stolen nghĩa là gì, quan niệm, các áp dụng với ví dụ trong Tiếng Anh. Cách vạc âm stolen giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa của stolen.

Bạn đang xem: Stole là gì


Từ điển Anh Việt

stolen

/sti:l/

* ngoại cồn từ bỏ stole; stolen

ăn cắp, ăn uống trộm

lấy bất thình lình, làm vụng trộm; khéo sở hữu được (bởi mưu mô bí mật đáo...)

to steal a kiss: hôn trộm

khổng lồ steal away someone"s heart: khéo sở hữu được tình cảm của người nào (bằng âm mưu bí mật đáo...)

* nội động từ

lẻn, đi lén

to lớn steal out of the room: lẻn thoát ra khỏi phòng

to steal into lớn the house: lẻn vào vào nhà

to steal away

lẻn, đi lén

khéo chiếm hữu được (cảm tình của ai bằng mánh lới kín đáo đáo...)

lớn steal by

lẻn mang lại cạnh, lẻn đến bên

to lớn steal in

lẻn vào, lén vào

to steal out

lén bay, chuồn khỏi

to lớn steal up

lẻn mang lại gần

lớn steal someone"s thunder

phỗng tay trên ai


*

Enbrai: Học từ bỏ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới từng ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích thích hợp từ bỏ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh cùng với tổng số 590.000 tự.

Xem thêm: Ca Sĩ Ông Cao Thắng Bao Nhiêu Tuổi, Tiểu Sử Ông Cao Thắng Sinh Năm Bao Nhiêu


*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa nhỏ trỏ vào ô tìm kiếm tìm và để thoát ra khỏi.Nhập tự đề nghị tìm kiếm vào ô tìm kiếm kiếm cùng xem những từ bỏ được gợi ý hiển thị dưới.Lúc con trỏ sẽ phía trong ô tìm kiếm,thực hiện phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> nhằm di chuyển giữa các tự được lưu ý.Sau đó thừa nhận (một lần nữa) để thấy chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm tìm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ bỏ đề nghị search vào ô tìm kiếm kiếm cùng coi các từ bỏ được nhắc nhở hiển thị dưới.Nhấp con chuột vào từ bỏ ước ao xem.
Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa quá nđính thêm bạn sẽ không nhìn thấy từ bỏ bạn muốn kiếm tìm trong list gợi nhắc,khi đó các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp sau nhằm chỉ ra tự đúng mực.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *