As the only scientist aý muốn the five AEC commissioners, it fell khổng lồ Libby to lớn defkết thúc the Eisenhower administration"s stance on atmospheric nuclear testing.

Bạn đang xem: Stance là gì


Là công ty công nghệ độc nhất trong số 5 ủy xemlienminh360.netên của AEC, Libby sẽ bảo đảm lập trường của Eisenhower về phân tách hạt nhân vào khí quyển.
According to lớn Jacqueline de Romilly, a French philologist & thành xemlienminh360.netên of the Académie française, the threat of Philip would give Demosthenes" stances a focus and a raison d"être (reason for existence).
Theo Jacqueline de Romilly, nhà ngữ vnạp năng lượng học, thành xemlienminh360.netên xemlienminh360.netện Hàn lâm Pháp, tác hại về Philippos đem về mang đến hầu hết lập trường của Demosthenes một tiêu điểm và một nguyên do mãi sau (raison d"être).
To maintain a firm stance for ourselves và our children, the message of the restored gospel must be firmly planted in our hearts and taught in our homes.
Để bảo trì lập trường vững vàng táo tợn cho chính bản thân với con cháu mình, thì sứ điệp về phúc đáp phục sinh nên được ghi sâu vào trong tâm địa hồn chúng ta với được đào tạo và huấn luyện vào nhà bọn họ.
Mainlvà Chinese internet users reacted angrily towards Tzuyu"s actions, accusing her of "profiting from her mainl& Chinese audience while holding a pro-independence stance".
Cư cư dân mạng cùng truyền thông media tại China bội phản ứng hết sức thịnh nộ đối với hành động của Tzuyu, cáo buộc cô "thu lợi tức đầu tư trường đoản cú người theo dõi Trung Quốc trong những khi giữ lại lập ngôi trường cỗ vũ Đài Loan độc lập".
The KIO formed alliances with other ethnic groups resisting the Burmese occupation, và later despite its non-communist stance along with Trung Quốc informally supported the Communist Party of Burma (CPB), which held strategically sensitive parts of the country xemlienminh360.nets à xemlienminh360.nets the Kachin positions.
Chính quyền Myanma, mặc dù chưa hẳn là đơn vị nước theo con phố cùng sản, cùng rất bài toán hỗ trợ không bằng lòng của Trung Quốc so với Đảng Cộng sản Burma (CPB), vẫn sở hữu những khu vực nhạy cảm chiến lược của đất nước này đối lập cùng với các địa điểm của fan Kachin.
The practice does not have any formal stance against interracial marriage, and many Falun Gong practitioners have interracial children.
Môn tu luyện này không có bất cứ lập trường thỏa thuận nào ngăn chặn lại xemlienminh360.netệc kết bạn thân các chủng tộc, và các học xemlienminh360.netên Pháp Luân Công bao gồm nhỏ lai.
The Economist criticised Suu Kyi"s stance, arguing: "the xemlienminh360.netolence in Rakhine has reached such an unconscionable màn chơi that there can be no justifying continued passixemlienminh360.netty."
The Economist đang chỉ trích lập trường của bà Suu Kyi, lập luận rằng: "đấm đá bạo lực nghỉ ngơi Rakhine đã dành tới mức tán tận lương trung tâm không thể thể biện minch cho sự thụ động liên tục nữa."
Despite his personal rivalry with Sihanouk and his nominally republican stance, Chantaraingsey aligned with the government after Cambodia achieved independence under Sihanouk"s regime.
Mặc mặc dù có sự ganh đua cá nhân ông với Sihanouk và lập trường cộng hòa trên danh nghĩa của chính bản thân mình, Chantaraingsey vẫn bắt đầu làm chính phủ nước nhà sau khoản thời gian Campuphân chia giành được hòa bình bên dưới cơ chế Sihanouk.

Xem thêm: Xem Điểm Chuẩn Cao Đẳng Dược Cần Thơ Lấy Bao Nhiêu Điểm, Trường Cao Đẳng Y Tế Cần Thơ Tuyển Sinh 2021


Lập trường cứng ngắc cùng với Trung Quốc được rất nhiều người cỗ vũ với chúng ta cũng có thể rước kia có tác dụng điểm mạnh cho khách hàng.
Studies show that being immersed in water or just changing your stance can greatly reduce the effects of motion sickness.
Những phân tích sẽ cho thấy rằng ngâm mình trong nước hay chỉ nên chuyển đổi tư thế rất có thể giảm đáng chú ý những ảnh hưởng của say tàu xe.
Bộ nước ngoài giao Hoa Kỳ cam đoan dốc sức tạo ra lập trường " bao gồm xem xét cùng thống độc nhất " cùng với các đại cường quốc .
Clinton"s public response quickly evolved from an early assessment that the government of Hosni Mubarak was "stable", khổng lồ a stance that there needed to be an "orderly transition a democratic participatory government", to lớn a condemnation of xemlienminh360.netolence against the protesters.
Phản ứng của Clinton mau cngóng thay đổi từ đánh giá lúc đầu rằng chính sách Hosni Mubarak là “ổn định” sang trọng lập trường cần có một “sự thay đổi trơ trọi từ bỏ qua 1 cơ quan ban ngành dân chủ”, rồi lên án phương án đấm đá bạo lực trấn áp những người phản phòng.
Some, such as Syed Jaafar Albar, took Senu"s stance further and referred lớn the Malays, as the Bumiputra, as "masters of the house", whose hospitality was being abused by the bangsa asing (aliens) or orang tumpangan (lodgers) such as Lee.
Một số người nlỗi Syed Jaafar Albar, đưa lập trường của Senu đi xa hơn và hotline người Mã Lai, cùng với vị nuốm Bumiputra, như "đều công ty nhà", khoản đãi của mình bị bangsa asing (ngoại kiều) hoặc orang tumpangan (bạn sống thuê) như Lý Quang Diệu sử dụng.
He reaffirmed his stance that Yingluck"s resignation or the dissolution of the House of Representatives was not acceptable, & repeated his calls lớn replace elected officials with an unelected "People"s Council" that would choose leaders.
Ông tái xác nhận lập trường ko đồng ý chấp thuận Yingluông chồng từ chức hoặc giải thể Hạ nghị xemlienminh360.netện, nhưng kêu gọi sửa chữa thay thế những quan lại chức trúng cử bằng một "Hội đồng Nhân dân" phi tulặng cử với thiết chế này lựa chọn chỉ huy.
In the first phase, the player will shift into a new stance, at which point he or she is able to absorb a single hit from the opponent.
Trong quá trình đầu tiên, fan đùa sẽ đưa thành một quan tiền điểm mới, trên thời khắc bạn đó rất có thể hấp thụ một hit tuyệt nhất từ bỏ đối phương.
Sagan said he took this stance not because he thought astrology had any validity, but because he thought that the tone of the statement was authoritarian, and that dismissing astrology because there was no mechanism (while "certainly a relevant point") was not in itself conxemlienminh360.netncing.
Sagan bảo rằng ông ấy đứng bên trên lập trường này không phải do chiêm tinh học tập có mức giá trị nhưng mà bởi vì ông ấy nghĩ về luận điệu vào tuyên ba này là độc tài cùng lắc đầu chiêm tinch học tập bởi vì không có phép tắc vận động (trong khi “chắc chắn là có điểm liên quan”) chưa phải là chính sách ttiết phục.
Danh sách truy tìm vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *