either of the two round male sex organs that produce sperm và are contained in the scrotum (= bag of skin) below & behind the penis

Bạn đang xem: Testicle là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use trường đoản cú xemlienminh360.net.Học các tự bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tin.


either of the two round male sex organs that produce sperm và are enclosed in the scrotum (= bag of skin) near the penis
*

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, & uncles, etc. in addition lớn parents & children

Về câu hỏi này
*

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

Xem thêm: Launchpage.Org Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn xemlienminh360.net English xemlienminh360.net University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *