:

n e s t e = n A g 2 = 0 , 1 ⇒ M e s t e = 43 → l o a i

Nếu cả Y cùng Z phần đông tác dụng

*

Do cả 2 hóa học phần nhiều công dụng phải CTCT của X là:

*


Tbỏ phân 4,3 gam este X đối kháng chức, mạch hnghỉ ngơi gồm xúc tác axit cho đến khi phản nghịch ứng trọn vẹn thu được tất cả hổn hợp 2 hóa học hữu cơ Y với Z. Cho Y và Z phản nghịch ứng cùng với dung dịch AgNO3/NH3 chiếm được 21,6 gam Ag. CTCT của X là

A. CH3COO-CH=CH2

B. HCOO-CH=CH-CH3

C. HCOO-CH2-CH=CH2

D. HCOOC(CH3)=CH2


Chọn giải đáp B

n A g = 0 , 2

Nếu chỉ có 1 hóa học (Y hoặc Z) công dụng với A g N O 3 :

*

Suy ra: Loại

Nếu cả Y cùng Z mọi tác dụng

*

Do cả hai chất hầu như công dụng đề nghị CTCT của X là:

*


Tdiệt phân 4,3 gam este X 1-1 chức, mạch hnghỉ ngơi bao gồm xúc tác axit đến khi làm phản ứng hoàn toàn chiếm được hỗn hợp 2 hóa học hữu cơ Y với Z. Cho Y cùng Z bội nghịch ứng cùng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 21,6 gam Ag. CTCT của X là

A. CH3COO-CH=CH2.

B.HCOO-CH=CH-CH3.

C.HCOO-CH2-CH=CH2.

D.HCOOC(CH3)=CH2.


Tbỏ phân 4,3 g este X đơn chức, mạch hở (gồm xúc tác axit) cho đến khi phản ứng trọn vẹn chiếm được hỗn hợp nhì chất cơ học Y với Z. Cho Y, Z bội nghịch ứng dd AgNO3/NH3 dư nhận được 21,6 g bạc. CTCT của X là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *