Haylambởi xin giới thiệu Thầy/Cô cùng học sinh nắm tắt kim chỉ nan Toán lớp 6 Bài 5: Phxay nhân cùng phnghiền chia số tự nhiên và thoải mái sách Kết nối học thức hay, chi tiết, bsát hại sgk Toán thù 6 góp học sinh học xuất sắc môn Tân oán 6 rộng.

Bạn đang xem: Phép nhân và phép chia số tự nhiên lớp 6

Tóm tắt Lý ttiết Tân oán 6 Bài 5: Phép nhân với phxay chia số từ bỏ nhiên

A. Lý thuyết

+ Phnghiền nhân nhị số tự nhiên a và b mang đến ta một vài thoải mái và tự nhiên c được điện thoại tư vấn là tích.

Kí hiệu: a.b = c (hoặc a x b = c)

Trong đó: a và b là nhị vượt số, c là tích.

+ Chú ý: Nếu những quá số hồ hết bằng văn bản, hoặc chỉ gồm một vượt số ngay số thì ta có thể ko nhân giữa các quá số. Chẳng hạn: x.y = xy; 5.m = 5m; …

lấy ví dụ 1. Tính:

a) 254.35; b) 86.72.

Lời giải

a)

*

Vậy 254.35 = 8 890.

b)

*

Vậy 86.72 = 6 192.

+ Tính chất của phép nhân:

- Giao hoán: ab = cha.

- Kết hợp: (ab)c = a(bc).

- Phân pân hận của phxay nhân với phép cộng: a(b + c) = ab + ac.

lấy ví dụ 2. Thực hiện nay phxay tính:

a) 125.3 542.8;

b) 69.73 + 69.27.

Lời giải

a) 125.3 542.8

= (125.8).3 542

= 1 000. 3 542

= 3 542 000.

b) 69.73 + 69.27

= 69.(73 + 27)

= 69.100

= 6 900.

+ Với hai số tự nhiên a với b đang mang lại (b không giống 0), ta luôn luôn tìm được đúng hai số thoải mái và tự nhiên q với r sao cho a = b.q + r, trong những số đó 0 ≤ r ≤ b.

Nếu r = 0 thì ta bao gồm phép phân chia hết a:b = q; a là số bị phân chia, b là số phân chia, q là thương.Nếu r ≠ 0 thì ta bao gồm phxay phân tách bao gồm dư a:b = q (dư r); a là số bị chia, b là số phân chia, q là tmùi hương, r là số dư.

ví dụ như 3. Thực hiện nay các phép phân chia sau:

a) 1 356 : 23;

b) 264 : 12.

Lời giải

a)

*

Vậy 1 356 : 23 = 58 (dư 22).

b)

*

Vậy 264 : 12 = 24 (dư 0)

B. Bài tập

Bài 1. Thực hiện tại phép tính:

a) 159.32;

b) 4.119.25;

c) 5 902:17;

d) 1938:102.

Xem thêm: Phát Biểu Nào Sau Đây Là Đúng? Amilopectin Có Cấu Trúc Mạch Gì

Lời giải

a) 159.32 = 5 088;

b) 4.119.25 = (4.25).119 = 100.119 = 11 900.

c) 5 092:17 = 299 (dư 9)

d) 1 938:102 = 19.

Bài 2. Một ngôi trường Trung học cửa hàng gồm 65 chống học tập, mỗi phòng bao gồm 12 chiếc bàn ghế, từng cái bàn ghế mọi rất có thể xếp đến 4 người ngồi. Trường hoàn toàn có thể thừa nhận nhiều nhất bao nhiêu học sinh?

Lời giải

Tổng số bộ bàn ghế của trường Trung học đại lý là: 65.12 = 780 (bộ)

Vì từng cái bàn ghế hầu như có thể xếp mang lại 4 bạn buộc phải ngôi trường rất có thể dìm các nhất số học sinh là: 780.4 = 3 1trăng tròn (học tập sinh).

Vậy trường hoàn toàn có thể dìm nhiều duy nhất 3 120 học viên.

Bài 3. Một trường học có 1 213 học sinh tham gia lễ tổng kết thời điểm cuối năm. Ban tổ chức sẽ sẵn sàng các cái ghế dài 5 số chỗ ngồi. Phải tất cả tối thiểu bao nhiêu ghế dài như vậy nhằm tất cả học viên mọi đầy đủ khu vực người.

Lời giải

Ta có một 213:5 = 242 (dư 3).

Do đó ban tổ chức triển khai cần phải chuẩn bị ít nhất 243 băng ghế điều này nhằm tất cả học viên phần đa đầy đủ ghế ngồi.

các bài luyện tập trắc nghiệm Tân oán 6 Bài 5: Phnghiền nhân và phép chia số trường đoản cú nhiên

I. Nhận biết

Câu 1. Cho phép chia 125: 25 = 5. Trong phnghiền tính này thì 5 là:

A. Số bị chia;

B. Số chia;

C. Thương;

D. Số dư.

Hiển thị đáp án

Câu 2. Phxay nhân bao gồm tính chất:

A. Giao hoán

B. Kết hợp

C. Phân phối hận thân phxay nhân với phnghiền cộng

D. Cả A, B cùng C đa số đúng.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Phép nhân bao gồm tính chất:

+ Giáo hoán

+ Kết hòa hợp

+ Phân pân hận giữa phxay nhân cùng phxay cộng.

Đáp án: D


Câu 3. Với nhì số tự nhiên và thoải mái a cùng b ( b không giống 0) Tồn trên số tự nhiên và thoải mái q làm sao để cho a = b.q. khi kia phát biểu làm sao sau đây là đúng:

A. a phân tách không còn mang lại b.

B. b phân tách không còn mang đến a.

C. a chia mang lại b dư r.

D. b phân chia cho a dư r.

Hiển thị đáp án

Câu 4. Với nhì số tự nhiên và thoải mái a cùng b (b khác 0) ta luôn tìm kiếm được hai số q, r sao để cho a = b.q + r, điều kiện của r là:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *