*

Người ta cho một vòi vĩnh nước tung vào bể chưa tồn tại nước , tiếng trước tiên tung được 2/5 bể , giờ đồng hồ vật dụng nhì tan được 2/5 bể .

Bạn đang xem: Người ta cho một vòi nước chảy vào bể

a. hỏi sau 2 giờ vòi vĩnh nước kia chảy vào được mấy phần bể

b. giả dụ đang cần sử dụng hết một số lượng nước bằng 1/2 bể thì số nước sót lại là mấy phần bể


*

Sau hai giờ đồng hồ vòi vĩnh nước tan được số phần bể là:

(frac25+frac25=frac45left(bể ight))

Số phần nước còn lại là:

(frac45-frac12=frac810-frac510=frac310left(bể ight))


*

A) Sau 2 tiếng đồng hồ vòi vĩnh nước đó tan số phần bể là :

2/5 + 2/5 =4/5 (bể)

B) Bể sót lại số phần sau khi dùng 1/2 bể là :

4/5 - 1/2 = 3/10 ( bể )

Đáp số : a) 4/5 bể


Người ta cho một vòi vĩnh nước tung vào bể chưa xuất hiện nước, giờ đầu tiên rã được 2/5 bể, giờ trang bị hai rã được 2/5 bể.

a) Hỏi sau 2 tiếng vòi vĩnh nước đó tan vào được mấy phần bể ?

b) Nếu đã cần sử dụng không còn một số lượng nước bằng 50% bể thì số nước còn sót lại là mấy phần bể ?


Người ta cho 1 vòi nước chảy vào bể chưa có nước , tiếng trước tiên rã được 2 / 5 bể , giờ đồng hồ máy hai tung được 2 / 5 bể .

a) Hỏi sau 2 tiếng đồng hồ vòi vĩnh nước đó chảy vào được mấy phần bể ?

b) Nếu đang dùng không còn một số lượng nước bởi 1/ 2 bể thì số nước còn sót lại là mấy phần bể ?


Người ta cho 1 vòi vĩnh nước tung vào bể chưa xuất hiện nước,tiếng thứ nhất rã được 2/5 bể, giờ máy nhì rã được 2/5 bể.

Xem thêm:

a)Hỏi sau 2 tiếng vòi nước kia rã vào được mấy phần bể?

b)Nếu sẽ cần sử dụng hết một ít nước bằng một nửa bể thì số nước còn lại là mấy phần bể?


Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa tồn tại nước, tiếng thứ nhất rã được 2/5 bể, tiếng lắp thêm nhị tung được 2/5 bể.

a} Hỏi sau 2 tiếng đồng hồ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể?

b} Nếu đã dùng không còn một số lượng nước bởi 1/2 bể thì số nước còn lại là mấy phần bể?


người ta một vòi vĩnh nước tung vào bể chưa tồn tại nước,giờ đồng hồ đầu tiên rã được 2/5 bể,giờ đồng hồ lắp thêm nhì tan được 2/5 bể

a)Hỏi sau nhì giờ vòi nước kia tan vào được mấy phần bể ?

b) Nếu đã cần sử dụng không còn một số lượng nước bởi 1/ 2 bể thì số nước sót lại là mấy phần bể ?


Người ta cho một vòi vĩnh nước tung vào bể chưa tồn tại nước ,giờ đầu tiên tung được 2/5 bể , tiếng nhì chảy được 2/5 bể.

a> Hỏi sau 2 giờ vòi vĩnh nước kia tan vào được mấy phần bể ?

b> Nếu vẫn dùng hết mộtít nước bằng 1/2 bể thì số nước sót lại là mấy phần bể ?


Bài 2 : bạn ta cho một vòi vĩnh nước tan vào bể chưa xuất hiện nước , giờ trước tiên rã được 2/5 bể , giờ đồ vật nhì chảy được 2/5 bể

a ) Hỏi sau 2 tiếng đồng hồ vòi nước kia tung vào được mấy phần bể ?

b ) ví như sẽ cần sử dụng không còn một số lượng nước bởi 1/2 bể thì số nước còn lại là mấy phần bể ?


Người ta cho 1 vòi nước tung vào bể chưa xuất hiện nước,giờ trước tiên chảy được 2 phần 5 bể,giờ đồng hồ thứ hai rã được 2 phần 5 bể

a,Hỏi sau 2 giờ vòi vĩnh nước đó tung vào được mấy phần bể?

b,Nếu đã dùng không còn một lượng nước bởi một phần 2 bể thì số nước sót lại là mấy phần bể?


người ta cho một vòi nước tung vào bể chưa có nước giờ đồng hồ trước tiên rã được 2/5 bể ; tiếng vật dụng nhì rã 2/5 bể .

a hỏi sau nhì tiếng vòi vĩnh nước đó tan vào được mấy phần bể

b .trường hợp đang sử dụng không còn một ít nước bằng 1/2 bể thì số nước còn lại là mấy phần bể?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *