*

*

Lý tmáu Hóa 10 Bài 8. Sự chuyển đổi tuần trả cấu hình electron nguyên tử của các nguim tố hóa học


Lý tmáu Hóa 10 Bài 8. Sự biến hóa tuần trả thông số kỹ thuật electron nguyên ổn tử của các ngulặng tố hóa học

I. SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ

- Cấu hình electron lớp bên ngoài thuộc của nguim tử các ngulặng tố vào cùng một nhóm được lặp đi lặp lại sau từng chu kì ⟹ ta nói chúng thay đổi một bí quyết tuần hoàn.

Bạn đang xem: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

- Sự biến hóa tuần trả về cấu hình electron phần bên ngoài thuộc của ngulặng tử các nguyên tố Khi điện tích hạt nhân tăng cao chính là nguyên ổn nhân của sự thay đổi tuần hoàn về đặc thù của các ngulặng tố.

II, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM A

1. Cấu hình electron phần ngoài thuộc của nguyên ổn tử những ngulặng tố nhóm A

- Các ngulặng tố thuộc cùng một nhóm A tất cả thuộc số e lớp ngoài cùng (số e hóa trị) ⟶ là nguim nhân của sự việc kiểu như nhau về đặc thù hóa học của những nguyên ổn tố đội A.

- Số thiết bị tự của group (IA, IIA…) = Số electron phần bên ngoài cùng = Số electron hóa trị.

- Ngulặng tố s thuộc đội IA, IIA.

- Nguyên ổn tố p thuộc nhóm IIIA → (trừ He).

2. Một số team A tiêu biểu

a) Nhóm VIIIA (đội khí hiếm)

- Gồm các nguim tố: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn.

- Công thức bình thường cấu hình electron lớp bên ngoài cùng: ns2 np6 (trừ He).

- Hầu hết các khí hiếm ko tmê man gia bội phản ứng chất hóa học. Ở ĐK thường xuyên, chúng trường tồn nghỉ ngơi dạng khí, phân tử chỉ bao gồm 1 nguyên ổn tử.

Xem thêm: Nên Chọn Native Hay Hybrid App Là Gì ? Có Nên Sử Dụng Hybrid App Hay Không?


b) Nhóm IA (nhóm sắt kẽm kim loại kiềm)

- Gồm các nguyên ổn tố: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr.

- Công thức thông thường thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng: ns1 (Dễ nhường nhịn 1 electron nhằm đạt cấu tạo bền vững của khí hiếm).

- Tính chất hóa học:

+ Tác dụng với oxi sản xuất oxit bazơ.

+ Tác dụng cùng với phi kyên sinh sản muối.

+ Tác dụng cùng với nuớc sản xuất hiđro với hiđroxit.

c) Nhóm VIIA (nhóm halogen)

- Gồm những ngulặng tố: F, Cl, Br, I, At.

- Công thức chung thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng: ns2 np5 (Dễ nhấn 1 electron để đạt kết cấu bền vững của khí hiếm).

- Tính chất hóa học:

+ Tác dụng với oxi tạo ra oxit axit

+ Tác dụng cùng với sắt kẽm kim loại chế tác muối.

+ Tác dụng cùng với hiđro chế tạo hòa hợp chất khí.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *