Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một sóng cơ Viral trong môi trường xung quanh bầy hồi với phương thơm trình u = A cos a t - b x ,trong những số đó ttính bằng s cùng xtính bằng m. Vận tốc truyền sóng của sóng là

A. v = a b m / s

B.

Bạn đang xem: Phương trình truyền sóng trong môi trường đàn hồi

v = b a m / s

C. v = a 2 b m / s

D. v = a b + 1 m / s


*

Chọn A.

*


Một sóng cơ lan truyền vào môi trường xung quanh đàn hồi với pmùi hương trình u = A cos ω t + φ , trong số đó t tính bởi s và x tính bởi m. Vận tốc truyền sóng của sóng là

A. v = a b m / s

B. v = b a m / s

C. v = a 2 b m / s

D. v = a b + 1 m / s


Sóng cơ truyền trong môi trường xung quanh bầy hồi dọc từ trục Ox với phương thơm trình u = 5 cos ( 20 t – 4 x ) (mm). Trong đó, x tính bởi centimet, t tính bằng s. Tỉ số giữa tốc độ xấp xỉ cực to c ủa 1 phần tử sóng với vận tốc truyền sóng trong môi trường này là

A. 0,05

B. 0,5

C. 20

D. 2


Một sóng ngang lan truyền vào môi trường xung quanh đàn hồi gồm tốc độ truyền sóng v = 2,0 m/s. Xét nhị điểm M, N bên trên cùng một phương truyền sóng (sóng truyền trường đoản cú M mang đến N). Tại thời điểm t = t 0 , hình hình ảnh sóng được miêu tả nlỗi hình vẽ. Các địa điểm thăng bằng của các thành phần trên dây thuộc vị trí trục Ox. Vận tốc điểm N tại thời điểm t = t 0 là

*

A. ‒ trăng tròn π c m / s

B. – 10 π c m / s

C. 10 π c m / s

D. 20 π c m / s


Một sóng ngang lan truyền vào môi trường thiên nhiên bầy hồi bao gồm vận tốc truyền sóng v = 2,0 m/s. Xét nhị điểm M, N trên và một pmùi hương truyền sóng (sóng truyền từ M mang đến N). Tại thời gian t = t 0 , hình hình họa sóng được miêu tả nhỏng hình vẽ. Các vị trí cân đối của các bộ phận bên trên dây cùng nằm tại trục Ox. Vận tốc điểm N tại thời gian t = t 0 là

*

A. −10π cm/s.

B. 10π cm/s.

Xem thêm: " Experienced Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Experienced Là Gì

C. −20π cm/s.

D. 20π cm/s.


Một sóng ngang Viral trong môi trường bọn hồi tất cả vận tốc truyền sóng v = 2,0 m/s. Xét hai điểm M, N trên cùng một pmùi hương truyền sóng (sóng truyền từ M cho N). Tại thời gian t = t 0 , hình hình ảnh sóng được diễn đạt nhỏng hình vẽ. Các địa điểm cân bằng của các bộ phận bên trên dây thuộc nằm trong trục Ox. Vận tốc điểm N tại thời điểm t = t 0 là

*

A. -10p cm/s

B. 10p cm/s

C. ‒20π cm/s

D. 20p cm/s


*

Một sóng ngang lan truyền trong môi trường xung quanh đàn hồi gồm vận tốc truyền sóng v = 2,0 m/s. Xét nhì điểm M, N bên trên và một pmùi hương truyền sóng (sóng truyền từ M mang lại N). Tại thời điểm t = t 0 , hình hình họa sóng được miêu tả nlỗi mẫu vẽ. Các địa điểm thăng bằng của những bộ phận bên trên dây cùng nằm tại trục Ox. Vận tốc điểm N trên thời điểm t = t 0 là

A. - 10 π centimet / s

B. - 20 π centimet / s

C. 10 π centimet / s

D. 20 π cm / s


Một sóng cơ truyền vào một môi trường thiên nhiên dọc theo trục Ox cùng với phương thơm trình u = 5 cos ( 6 π t - π x ) (cm) (x tính bằng m, t tính bởi s). Tốc độ truyền sóng bằng

A. 1/6 m/s

B. 3 m/s

C. 6 m/s.

D. 1/3 m/s


Một sóng truyền theo trục Ox có phương thơm trình u = 8 cos 0 , 5 πx - 4 πt - π / 4 (trong số ấy u tính bằng cm, x tính bằng m, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trong môi trường xung quanh kia là

A. 8 m/s.

B. 4 m/s.

C. 0,5 m/s.

D. 0,25 m/s.


Một sóng cơ lan truyền trong môi trường thiên nhiên liên tiếp từ bỏ điểm M tới điểm N giải pháp M một quãng 7λ/3 cm (λ là bước sóng). Sóng truyền với biên độ A không thay đổi. Biết phương trình sóng tại M có dạng u M = 3cos2πt( u M tính bằng centimet, t tính bởi giây). Vào thời khắc t1 tốc độ giao động của bộ phận M là 6π cm/s thì vận tốc xê dịch của thành phần N là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *