Reaction stoichiometryLimiting reagentCompoundCoefficientMolar MassMolesWeightSN(OH)2180.09 NaOH240.00 Na2SNO21124.05 H2O218.02 Units: molar mass - g/mol, weight - g.Please tell about this không tính phí chemistry software khổng lồ your friends!Direct links lớn this balanced equation:

Instructions on balancing chemical equations:
Enter an equation of a chemical reaction và cliông xã "Balance".

Bạn đang xem: Sodium stannate

The answer will appear belowAlways use the upper case for the first character in the element name and the lower case for the second character.Examples: sắt, Au, Co, Br, C, O, N, F. Compare: Co - cobalternative text and CO - carbon monoxideTo enter an electron into lớn a chemical equation use - or e To enter an ion, specify charge after the compound in curly brackets: +3 or 3+ or 3. Example: Fe3+ + I- = Fe2+ + I2Substitute immutable groups in chemical compounds to avoid ambiguity. For instance equation C6H5C2H5 + O2 = C6H5OH + CO2 + H2O will not be balanced, but PhC2H5 + O2 = PhOH + CO2 + H2O willCompound states are not required.If you bởi vì not know what products are, enter reagents only & clichồng "Balance".

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Movement Là Gì ? Nghĩa Của Từ Movements Trong Tiếng Việt

In many cases a complete equation will be suggested.Reaction stoichiometry could be computed for a balanced equation. Enter either the number of moles or weight for one of the compounds to compute the rest.Limiting reagent can be computed for a balanced equation by entering the number of moles or weight for all reagents. The limiting reagent row will be highlighted in pink.Examples of complete chemical equations lớn balance:
Examples of the chemical equations reagents (a complete equation will be suggested): Related chemical tools: chemical equations balanced today Please let us know how we can improve this web tiện ích.
*
Chemistrytools
Gas laws
Unitconverters
Periodictable
Chemicalforum
Constants
Symmetry
Contribute
Contact us

Menu Balance Molar mass Gas laws Units Chemistrytools Periodictable Chemicalforum Symmetry Constants Contribute Liên hệ us

xemlienminh360.net is a website application with a mission khổng lồ provide best-in-class chemistry tools & information to chemists và students.

By using this trang web, you signify your acceptance of Terms & Conditions and Privacy Policy.Do Not Sell My Personal Information

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về xemlienminh360.net

xemlienminh360.net - Trang web được thành lập bởi Wordpress. Nội dung trên blog này đều đề cập đến những vấn đề mọi người quan tâm và hay tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm "Google" hiện nay, giúp người dùng có thêm nhiều thông tin hay và bổ ích. | |

RIKVIP - Thế giới game đánh bài online |

Lưu Ý Nội Dung

Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo. Và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn tự ý làm theo mà chưa hỏi ý kiến của chuyên gia.


Mọi thắc mắc xin liên hệ: [email protected]

Quản lý nội dung

Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết

© COPYRIGHT 2022 BY xemlienminh360.net