Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Quan cạnh bên những hình 9.2, 9.3 cùng 9.4, nêu sự tương đương nhau và khác biệt thân những con đường C3, C4với tuyến phố CAM.

Bạn đang xem: So sánh sự giống và khác nhau giữa thực vật c3 c4 và cam


*

Sự như là nhau và khác biệt thân chu trình C3và C4cùng CAM:

* Giống nhau: Có chu trình Canvin tạo thành AlPG, từ bỏ đó hiện ra đề nghị cacbohiđrat, axit amin, prôtêin, lipit,…

* Khác nhau:

*


Quan sát các hình 9.2 với 9.3, hãy đúc rút rất nhiều điểm kiểu như nhau và khác biệt về quang đãng thích hợp thân thực đồ vật C3cùng thực đồ dùng C4.


Điểm kiểu như nhau cùng khác nhau về quang quẻ đúng theo thân thực vật dụng C3và thực đồ vật C4.

* Giống nhau:

- Pha sáng

- Pha buổi tối phần nhiều ra mắt quy trình Canvin.

* Khác nhau: Pha tối:

Tiêu chuẩn Thực vật C3 Thực đồ C4
Chất dìm CO2đầu tiên Ribulozo – 1,5 - diP PEP
Sản phđộ ẩm cố định và thắt chặt CO2đầu tiên APG (3 cacbon) AOA (4 cacbon)
Tiến trình Chỉ có một quy trình tiến độ là quy trình Canvin (C3) xẩy ra trong số tế bào nhu mô thịt lá

Gồm 2 chu trình: chu trình C4và C3:

+ Giai đoạn 1: Chu trình C4xảy ra trong tế bào nhu mô giết mổ lá.

+ Giai đoạn 2: Chu trình C3xảy ra vào lục lạp của các tế bào bao bó mạch.


Đúng 0
Bình luận (0)
SGK trang 43

Câu 5: Quan gần kề hình 9.2, 9.3 cùng 9.4, nêu sự như là nhau với khác biệt giữa những tuyến đường C3, C4với con đường CAM.


Lớp 11 Sinh học Bài 9. Quang thích hợp sinh hoạt các team thực vật C3, C4 và CAM
5
0
Gửi Hủy

* Giống: Cả hai quy trình đều sở hữu quy trình Canvin tạo thành PGA rồi tự đó hiện ra phải các đúng theo chất cacbonhiđrat, axit amin, prôtêin, lipit..

* Khác:

- Chất nhấn của chu trình C3 là ribulôzơ-l,5-điphôlphat Chất nhận của quy trình C4 là axit phôlphoenolptruvic.

- Sản phẩm ổn định trước tiên của chu trình C3 là phù hợp hóa học 3 cacbon: APG.

Sản phẩm định hình trước tiên của chu trình C4 là các hợp hóa học 4 cacbon: axit ôxalôaxêtic với axit malic/aspactic.

- Tiến trình của quy trình C3chỉ gồm một tiến độ là chu trình Canvin xảy ra chỉ trong các tế bào nhu tế bào giết lá.

Tiến trình của chu trình C4 có nhị giai đoạn: Giai đoạn 1 là quy trình C4 xảy ra trong số tế bào nhu mô giết thịt lá cùng tiến độ chu trình Canvin xảy ra trong những tế bào bao bó mạch.


Đúng 0

Bình luận (0)

* Giống: Cả nhì quy trình đều phải sở hữu quy trình Canvin tạo thành PGA rồi từ kia có mặt nên những vừa lòng hóa học cacbonhiđrat, axit amin, prôtêin, lipit..

* Khác:

- Chất thừa nhận của chu trình C3 là ribulôzơ-l,5-điphôlphat Chất dấn của quy trình C4 là axit phôlphoenolptruvic.

- Sản phẩm ổn định trước tiên của quy trình C3 là hòa hợp hóa học 3 cacbon: APG.

Sản phẩm định hình đầu tiên của quy trình C4 là các vừa lòng hóa học 4 cacbon: axit ôxalôaxêtic với axit malic/aspactic.

- Tiến trình của quy trình C3chỉ bao gồm một quy trình tiến độ là chu trình Canvin xảy ra chỉ trong những tế bào nhu mô làm thịt lá.

Tiến trình của quy trình C4 tất cả hai giai đoạn: Giai đoạn một là chu trình C4 xẩy ra trong số tế bào nhu tế bào giết mổ lá với quy trình tiến độ quy trình Canvin xẩy ra trong số tế bào bao bó mạch.


Đúng 0

Bình luận (0)

Trả lời:

* Giống: Cả hai chu trình đều có chu trình Canvin tạo ra PGA rồi tự đó sinh ra bắt buộc những thích hợp hóa học cacbonhiđrat, axit amin, prôtêin, lipit..

* Khác:

- Chất nhận của chu trình C3 là ribulôzơ-l,5-điphôlphat Chất thừa nhận của quá trình C4 là axit phôlphoenolptruvic.

- Sản phẩm ổn định thứ nhất của quy trình C3 là hợp hóa học 3 cacbon: APG.

Sản phẩm bất biến trước tiên của quy trình C4 là các phù hợp hóa học 4 cacbon: axit ôxalôaxêtic với axit malic/aspactic.

- Tiến trình của quy trình C3chỉ bao gồm một tiến trình là quy trình Canvin xảy ra chỉ trong các tế bào nhu tế bào giết thịt lá.

Xem thêm: Chiều Cao 1M57 Nặng Bao Nhiêu Kg Là Vừa ? Cao 1M57 Nặng Bao Nhiêu Kg Là Vừa

Tiến trình của quy trình C4 gồm nhị giai đoạn: Giai đoạn một là quy trình C4 xẩy ra trong số tế bào nhu mô giết lá và quá trình quy trình Canvin xẩy ra trong số tế bào bao bó mạch.


Đúng 0

Bình luận (0)

so sánh sự như là nhau và không giống nhau sinh sống 3 nhóm thực vật dụng C3, C4, CAM


Lớp 11 Sinc học tập Bài 9. Quang hòa hợp sinh hoạt các team thực đồ vật C3, C4 và CAM
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Sự kiểu như nhau về thực chất giữa tuyến phố CAM cùng tuyến phố C4 là

A.thành phầm bình ổn thứ nhất là AOA, axits malic

B.chất nhấn CO2là PEP

C.có quy trình C4với chu trình Canvin

D.Cả 3 phương án trên


Lớp 11 Sinh học tập
1
0
Gửi Hủy

Đáp án là D

Sự giống như nhau về bản chất thân tuyến đường CAM cùng tuyến đường C4là:

- sản phẩm bất biến đầu tiên là AOA, axits malic

- chất thừa nhận CO2là PEPhường.

- bao gồm chu trình C4với chu trình CanVin


Đúng 0

Bình luận (0)

Quang hòa hợp những team thực trang bị C 3 , C 4 cùng CAM như là nhau ở

A.Các phản ứng xẩy ra làm việc trộn tối

B.Chất dìm C O 2 thứ nhất đa số là ribulozo 1,5 diphotphat

C.Sản phđộ ẩm thắt chặt và cố định C O 2 đầu tiên mọi là APG

D. Các làm phản ứng sáng tương tự


Lớp 0 Sinch học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án D

Quang hợp sinh sống các đội thực vật này là như thể nhau sinh sống phản nghịch ứng sáng sủa. Có trộn sáng sủa giống: những quang quẻ phân li nước chế tạo ra ATP.. và giải pchờ O 2 . Giai đoạn quang hoá rất nhiều tạo ra ATPhường,NADPH hỗ trợ mang đến trộn buổi tối.


Đúng 0

Bình luận (0)

Quá trình quang quẻ thích hợp của thực vật dụng C3, C4 cùng CAM tất cả điểm như là nhau là

A. sản phẩm trước tiên là APG (axit photphoglixeric).

B.hóa học nhận CO2 trước tiên là RiDP (ribulozơ- 1,5 - điphotphat).

C. Tổng hòa hợp chất hữu cơ theo quy trình Canvin.

D. diễn ra trên và một các loại tế bào bao gồm cất diệp lục.


Lớp 11 Sinc học
1
0
Gửi Hủy

Chọn C.

Giải chi tiết:

Điểm bình thường của quang đãng đúng theo sinh hoạt 3 đội thực thiết bị C3, C4và CAM là C

A,B là Điểm sáng của quang đãng hòa hợp sinh hoạt thực vật C3

D là điểm lưu ý của quang vừa lòng ngơi nghỉ thực trang bị C3cùng CAM

Chọn C


Đúng 0

Bình luận (0)

Quang phù hợp sống các nhóm thực vật C3, C4cùng CAM như là nhau ở

A.các phản ứng xảy ra vào pha tối

B.những phản ứng xẩy ra trong pha sáng

C.thành phầm cố định và thắt chặt CO2trước tiên là APG

D.hóa học dìm CO2thứ nhất là ribulôzơ 1,5 diphotphat


Lớp 11 Sinc học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án là B

Quang hợp sống các đội thực trang bị C3, C4với CAM tương đương nhau sinh sống những phản bội ứng xẩy ra trong trộn sáng


Đúng 0

Bình luận (0)

Quang hợp sống các đội thực trang bị C3, C4 với CAM tương tự nhau ở

A. các bội nghịch ứng xẩy ra vào trộn tối.

B. những làm phản ứng xảy ra vào pha sáng sủa.

C. thành phầm cố định CO2 trước tiên là APG.

D. hóa học dấn CO2 thứ nhất là ribulôzơ 1,5 diphotphat.


Lớp 11 Sinh học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án B

Quang đúng theo làm việc những team thực đồ dùng C3, C4 với CAM kiểu như nhau làm việc các phản nghịch ứng xẩy ra vào pha sáng


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
xemlienminh360.net

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *