Y Nghia Vat Ly Cua Phuong Trinh Truyen Song Trong Moi Truong Dan Hoi

Một sóng cơ lan truyền trong môi trường đàn hồi với phương trình
*
, trong đó
*
tính bằng s và
*
tính bằng m. Vận tốc truyền sóng của sóng là
*
m/s
*
m/s
*
m/s
*
m/s
Một sóng cơ điều hòa lan truyền trong một môi trường có biên độ dao động A và bước sóng
*
. Gọi v và
*
lần lượt là tốc độ truyền sóng và tốc độ cực đại dao động của các phần tử trong môi trường.
*
khi
*
=
*

Một sóng âm được mô tả bởi phương trình y = Acos
*
. Tốc độ cực đại của phân tử môi trường bằng 4 lần tốc độ truyền sóng khi
Độ lệch pha giữa hai điểm M, N cách nhau một đoạn là d trên phương truyền sóng được tính theo công thức:
Một nguồn sóng cơ có phương trình
*
= 4cos(20t) cm. Sóng truyền theo phương ONM với vận tốc 20 cm/s. Hãy xác độ ℓệch pha giữa hai điểm MN, biết MN = 1 cm.

Bạn đang xem: Y nghia vat ly cua phuong trinh truyen song trong moi truong dan hoi


Một sóng cơ học lan truyền trong không khí có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng dao động cùng pha nhau là
Một sóng cơ học lan truyền trong không khí có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng dao động vuông pha nhau là
Một sóng cơ học lan truyền trong không khí có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau là
Những phần tử của môi trường trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.
Một sóng hình sin đang lan truyền trong một môi trường. Các phần tử môi trường ở hai điểm nằm trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động
Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường. Hai điểm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một khoảng bằng bước sóng có dao động:
Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường với bước sóng λ. Trên cùng một hướng truyền sóng, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất mà phần tử của môi trường tại đó dao động ngược pha nhau là
Trong quá trình truyền sóng cơ, các phần tử vật chất chỉ dao động tại chỗ, không truyền đi theo sóng.
Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường. Hai điểm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một khoảng bằng
*
bước sóng có dao động
Sóng cơ đang truyền theo trên trục Ax. Xét hai điểm M và N trên sóng đang dao động ngược pha với nhau. Như vậy:
Một sóng cơ truyền trên mặt nước theo hướng từ A đến E có biên độ 2 cm, tốc độ truyền là 4 m/s. Tại một thời điểm nào đó các phần tử mặt nước có dạng như hình vẽ. Cho biết khoảng cách A đến C là 20 cm. Phần tử vật chất tại C đang:
*

Sóng ngang truyền trên một sợi dây rất dài từ M đến N rồi đến P với bước sóng λ và chu kỳ T. Biết MN = λ/4; NP = λ/2. Tại thời điểm
*
, M đang có li độ cực tiểu. Khẳng định nào sau đây là sai?
Một sóng ngang có bước sóng
*
truyền trên sợi dây dài, qua điểm M rồi đến điểm N cách nhau
*
Tại một thời điểm nào đó M có li độ âm và đang chuyển động đi xuống thì điểm N đang có li độ

Sóng cơ truyền được trong môi trường nào và các kiến thức liên quan về sóng cơ chắc chắn sẽ xuất hiện trong kỳ thi THPTQG. Chính vì thế em cần phải ôn tập thật kỹ lý thuyết và bài tập liên quan. Để hiểu “tất tần tật” các kiến thức về sóng cơ truyền được trong môi trường nào. Em hãy tham khảo bài viết sau của thương hiệu xemlienminh360.net - Đọc là đỗ.

Sóng cơ là gì? Sóng cơ truyền được trong môi trường nào?

*

Khi thực hiện một rung động điều hòa trên mặt nước. Em sẽ quan sát thấy các dao động rung sẽ lan truyền theo mọi hướng. Nó tạo thành những gợn sóng nhấp nhô theo đường tròn đồng tâm.

Đây là một trong những thí nghiệm về sóng cơ mà em thực hành dễ dàng nhất.

Hoặc chẳng hạn khi em nói, thanh quản của em sẽ rung lên mà tạo ra dao động. Dao động này sẽ truyền ra không khí theo mọi hướng khác nhau. Nếu em đứng gần sẽ nghe âm thanh đó rất rõ. Chứng tỏ rằng dao động đó được truyền trong không khí.

Sóng cơ là các dao động cơ lan truyền trong môi trường vật chất:

+ Rắn

+ Lỏng

+ Khí

Sóng cơ không truyền được trong chân không

Đặc điểm của sóng cơ

Để tìm hiểu về sóng cơ truyền được trong môi trường nào. Thì khi truyền sóng đi chỉ có trạng thái dao động và năng lượng được truyền đi còn các phần từ vật chất chỉ dao động tại chỗ mà không chuyển dời theo sóng.

Em cũng có thể tìm kiểu thêm sóng dọc truyền được trong các môi trường nào? Và tìm hiểu thêm sóng cơ truyền trong chất rắn luôn là sóng dọc. Để hiểu rõ nhất sóng cơ được truyền trong môi trường nào em cần phải làm thí nghiệm thực tế.

*

Phân loại sóng cơ truyền được trong môi trường nào

Dựa vào phương dao động của phần tử vật chất so với phương truyền sóng để phân loại.

Sóng ngang:

Là sóng có phương dao động của phần tử vật chất của môi trường vuông góc với phương truyền sóng. Sóng ngang chỉ truyền trong chất rắn và bề mặt chất lỏng.

Sóng dọc:

Là sóng có phương dao động của phần tử vật chất của môi trường trùng với phương truyền sóng. Sóng dọc truyền trong cả 3 môi trường rắn, lỏng, khí.

*

Phương trình truyền sóng

Để hiểu được sóng cơ truyền được trong môi trường nào em nên tìm hiểu kỹ về phương trình truyền sóng.

Sóng âm có truyền được trong chân không. Và tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào những yếu tố nào? Em hãy phân tích kỹ những nội dung trên để hiểu rõ về sóng cơ.

Phương trình dao động tại nguồn sóng

*

Ta gọi v chính là tốc độ lan truyền dao động của sóng

Thời gian để sóng truyền tới điểm M cách nguồn một đoạn x:

*

Phương trình dao động tại một điểm M cách nguồn một đoạn x:

*

*

Chú ý: Phương trình truyền sóng không phải là phương trình dao động. Vì phương trình sóng phụ thuộc vào thời gian (t) và không gian (x).

Để hiểu tất cả các kiên thức liên quan đếnsóng cơ truyền được trong môi trường nào là gì? Em nên tìm hiểu và nghiên cứu các nội dung như: Sóng nào truyền được trong chân không? Sóng cơ lan truyền trong môi trường đàn hồi hay không? Và tốc độ truyền sóng cơ trong các môi trường là bao nhiêu? Em có thểtìm phát biểu sai về sóng cơ để tham khảo và hiểu rõ về sóng cơ.

Xem thêm: Giải thích biện pháp gây vô sinh để diệt sinh vật gây hại, just a moment

Các dạng bài tập liên quan đến kiến thức sóng cơ truyền được trong môi trường nào?

Bài tập 1:

Cho các phát biểu sau đây về sóng cơ:

a. Sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường là phương thẳng đứng.

b. Sóng cơ truyền trong chất rắn luôn là sóng dọc

c. Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn là sóng ngang

d. Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào bản chất môi trường truyền sóng

e. Bước sóng là khoảng cách giữa 2 điểm mà dao động tại 2 điểm đó cùng pha

f. Bước sóng là khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha

g. Phần tử của môi trường trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.

Số phát biểu đúng là:

A.2 B.3 C.4 D.5

Hướng dẫn giải:

Các phát biểu:

Sóng dọc truyền trong các môi trường thì phương dao động của các phần tử trùng với phương truyền sóng⇒ (a) sai.

Sóng ngang truyền trong môi trường rắn, bề mặt chất lỏng. Sóng dọc truyền trong môi trường rắn, lỏng, khí⇒ (b), (c) sai.

Tốc độ truyền sóng của môi trường phụ thuộc vào bản chất của môi trường⇒ (d) đúng.

Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhất trên một phương truyền sóng dao động cùng pha⇒ (e), (f) sai

Các phần tử môi trường cùng một phương truyền sóng cách nhau một số nguyên lần bước sóng luôn dao động cùng pha⇒ (g) đúng.

⇒ Như vậy câu hỏi này có 2 phát biểu đúng.

*

Bài tập 2:

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u= A cos(20πt -πx) cm. Với t tính bằng s. Tần số của sóng này là:

A.15 Hz B.10 Hz C.5 Hz D.20Hz

Hướng dẫn giải:

Phương trình truyền sóng

*

So sánh với phương trình của bài toán ta thu được:

*

Chọn đáp án B

Bài tập 3:

Một sóng cơ có tần số 50 Hz truyền theo phương Ox có tốc độ 30m/s. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên phương Ox mà dao động của các phần tử môi trường tại đó chênh lệch pha nhau

*
bằng:

A. 20cm B. 10cm C.5cm D. 60cm

Hướng dẫn giải:

Độ lệch pha giữa hai phần tử trên cùng phương truyền sóng:

*

Chọn đáp án B

Học các kiến thức sóng cơ truyền được trong môi trường nào qua tài liệu chuẩn

Để có thể giúp các teen 2k1 nắm vững toàn bộ kiến thức về sóng cơ truyền được trong môi trường nào. Cũng như các kiến thức môn Vật lí trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. NXB Đại học Quốc gia HN và thương hiệu xemlienminh360.net đã phát hành sách Infographic chinh phục kỳ thi THPT Quốc gia môn Vật lí. Cuốn sách chính là phao cứu sinh hỗ trợ em đạt điểm 9,10 trong kỳ thi.

*

Infographic chinh phục kỳ thi THPT Quốc gia môn Vật lí

Ưu điểm của cuốn sách:

Là mắt xích móc nối kiến thức 3 năm theo từng chuyên đề.

Kiến thức của 3 năm không trình bày một cách rời rạc mà được móc nối với nhau theo từng chuyên đề. Mối quan hệ mật thiết giữa kiến thức các năm được thể hiện rõ ràng.

Đồ họa hóa kiến thức giúp em nhớ ngay tức thì.

Nội dung bài học trong sách được thể hiện bằng Infographic một hình thức truyền tải kiến thức bằng hình ảnh đánh mạnh vào tiếp thu qua thị giác.

Hệ thống hàng loạt đề thi thật, đề thi thử của các trường chuyên, lớp chọn.

Sách tập trung vào các câu hỏi vận dụng, vận dụng cao được trích từ đề thi thật, đề thi thử của các trường chuyên, lớp chọn, giúp em nâng cao kỹ năng làm bài.

Các tiện ích đi kèm hỗ trợ học tập:

Video bài giảng hỗ trợ học tập

Nhóm kín hỗ trợ học tập

Hệ thống thi thử CCTest

Thông tin liên hệ với xemlienminh360.net – Đọc là đỗ

Nhắn tin nhanh nhất: http://m.me/xemlienminh360.net.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.