* danh từ - (triết học) tiền đề - (số nhiều) những cái kể bên trên, (pháp lý) tài sản kể trên - (số nhiều) sinh cơ, nhà cử,a vườn tược !khổng lồ be drunk (consumed) on the premises - uống ngay tại chỗ vào cửa hàng (rượu...) !to be drunk to the premises - say mèm, say bí tỉ, say khướt !to lớn see somebody toàn thân off the premises - tống tiễn ai đi * ngoại động từ - nói (cái gì) coi nhỏng tiền đề, viết (cái gì) coi nlỗi tiền đề, nói (cái gì) coi nhỏng mở đầu, viết (cái gì) coi nhỏng mở đầu, đặt thành tiền đề =lớn premise that... + đặt thành tiền đề là...

Xem thêm: Non Negotiable Là Gì - Copy Non Negotiable Bill Of Lading Là Gì

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -tiên đề

Cụm Từ Liên Quan :

Quý Khách vẫn xem: Premises là gì

business premises policy //

*Chulặng ngành kinh tế -đối chọi bảo hiểm cơ ngơi của doanh nghiệp -solo bảo hiểm cơ ngơi doanh nghiệp

electric switchboard premises //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -phòng bảng điện *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -phòng bảng điện

gas contamination of premises //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -độ xâm nhập khí vào phòng -sự khí làm ô nhiễm nhà ở

kitchen premises block //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -blốc bếp -khối bếp *Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -blốc bếp -khối bếp

major premise //

*major premise *danh từ - đại tiền đề (vào tam đoạn luận) *Chuim ngành kỹ thuật -tiền đề lớn

premises //

*premises * danh từ - căn hộ hoặc các toà nhà khác có nhà phụ, đất đai..., cơ ngơi - business premises - cơ ngơi kinh doanh = the firm is looking for larger premises +công ty vẫn đi tìm những cơ ngơi lớn rộng = he was asked lớn leave sầu the premises immediately +người ta yêu cầu anh ta phải lập tức rời khỏi quần thể nhà - (pháp lý) các đưa ra tiết về tài sản, thương hiệu người... đã được ghi rõ trong phần đầu của một hợp đồng hợp pháp = off the premises +ngoài trẻ ranh giới của dinh cơ = to see somebody toàn thân off the premises +tiễn ai ra khỏi nhà = on the premises +trong nhà... = there is always a manager on the premises +bao giờ cũng có một quản đốc ở vào toà nhà (tại chỗ) = alcohol may not be consumed on the premises +rượu ko được phép uống tại chỗ *Chuim ngành kinh tế -cơ sở (marketing ...) -cơ sở (tởm doanh) -dinh cơ -nhà cửa *Chuim ngành kỹ thuật -biệt thự -buồng -phòng -tài sản *Lĩnh vực: xây dựng -dinc cơ

service premises //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -khối phục vụ -quần thể dịch vụ

spectator"s premises //

*Chuim ngành kỹ thuật -chỗ của khán giả *Lĩnh vực: xây dựng -quầy của khán giả

stage with ancillary premises //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -tổ hợp Sảnh khấu (Sảnh khấu và các buồng phục vụ)

utility premises //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -phương tiện sinh hoạt (nhà cử,a vườn tược...)

weigher"s premises //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -buồng cân nặng *Lĩnh vực: y học -phòng cân

customer premise access facility (cpaf) //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -phương thơm tiện truy tìm nhập nhà riêng thuê bao

customer premise equipment (cpe) //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -thiết bị thuộc nhà riêng biệt mướn bao

customer premises (cp) //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -Tư gia người tiêu dùng, Nơi ở của khách hàng

off premises extensions (opx) //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử và viễn thông -đường dây phụ bên ngoài nhà

off-premises station (ops) //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -trạm đặt ngòai tòa nhà

on-premises stations (onps) //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử và viễn thông -các trạm tại tòa nhà khách hàng

premises distribution system (pds) //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử và viễn thông -hệ thống phân bố tại nhà khách hàng

premises information system (premis) //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử và viễn thông -hệ thống ban bố tại gia

subscriber premises network (spn) //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử và viễn thông -mạng tư gia mướn bao

user premises equipment division (uped) //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -đoạn thiết bị tại gia thuê bao

wireless user premises equipment (tr-416) (wupe) //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -Thiết bị vô tuyến tư gia bạn (TR-416)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *