Phân tử MX3 tất cả tổng cộng phân tử proton, nơtron và electron bằng 196, trong những số đó hạt có năng lượng điện nhiều hơn nữa số hạt ko sở hữu điện là 60. Khối lượng nguyên ổn tử của X lớn hơn của M là 8. Tổng số phân tử vào X- nhiều hơn thế nữa trong M3+ là 16. Số kân hận của X là 


Phân tử MX3 gồm một nguyên ổn tử M cùng 3 nguyên ổn tử X yêu cầu toàn bô phân tử là:

(2.ZM + NM) + 3.(2.Z­X + NX) = 196 (1)

Trong phân tử MX3, số phân tử sở hữu điện nhiều hơn ko sở hữu điện là 60 nên:

2.ZM + 3.2.ZX – (NM + 3.NX) = 60 (2)

Từ (1) và (2) => ZM + 3.ZX = 64 (3) và NM + 3.NX = 68 (4)

Khối lượng nguim tử của X to hơn của M là 8

=> AX – AM = 8 => ZX + NX – (ZM + NM) = 8 (5)

Tổng số phân tử vào X- nhiều hơn thế vào M3+ là 16 nên: 2ZX + NX + 1 – (2.ZM + NM – 3) = 16 (6)


Phân tử MX3 gồm một nguim tử M với 3 nguyên ổn tử X cần tổng cộng hạt là:

(2.ZM + NM) + 3.(2.Z­X + NX) = 196 (1)

Trong phân tử MX3, số hạt với năng lượng điện nhiều hơn thế không với năng lượng điện là 60 nên:

2.ZM + 3.2.ZX – (NM + 3.NX) = 60 (2)

Từ (1) và (2) => ZM + 3.ZX = 64 (3) với NM + 3.NX = 68 (4)

Khối lượng ngulặng tử của X to hơn của M là 8

=> AX – AM = 8 => ZX + NX – (ZM + NM) = 8 (5)

Tổng số phân tử vào X- nhiều hơn nữa vào M3+ là 16 nên: 2ZX + NX + 1 – (2.ZM + NM – 3) = 16 (6)

Từ (5) và (6) => ZX – ZM = 4 (7) với NX – NM = 4 (8)

Từ (3) cùng (7) => ZX = 17 với ZM = 13

Từ (4) cùng (8) => NX = 18 và NM = 14

=> số khối của X là AX = ZX + NX = 17 + 18 = 35


Đáp án yêu cầu lựa chọn là: b


*


+ Tính nhầm quý phái số kân hận của M => lựa chọn nhầm A

+ Bấm nhầm sản phẩm từ ẩn của (4) cùng (8) => lựa chọn nhầm C


...

Bạn đang xem: Phân tử mx3 có tổng số hạt là 196


những bài tập tất cả liên quan


bài tập thành phần ngulặng tử Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hạt nhân của số đông các nguyên tử được kết cấu từ các loại hạt sau:


Trong những câu sau đây, câu như thế nào không đúng ?


Nguyên ổn tử của đa số các nguyên ổn tố được chế tạo thành từ


Trong các câu sau đây, câu làm sao bất ổn ?


Điều xác định làm sao dưới đây không ổn ?


Ngulặng tử bao gồm đường kính to gấp khoảng chừng 10000 lần 2 lần bán kính phân tử nhân. Nếu ta pngóng đại phân tử nhân lên thành một trái láng bao gồm 2 lần bán kính 8 centimet thì đường kính nguyên ổn tử đang là


Nguim tử của ngulặng tố X bao gồm tổng thể phân tử là 40. Tổng số hạt sở hữu năng lượng điện nhiều hơn tổng số hạt ko có điện là 12 phân tử. Ngulặng tử X bao gồm số khối hận là


Một kim loại M gồm số khối hận A = 54. Tổng số các hạt cơ bạn dạng vào nguyên tử M là 80. Kyên ổn loại M là


Tổng số phân tử có năng lượng điện của phân tử XCl3 là 116. Biết số hiệu nguyên ổn tử của clo là 17. Điện tích hạt nhân X là


Tổng số phân tử của phân tử XY là 45. Tổng số hạt của phân tử XY2 là 69. Trong các nguyên tử X, Y đều có số hạt proton thông qua số hạt nơtron. Giá trị đúng nhất cùng với số khối hận của X, Y là


Nguyên ổn tử kẽm tất cả nửa đường kính r = 1,35.10-1 nm với bao gồm cân nặng ngulặng tử là 65u. Kăn năn lượng riêng của kẽm là


Phân tử MX3 bao gồm tổng số phân tử proton, nơtron cùng electron bởi 196, trong những số ấy phân tử có năng lượng điện nhiều hơn thế số hạt ko sở hữu điện là 60. Kăn năn lượng nguyên tử của X to hơn của M là 8. Tổng số phân tử vào X- nhiều hơn vào M3+ là 16. Số kăn năn của X là


Bán kính nguyên tử với trọng lượng mol nguim tử Fe theo lần lượt là 1 trong những,28A và 56 gam/mol. Biết rằng trong tinh thể, các nguim tử Fe chiếm 74% thể tích, phần còn sót lại là trống rỗng. Khối lượng riêng biệt của sắt là


Ngulặng tử Au bao gồm nửa đường kính với khối lượng mol nguim tử lần lượt là một trong những,44A cùng 197 g/mol. Biết khối lượng riêng của Au là 19,36 g/cm3. Hỏi những nguim tử Au chỉ chiếm từng nào Tỷ Lệ trong tinc thể ?


Cho 1u = 1,66.10-27 kg. Ngulặng tử kân hận của Neon là 20,179. Vậy khối lượng theo đơn vị kilogam của Neon là


Các hạt kết cấu của đa số các nguyên ổn tử là...


Trong hạt nhân nguim tử (trừ H), những hạt kết cấu phải hạt nhân gồm:


Nguim tử kali có 19 proton, 19 electron cùng 20 nơtron. Số khối hận của nguim tử kali là


Số nơtron và số proton bao gồm vào một ngulặng tử nhôm ((_13^27Al)) theo thứ tự là 


Kí hiệu nguyên tử biểu lộ không thiếu thốn đặc thù cho 1 nguim tử của một nguim tố chất hóa học vì nó đến biết:


Ngulặng tử là thành phần nhỏ nhất của chất:


Trong nguyên tử, phân tử có điện là:


Cho các dìm xét sau:

(1) Một nguyên tử bao gồm điện tích phân tử nhân là +1,6a.10-19 culong thì số proton trong phân tử nhân là a.

(2) Trong một nguim tử thì số proton luôn luôn bằng số nơtron.

(3) lúc phun phá hạt nhân bạn ta tìm thấy một các loại phân tử tất cả cân nặng sát bởi cân nặng của proton, hạt sẽ là electron.

(4) Trong nguim tử bất kì thì năng lượng điện của lớp vỏ luôn bằng năng lượng điện của phân tử nhân tuy thế ngược dấu.

Số nhấn xét đúng là:


Một nguyên ổn tử tất cả tổng thể hạt là 46. Trong đó tỉ số phân tử có điện tích đối với hạt không có điện là một trong những,875. Khối hận lượng tuyệt vời và hoàn hảo nhất của ngulặng tử chính là (Cho biết me = 9,1094.10-31 kg; mPhường = 1,6726.10-27 kg; mn = 1,6748.10-27 kg).

Xem thêm: Em Hãy Trình Bày Đặc Điểm Cấu Tạo Của Cá Voi Thích Nghi Với Đời Sống Trong Nước


Trong ion dương XY4+ gồm toàn bô phân tử bởi 29 với tổng thể hạt với năng lượng điện dương bởi 11. Nguim tử X gồm số phân tử với năng lượng điện dương nhiều hơn thế nữa số phân tử sở hữu điện dương trong Y bằng 6. Và số phân tử ko có điện X nhiều hơn thế số hạt không sở hữu điện trong Y bằng 7. Tổng số hạt không sở hữu năng lượng điện của hai nguim tử X và Y là:


Nguyên ổn tử khối của ngulặng tử M là 56, ion dương M2+ tất cả số phân tử ko có điện là 30. Số phân tử mang năng lượng điện tron ion dương M2+ là


Trong ion âm X- gồm toàn bô hạt là 29 và số phân tử mang điện chiếm 65,52% tổng số phân tử. Số phân tử với năng lượng điện trong X là


Ion âm X2- gồm tổng thể phân tử là 26. Ngulặng tử X bao gồm số khối là 16. Số phân tử electron vào X2- là:


Ion dương M2+ gồm toàn bô phân tử là 91cùng tỉ lệ (fracen = frac2735). Số electron trong M là:


Nguyên ổn tử Y gồm tổng thể phân tử là 30. Số hạt có điện dương là


Ngulặng tử X có số khối là 16, số phân tử ko với năng lượng điện là 8. Số hạt với điện là


Một ngulặng tử X gồm số kân hận là 80, X gồm tỉ trọng số hạt mang năng lượng điện với số hạt ko mang năng lượng điện là 14/9. Số hạt ko với năng lượng điện là 


Ngulặng tử Y có tổng số hạt 60, số lượng các phân tử vào Y cân nhau. Số phân tử e là


Biết 1 mol ngulặng tử Fe gồm trọng lượng bằng 56g, một nguyên ổn tử Fe tất cả 26 electron. Số phân tử electron có vào 5,6g Fe là


Nguim tử R có điện tích nghỉ ngơi lớp vỏ là -41,6.10-19 culong. Điều xác định như thế nào sau đấy là không chủ yếu xác?


khi điện phân nước, tín đồ ta khẳng định được là ứng với 1 gam hiđro đang chiếm được 8 gam oxi. Hỏi một nguim tử oxi gồm khối lượng vội vàng từng nào lần một nguyên ổn tử hiđro ?


Cho các dấn xét sau: Trong nguyên ổn tử:

(1) Tổng số hạt proton bằng điện tích hạt nhân nguyên ổn tử.

(2) Số hạt proton trong hạt nhân luôn luôn ngay số electron lớp vỏ của nguyên tử.

(3) Số phân tử proton thông qua số hạt nơtron.

(4) Số phân tử nơtron vào hạt nhân luôn luôn ngay số electron nghỉ ngơi lớp vỏ của nguyên ổn tử.

Số dìm xét ko đúng là:


Tính trọng lượng hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một ngulặng tử sulfur (có 16 proton, 16 notron, 16 electron)


Tổng số phân tử có năng lượng điện trong nguyên tử X là 112. Số proton vào X là


Xác định số nguim tử N bao gồm trong 0,2 mol khí Nitơ.


Ion X3+ bao gồm tổng số hạt cơ bản là 38 phân tử. Vậy X là


Tổng số hạt ko sở hữu năng lượng điện vào phân tử natri sunfua là bao nhiêu? Biết (_11^23Na), (_16^32S).


*

Cơ quan liêu công ty quản: chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền hỗ trợ các dịch vụ social trực con đường số 240/GPhường. – BTTTT vì Bộ Thông tin với Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *