Phần trăm trọng lượng của ngulặng tố R vào hợp chất khí cùng với hiđro cùng trong oxit tối đa khớp ứng là a% cùng b%, với a : b = 11 : 4. Phát biểu như thế nào sau đây là đúng?


gọi công thức phân tử của R với H là RHx

=>Công thức oxit cao nhất tương ứng gồm dạng R2O8-x

+) Từ tỉ lệ a:b => đưa ra quan hệ thân x với R.

Bạn đang xem: Phần trăm khối lượng của nguyên tố r trong hợp chất khí với hidro

Thử các cực hiếm x trường đoản cú 4;5;6 kiếm tìm R

=> tìm kiếm R cùng x


Gọi phương pháp phân tử của R cùng với H là RHx → oxit cao nhất tương ứng bao gồm dạng R2O8-x

Ta có: Phần trăm về cân nặng của R trong công thức cùng với Hiđro và vào cách làm oxit tối đa là: $egingathereda = dfracRR + x cdot 100\% ,,;,,b = dfrac2R2R + 16.(8 - x) cdot 100\% , hfill \khổng lồ dfracab = dfrac2R + 16.(8 - x)2(R + x) = dfrac114 Leftrightarrow 14R + 86x = 512 khổng lồ left{ egingatheredx = 4 hfill \R = 12 hfill \ endgathered ight. hfill \ endgathered $

→R là cacbon. Oxit cao nhất của C là CO2 : O = C = O (phân tử ko phân cực).

→ A đúng

B không nên vì CO2 sinh sống điều kiện thường xuyên là chất khí.

Xem thêm:

C không nên vày Cacbon trực thuộc chu kì 2.

D không đúng bởi Cacbon (sinh hoạt tâm lý cơ bản): 6C: 1s22s22p2 → bao gồm 4 electron s và 2 electron p


Đáp án bắt buộc chọn là: a


...

các bài luyện tập bao gồm liên quan


Ôn tập chương thơm bảng tuần trả những nguyên tố hóa học Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Các nguyên ổn tố trường đoản cú Li cho F, theo hướng tăng của điện tích phân tử nhân thì


Trong một đội nhóm A, trừ đội VIIIA, theo hướng tăng của năng lượng điện hạt nhân nguim tử thì


Bán kính nguim tử của những nguim tố: 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo vật dụng từ tăng vọt từ trái sang


Anion $X^ - $ với cation Y2+ đều phải có thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của những nguim tố vào bảng tuần hoàn những nguyên ổn tố chất hóa học là:


Cấu hình electron của ion X3+ là 1s22s22p63s23p63d5. Trong bảng tuần hoàn các nguyên ổn tố hoá học, nguim tố X thuộc


Nguim tử của nguim tố X có tổng thể hạt proton, nơtron, electron là 52. Trong hạt nhân nguyên tử X gồm số phân tử ko mang điện nhiều hơn thế số hạt với điện là một trong. Vị trí (chu kỳ luân hồi, nhóm) của X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là


Các sắt kẽm kim loại X, Y, Z tất cả thông số kỹ thuật electron nguyên ổn tử thứu tự là: 1s22s22p6 3s1; 1s22s22p63s2; 1s22s22p63s23p1. Dãy gồm những kim loại xếp theo chiều tăng cao tính khử tự trái lịch sự buộc phải là:


Ngulặng tử của ngulặng tố X bao gồm electron ở tầm mức tích điện tối đa là 3p. Ngulặng tử của nguim tố Y cũng đều có electron ở mức tích điện 3p với gồm một electron ngơi nghỉ lớp ngoài thuộc. Nguyên tử X với Y tất cả số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là


Cho các nguyên ổn tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng mạnh theo vật dụng tự


Cho các nguim tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy bao gồm các nguyên ổn tố được thu xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử tự trái sang đề xuất là:


Dãy những nguim tố thu xếp theo chiều tăng ngày một nhiều tính phi kim từ bỏ trái sang đề nghị là:


X và Y là hai nguyên tố ở trong cùng một chu kỳ luân hồi, nhì nhóm A liên tiếp. Số proton của ngulặng tử Y nhiều hơn nữa số proton của nguyên tử X. Tổng số hạt proton vào nguyên tử X với Y là 33. Nhận xét nào sau đây về X, Y là đúng?


Hai nguim tố X và Y và một chu kì trong bảng tuần hoàn các nguyên ổn tố hóa học, X nằm trong đội IIA, Y ở trong team IIIA (ZX + ZY = 51). Phát biểu như thế nào tiếp sau đây đúng?


Phát biểu như thế nào sau đấy là sai?


Công thức phân tử của hợp chất khí tạo vì chưng nguim tố R với hiđro là RH3. Trong oxit cơ mà R gồm hóa trị cao nhất thì oxi chiếm phần 74,07% về khối lượng. Ngulặng tố R là:


Ngulặng tử của ngulặng tố X tất cả cấu hình electron phần bên ngoài thuộc là ns2np4. Trong vừa lòng chất khí của nguyên tố X cùng với hiđro, X chiếm 94,12% cân nặng. Phần trăm khối lượng của ngulặng tố X trong oxit tối đa là


Phần trăm trọng lượng của nguyên ổn tố R vào đúng theo chất khí cùng với hiđro cùng vào oxit cao nhất khớp ứng là a% với b%, với a : b = 11 : 4. Phát biểu như thế nào sau đây là đúng?


Nguyên tố Y là phi kyên thuộc chu kỳ luân hồi 3, bao gồm công thức oxit tối đa là YO3. Ngulặng tố Y sản xuất cùng với sắt kẽm kim loại M thích hợp chất gồm cách làm MY, trong các số đó M chiếm 63,64% về trọng lượng. Kyên một số loại M là


Trong các hidroxit dưới đây, hidroxit như thế nào gồm tính lưỡng tính?


Cấu hình electron làm sao sau đây là của ngulặng tố nằm trong nhóm VIIA?


*

Cơ quan công ty quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung cấp hình thức dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *