Bạn đang xem: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử c4h8o2

*
*
*
*
*
*
*
*

Lúc đến 0,15 mol este đối chọi chức X chức năng cùng với dung dịch NaOH (dư), sau thời điểm phản ứng kết thúc thì lượng NaOH bội nghịch ứng là 12 gam với tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của X đồng tình các tính chất bên trên là


Tdiệt phân chất X bởi dung dịch NaOH, chiếm được hai chất Y với Z đều có phản nghịch ứng tnuốm bạc, Z chức năng được cùng với Na hình thành khí H2. Chất X là


Thực hiện tại bội phản ứng xà phòng hoá chất hữu cơ X 1-1 chức cùng với dung dịch NaOH thu được một muối Y với ancol Z. Đốt cháy trọn vẹn 2,07 gam Z đề xuất 3,024 lkhông nhiều O2 (đktc) chiếm được lượng CO2 nhiều hơn cân nặng nước là một,53 gam. Nung Y cùng với vôi tôi xút ít nhận được khí T tất cả tỉ kăn năn so với bầu không khí bằng 1,03. CTCT của X là:


Đun 20,4 gam một chất cơ học A đơn chức cùng với 300 ml hỗn hợp NaOH 1M thu được muối hạt B với thích hợp chất cơ học C. Cho C làm phản ứng cùng với Na dư thu được 2,24 lítH2 (đktc). Nung B cùng với NaOH rắn thu được khí D tất cả tỉ kân hận đối với O2bằng 0,5. Lúc thoái hóa C bằng CuO được chất cơ học E ko phản ứng cùng với AgNO3/NH3. Xác định CTCT của A?


Hai este X, Y gồm cùng cách làm phân tử C8H8O2 cùng chứa vòng benzen vào phân tử. Cho 6,8 gam tất cả hổn hợp gồm X và Y công dụng cùng với hỗn hợp NaOH dư, đun cho nóng, lượng NaOH làm phản ứng về tối đa là 0,06 mol, nhận được dung dịch Z cất 4,7 gam ba muối. Kân hận lượng muối của axit cacboxylic bao gồm phân tử khối hận lớn hơn trong Z là


Lúc đốt cháy hoàn toàn một este no, solo chức thì số mol CO2 xuất hiện ngay số mol O2 đã phản ứng. Tên Call của este là


Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo cho từ một axit cacboxylic đối kháng chức cùng một ancol 1-1 chức) nhận được 0,22 gam CO2 với 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là


Hỗn hòa hợp X có vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy trọn vẹn 3,08 gam X, chiếm được 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là


Este X bao gồm các Điểm lưu ý sau:

- Đốt cháy trọn vẹn X tạo nên thành CO2 với H2O tất cả số mol bằng nhau;

- Thuỷ phân X vào môi trường kiềm được chất Y (tđắm đuối gia bội nghịch ứng tcố gắng gương) và hóa học Z (gồm số ngulặng tử cacbon bằng một ít số nguim tử cacbon vào X).

Phát biểu ko đúng là:


Một các thành phần hỗn hợp X gồm hai hóa học hữu cơ 1-1 chức. Cho X phản bội ứng toàn diện cùng với 500 ml dung dịch KOH 1M. Sau bội phản ứng, thu được hỗn hợp Y gồm nhị muối của nhị axit cacboxylic cùng một rượu (ancol). Cho toàn bộ lượng rượu thu được sinh hoạt bên trên tính năng cùng với Na (dư), xuất hiện 3,36 lkhông nhiều H2 (nghỉ ngơi đktc). Hỗn hòa hợp X gồm


Cho m gam hỗn hợp tất cả nhị hóa học hữu cơ 1-1 chức, mạch hsinh hoạt tác dụng hoàn toản với dung dịch chứa 11,2 gam KOH, chiếm được muối hạt của một axit cacboxylic với một ancol X. Cho toàn bộ X tính năng không còn cùng với Na thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Hai hóa học cơ học kia là


Đốt cháy trọn vẹn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi dung nạp toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau phản ứng chiếm được 18 gam kết tủa và dung dịch X. Kân hận lượng X so với cân nặng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu sẽ thay đổi như thế nào?


Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp X tất cả hai este đồng phthân thiện sử dụng 27,44 lít khí O2, chiếm được 23,52 lít khí CO2 cùng 18,9 gam H2O. Nếu mang lại m gam X công dụng không còn với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản bội ứng thì thu được 27,9 gam chất rắn khan, trong các số ấy bao gồm a mol muối bột Y với b mol muối bột Z (MYXem thêm: Sữa Tắm Tiếng Anh Là Gì ? Chattayruahuuco Từ Vựng Tiếng Anh Về Phòng Tắm*

Cơ quan lại công ty quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *