Pronouns – Đại tự trong Tiếng Anh là nhà điểm ngữ pháp thường chạm mặt trong quá trình học tập Tiếng Anh. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều bạn chưa nắm vững biện pháp cần sử dụng các một số loại đại tự. Hãy thuộc IELTS Vietop thuộc tò mò về đại từ bỏ trong nội dung bài viết sau đây nhé!


A. Đại từ vào Tiếng Anh là gì?

Đại trường đoản cú (Pronouns) trong tiếng Anh là từ bỏ dùng sửa chữa thay thế thay thế đến danh trường đoản cú trong câu, để tách ngoài lặp đa số trường đoản cú ngữ ấy nhiều lần.

Bạn đang xem: Pronoun là gì

Đại tự được phân ra làm 7 một số loại thiết yếu nhỏng sau:

1. Personal pronouns (Đại từ bỏ nhân xưng)

2. Possessive pronouns (Đại trường đoản cú ssinh sống hữu)

3. Indefinite pronouns (Đại từ bất định)

4. Reflexive pronouns (Đại tự bội phản thân)

5. Relative pronouns (Đại trường đoản cú quan hệ)

6. Demonstrative pronouns (Đại trường đoản cú chỉ định)

7. Interrogative pronouns (Đại trường đoản cú nghi vấn)

B. Phân các loại Đại từ

1. Personal pronouns (Đại tự nhân xưng)

*
*
Reflexive pronouns (Đại trường đoản cú phản thân)

Đại từ bỏ nhân xưng

Đại từ bội nghịch thân

Nghĩa

I

myself

chủ yếu tôi

you

yourself / yourselves

thiết yếu bạn/ thiết yếu các bạn

he

himself

thiết yếu anh ấy

she

herself

chính cô ấy

it

itself

chíng nó

we

ourselves

thiết yếu chúng tôi/ chúng ta

they

themselves

thiết yếu họ/ bọn chúng nó

– Làm tân ngữ của hễ trường đoản cú (khi chủ ngữ chính là công ty hành động)

Ví dụ

He poured himself a glass of orange juice.We’ve sầu brought ourselves something to eat.I am teaching myself to play the piano– Dùng đại trường đoản cú làm phản thân sau giới tự “by” thì vẫn tức là “một mình” hoặc “từ làm”

Ví dụ

The little girl wrote the letter all by herself.– Dùng đại từ phản nghịch thân ngơi nghỉ ngay lập tức sau nhà ngữ hoặc cuối câu nhằm nhấn mạnh đích thân công ty ngữ là người thực hiện hành động

Ví dụ:

Someone told me they’d actually seen the accident happen themselves.Why don’t you just vì chưng it yourself?It was the president himself who opened the door.

5. Relative sầu pronouns (Đại tự quan tiền hệ)

Đại từ bỏ quan hệ giới tính được sử dụng để liên kết những mệnh đề dục tình với những mệnh đề chủ quyền.

Xem thêm:

Đôi khi, mệnh đề quan hệ giới tính được dùng làm bổ sung cập nhật thêm lên tiếng về một danh trường đoản cú được đề cập vào câu.

Đại trường đoản cú quan lại hệ

Đối tượng sử dụng với tính năng vào câu

Ví dụ

Who

Chỉ người

Chủ ngữ và tân ngữ

The woman who called earlier didn’t leave a message

Whom

Chỉ người

Tân ngữ

The man whom you talked to lớn yesterday was actually a famous actor

Which

Động vật & và đồ dùng vật

Chủ ngữ và tân ngữ

My oto , which is nearly twenty years old, still runs well.

Whose

Hình thức sngơi nghỉ hữu

(whose + danh từ):

The woman whose son is a doctor is talking khổng lồ my mother about the accident .

That

Cả người lẫn vật

Chủ ngữ cùng tân ngữ

All the dogs that got adopted today will be loved

Chú ý: Cần rành mạch rõ những tự where, when, why không buộc phải là đại trường đoản cú quan hệ nhưng những tự này được gọi là những trạng tự quan liêu hệ

When =in/on whichWhere = in/at whichWhy = for which

Ví dụ:

The year in which he was bornThe day on which they arrived

6. Demonstrative sầu pronouns (Đại từ chỉ định)


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *