Câu hỏi:Sự sống đầu tiên xuất hiện trong môi trường nào?

A.Khí quyển nguim thủy

B.Trong lòng đất

C.Trong nước đại dương

D.Trên đất liền

Lời giải:

Đáp án đúng:C.

Bạn đang xem: Sự sống đầu tiên xuất hiện trong môi trường nào

Trong nước đại dương

Giải thích:

Tế bào sơ knhị đầu tiên được hiện ra do sự tương tác giữa những đại phân tử hữu cơ đã được xuất hiện trước đó vào tiến hóa hóa học. Trong tiến hóa tiền sinc học , những mầm sống đầu tiên xuất hiện ở trong đại dương ngulặng thủy.

*

Cùng Top lời giải đi tìm hiểu chi tiết về nguồn gốc của sự sống qua nội dung bài viết dưới đây nhé.

I.NGUỒN GỐC SỰ SỐNG


* Quá trình tiến hóa của sự sống trên Trái Đất được chia thành 3 giai đoạn: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học với tiến hóa sinch học.

-Tiến hóa hóa học: là giai đoạn tiến hóa hình thành bắt buộc những hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ.

-Tiến hóa tiền sinc học: là giai đoạn hình thành phải những tế bào sơ khai cùng hình thành yêu cầu những tế bào sống đầu tiên.

-Tiến hóa sinch học: là giai đoạn tiến hóa từ những tế bào sống đầu tiên ra đời đề xuất các loại sinc vật như ngày này.

* Sự sống đầu tiên bên trên Trái Đất được hiện ra bằng nhỏ đường hóa học theo các bước:

-Hình thành những đơn phân hữu cơ từ các chất vô cơ.

-Trùng phân các đơn chia thành các đại phân tử.

-Tương tác giữa các đại phân tử hiện ra đề nghị những tế bào sơ knhì với các cơ chế nhân đôi, phiên mã, dịch mã, trao đổi chất, sinch trưởng với sinch sản.

II. TIẾN HÓA HÓA HỌC


1. Quá trình hiện ra những chất hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ

- Giả thuyết của Oparin và Handan: Các hợp chất hữu cơ đầu tiên trên Trái Đất được sinh ra từ những chất vô cơ theo con đường tổng hợp hóa học nhờ nguồn năng lượng tự nhiên là sấm sét, tia tử ngoại, núi lửa…

- Thí nghiệm của Milơ với Urây: Xử lí hỗn hợp khí H2, CH4, NH3và hơi nước bằng điện cao thế → các hợp chất hữu cơ đơn giản (tất cả axit amin).

2. Quá trình trùng phân tạo đề nghị các đại phân tử hữu cơ

a) Thí nghiệm của Fox cùng các cộng sự

- Đun lạnh hỗn hợp aa khô ở 150 – 1800C → những chuỗi peptit ngắn (Prôtêin nhiệt).

- Sự trùng phân tạo những đại phân tử hữu cơ:

+ Các axit amin → chuỗi pôlipeptit → Prôtêin.

Xem thêm: Nature Pokemon Là Gì - Những Điều Chưa Biết Về Evs, Ivs Và Natures

+ Các nuclêôtit → chuỗi pôlinuclêôtit → axit nuclêic (ARN, ADN).

- Sự có mặt cơ chế dịch mã: Các aa liên kết yếu với những N/ARN và liên kết với nhau → chuỗi pôlipeptit ngắn (ARN giống như khuôn mẫu mang lại đến aa bám). CLTN tác động, giữ lại những phân tử hữu cơ có khả năng phối hợp → cơ chế phiên mã, dịch mã.

b) Kết luận

- Là quy trình tiến hóa từ các hợp chất vô cơ (CH4, NH3, CO, C2H2...) → hợp chất hữu cơ. Từ những hợp chất hữu cơ đơn giản → hợp chất hữu cơ phức tạp (CH→ CHO → CHON). Từ những đại phân tử → hệ đại phân tử.

- Nguồn năng lượng cho những phản ứng xảy ra: tia tử ngoại, sự phân tan của các nguyên ổn tố pngóng xạ, hoạt động núi lửa, sự pchờ điện trong khí quyển, va chạm các thiên thạch...

-­ Các chất hữu cơ ấy theo những trận mưa hài hòa vào đại dương và tiếp tục có mặt những hợp chất hữu cơ phức tạp hơn.

III. TIẾN HÓA TIỀN SINH HỌC

- Là giai đoạn hiện ra mầm mống cơ thể sống đầu tiên.

a) Sự tạo thành giọt Côaxecva

- Trong đại dương nguyên thủy, các hợp chất hữu cơ cao phân tử hài hòa tạo ra dung dịch keo dán, bao gồm khuynh hướng đông tụ lại thành giọt gọi là Côaxecva, tất cả khả năng hấp thụ các chất hữu cơ, lớn lên, biến đổi cấu trúc phân phân thành những giọt bé và chịu tác động của CLTN.

b) Sự sinh ra lớp màng

- Gồm những phân tử prôtêin cùng lipit sắp xếp theo trật tự nhất định, thông qua đó Côaxecva trao đổi chất với môi trường.

c) Sự xuất hiện enzim

- Cấu trúc từ những phân tử hữu cơ tất cả phân tử lượng thấp kết hợp với iôn kyên ổn loại + pôlipeptit → xúc tác cho các phản ứng xảy ra nhanh với mạnh hơn.

d) Xuất hiện cơ chế tự sao chép

- Đó là sự ra đời hệ đại phân tử prôtêin – axit nuclêic, bao gồm khả năng tự nhân đôi, tự đổi mới, tự bảo trì → ra đời những dạng giống chúng về những đặc điểm di truyền qua nhiều thế hệ.

Kết luận:

-­ Qua quy trình tiến hóa lâu dài hơn, từ giọt Côaxecva hiện ra nên những dạng sống: chưa gồm cấu tạo tế bào → đơn bào → đa bào với phạt triển thành các sinh vật phong phú như ngày này.

- Ngày nay, sự sống chỉ sinh ra theo phương thức sinh học vì chưng những điều kiện như trước đây không thể nữa, nếu được hình thành theo phương thức hóa học thì các hợp chất hữu cơ sẽ bị tiêu diệt bởi các sinc vật dị dưỡng.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *