Cơ Bản Về Pusher Là Gì ? (Từ Điển Anh Pusher Syndrome

Getting started apk i
OS website Flutter Concepts Guides Handle incoming notifications Publish to specific user website push guides Reference Client SDKs server SDKs API
Beams overview
Beams is an API for sending push notifications to i
OS, Android và Web applications. It includes a hosted service & specialized SDKs khổng lồ seamlessly manage your app’s device push tokens. Khổng lồ send notifications, you can either authenticate devices as Authenticated Users for private notifications lớn specific users across their devices or you can subscribe devices to public Device Interests for batch notification delivery. Get a realtime Debug Console and observe Insights to keep track of your notification service health.

Bạn đang xem: Cơ bản về pusher là gì

∞ Example Use Cases

Our API và SDKs make Beams the developer-friendly tool lớn send push notifications. Developers use Beams khổng lồ orchestrate a personalized notification experience for ứng dụng users.

With Beams, you can programmatically trigger push notifications based on actual in-app activity to keep users engaged with your app, such as:

Progress through a food delivery, ride-sharing, or any other logistics/delivery app
Scores in a game or news alerts sent in realtime from a vps to interested clients
Social engagement like comments, likes, or interactions inside of an app
Transactional notifications for e-commerce, fintech, or any other marketplace app

∞ Main Features

With the Beams API & SDKs, developers can build a personalized notification service using:

Authenticated Users allows you to lớn securely associate devices with your own user ID which you phối from your server and publish personalized notifications directly lớn users.Device Interests target groups of devices. They use the Publish/Subscribe model to decide which devices should receive a particular message.Hosted Token Management keeps push tokens up to lớn date with the platform push gateway for valid publishing.Webhooks for each notification sent khổng lồ a user for key events lượt thích publishes, acks, và opens to lớn integrate with other events in your server.

Xem thêm: Riboxom là gì ? tế bào nhân thực là gì

Insights about key notification service health metrics such as acknowledgement and mở cửa rates reported back from the devices.Debug Console for realtime observability into a notification service broken down by events from a new device registration all the way to notification opened by the user.

∞ Getting Started

There are two ways lớn get started with Pusher Beams:

∞ Interactive quick start guide in Dashboard

Head over khổng lồ the Pusher dashboard và create a new instance of Pusher Beams. After that, you will be taken to lớn our interactive quick start guide.

∞ Documentation

Or if you would prefer, you can skip the interactive quick start and follow the steps here in the documentation:

Với sự trở nên tân tiến của công nghệ hiện nay, nhì từ "real-time" đã không còn quá lạ lẫm với các developer nữa. Tương đối nhiều các chức năng đòi hỏi phải real-time như chat, thông báo... Dẫn đến thành lập và hoạt động của vô cùng nhiều công nghệ nhắm cung cấp việc đó với một trong các đó là Pusher.Bạn vẫn xem: Pusher là gì

Pusher là gì?

Pusher là một trong những dịch vụ cloud, tạo nên một hệ thống trung gian giúp chúng ta cũng có thể xử lý những tác vụ thời hạn thực. Tài liệu được gửi tới pusher, cùng pusher lại gửi nó đi tới những client đang subscribe (đăng ký) và những channel. Trong số đó Pusher Channel hỗ trợ giao tiếp thời hạn thực giữa những máy chủ, áp dụng và thiết bị. Những kênh được sử dụng cho những biểu đồ thời hạn thực, danh sách người dùng thời gian thực, bản đồ thời gian thực, chơi trò chơi nhiều người dân chơi và những loại cập nhật giao diện người tiêu dùng khác. Nó có một thư viện cung ứng mọi lắp thêm như trình để ý web, áp dụng i
OS với Android, khung PHP, chức năng đám mây, tập lệnh bash, sản phẩm công nghệ Io
T. Pusher Channel chuyển động ở rất nhiều nơi vì nó sử dụng Web
Sockets với HTTP và cung cấp dự phòng cho những thiết bị không hỗ trợ Web

Sử dụng Pusher cùng với Laravel

Đầu tiên để thực hiện Pusher, bạn phải đăng nhập vào màn hình quản trị của Pusher và tiến hành khởi tạo thông tin về app của bạn:

*

Như vào hình chúng ta cũng có thể thấy Pusher cung cấp trên Font-end cùng Back-end rất nhiều ngôn ngữ, chúng ta có thể thoải mái tuyển lựa ngôn ngữ phù hợp với project mình đã dùng. Sau khi khởi tạo thành công xuất sắc app, chúng ta sẽ thấy một màn hình làm chủ app của chúng ta như sau:

*

Khi chúng ta kéo xuống dưới vẫn thấy các thông tin app_id, app_secret, app_key, cluter. Đây là những thông tin để liên kết vào app của bạn nên hãy giữ bí mật nó nhé

*

Phát đi sự kiện từ laravel

Laravel có hỗ trợ Laravel Broadcasting giúp cho việc phát event từ Laravel. Bạn có thể tìm phát âm kĩ hơn về Laravel Broadcasting tại đây

Ở đây, mình sẽ chỉ nói qua về kiểu cách dùng nó. Đầu tiên ta đề xuất tạo một class Event

message = $message; } public function broadcast
On() return ; public function broadcast
As() return "my-event"; }Ở đây cái họ cần thân yêu nhất chính là tên channel trong phầnbroadcast
On và tên sự kiện trong phần broadcast
As. Đó là 2 tin tức để mặt Font-end lắng tai dữ liệu.

Lắng nghe sự khiếu nại real-time bên trên Font-end

Pusher kiểm tra Pusher test Try publishing an sự kiện to channel my-channel with event name my-event.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x