Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trong phản nghịch ứng tổng phù hợp heli


Trong bội phản ứng tống thích hợp heli : L 3 7 i + H 1 1 → 2 H 2 4 e .Biết khối lượng của các hạt Li7, H1 với He4 thứu tự là 7,016u; 1,0073u cùng 4,0015u; 1u = 931,5 MeV; 1 MeV = 1,6.10–13 J; nhiệt dung riêng rẽ của nước 4,18 kJ/kg.độ. Nếu tổng phù hợp heli từ là 1 g liti thì tích điện toả ra hoàn toàn có thể hâm sôi bao nhiêu kilôgam nước sống 0°C?

A.

Bạn đang xem: Nếu tổng hợp heli từ 1g liti

6,22.103 kg.

B. 5,7.105 kg.

C. 5,7.103 kilogam.

D. 6,22.105 kilogam.


*

Trong bội phản ứng tống phù hợp heli: L 3 7 i + H 1 1 → 2 H 2 4 e

Biết cân nặng của những phân tử Li7, H1 với He4 thứu tự là 7,016u; 1,0073u và 4,0015u; 1u = 931,5 MeV; 1 M e V = 1 ٫ 6 . 10 - 13 J ; nhiệt độ dung riêng biệt của nước 4,18 kJ/kg.độ. Nếu tổng thích hợp heli từ một g liti thì năng lượng toả ra có thể đun sôi từng nào kilôgam nước sống 0 ° C ?

A. 6 ٫ 22 . 10 3 k g .

B. 5 ٫ 7 . 10 5 k g .

C. 5 ٫ 7 . 10 3 k g .

D. 6 ٫ 22 . 10 5 k g .


Trong bội nghịch ứng tổng đúng theo heli : L 3 7 i + H 1 1 → 2 H 2 4 e .Biết khối lượng của những phân tử Li7, H1 cùng He4 theo thứ tự là 7,016u; 1,0073u cùng 4,0015u; 1u = 931,5 MeV; 1 MeV = 1,6. 10 - 13 J; sức nóng dung riêng của nước 4,18 kJ/kilogam.độ. Nếu tổng vừa lòng heli từ 1 g liti thì năng lượng toả ra có thể đun sôi bao nhiêu kilôgam nước sinh hoạt 0 0 C?

A. 6,22. 10 3 kg.

B. 5,7. 10 5 kilogam.

C. 5,7. 10 3 kg

D. 6,22. 10 5 kg.


Đáp ánD

Số nguim tử Li trong 1g Li là :

*

*
*

Năng lượng lan ra là :

*
*

Kân hận số lượng nước hoàn toàn có thể đun sôi được là :

*
*


Trong phản ứng tổng thích hợp Heli: 3 7 Li + p → 2 α + 15 , 1 MeV . Nếu tổng đúng theo Heli trường đoản cú 1g Li thì tích điện lan ra hoàn toàn có thể hâm sôi từng nào kilogam nước bao gồm nhiệt độ ban đầu là 0 ° C ? Lấy sức nóng dung riêng biệt của nước c = 4200 J/kilogam.K.

A.1,95. 10 5 kilogam.

B.2,95. 10 5 kg.

C.

Xem thêm:

3,95. 10 5 kg.

D.4,95. 10 5 kg.


Đáp án D

Năng lượng tỏa ra khi tổng hòa hợp Heli xuất phát từ một gam Liti:

Năng lượng này dùng làm đun nước nên:


Trong phản bội ứng tổng đúng theo Heli: Li 3 7 + p → 2 α + 15 , 1 MeV . Nếu tổng đúng theo Heli trường đoản cú 1g Li thì tích điện tỏa ra rất có thể hâm sôi bao nhiêu kg nước bao gồm ánh sáng lúc đầu là 0 o C ? Lấy sức nóng dung riêng rẽ của nước c = 4200 J/kilogam.K.

A. 1,95.105 kg.

B.2,95.105 kg.

C.3,95.105 kg.

D.4,95.105 kg.


Cho làm phản ứng phân tử nhân L 3 7 i + H 1 1 → 2 H 2 4 e , biết m L i = 7 , 0144 u ; m H = 1 , 0073 u ; m H e = 4 , 0015 u ; 1 u = 931 , 5 M e V / c 2 ; cùng nhiệt độ dung riêng rẽ của nước là c = 4,19 KJ/kilogam. K - 1 . Nếu tổng hợp Heli từ một g liti thì tích điện lan ra rất có thể hâm nóng một khối lượng nước ở 0 ° C là

A. 4,25. 10 5 kg

B. 7,25. 10 5 kg

C. 9,1. 10 5 kg

D. 5,7. 10 5 kg


Trong bội phản ứng tổng thích hợp Heli Li 3 7 + H 1 2 → 2 He 2 4 + n 0 1 + 15 , 1 MeV , nếu như tất cả 2g He được tổng thích hợp thì năng lượng lan ra hoàn toàn có thể hâm nóng từng nào kg nước trường đoản cú 0 0 C ? Lấy sức nóng dung riêng biệt của nước 4200 J k g . K

A. 9,95. 10 5 kg

B. 27,6. 10 6 kg

C. 86,6. 10 4 kg

D. 7,75. 10 5 kg


Trong phản ứng tổng hợp Heli L 3 7 i + H 1 2 → 2 H 2 4 e + n 0 1 + 15 , 1 M e V ,nếu như có 2g He được tổng phù hợp thì năng lượng tỏa ra có thể hâm nóng từng nào kg nước từ bỏ 0 o C ,lấy nhiệt độ dung riêng rẽ của nước là 4200 J k g . K

A. 9 , 95 . 10 5 k g .

B. 27 , 6 . 10 6 k g .

C. 86 , 6 . 10 4 k g .

D. 7 , 75 . 10 5 k g .


Chọn câu trả lời C

Năng lượng toàn phần vì chưng 2g He sinc ra:

Q 1 = 1 k N Δ E = 1 k . m H e A H e . N A . Δ E = 1 2 . 2 4 .6 , 023.10 23 .15 , 1.1 , 6.10 − 13 = 3 , 637.10 11 J

Nhiệt lượng dùng để làm hâm sôi cho nước: Q 2 = m c t 2 − t 1

Nếu dùng sức nóng lượng này để đung nóng trộn nước thì:

Q 1 = Q 2 = m c t 2 − t 1 ⇒ m = Q 1 c t 2 − t 1 = 3 , 637.10 11 4200. 100 − 0 = 86 , 6.10 4 k g


Trong phản nghịch ứng tổng phù hợp Heli Li 3 7 + H 1 2 → 2 He 2 4 + n 0 1 + 15,1MeV, nếu như bao gồm 2g He được tổng hợp thì tích điện tỏa ra có thể hâm nóng bao nhiêu kg nước từ 0 0 C ? Lấy nhiệt độ dung riêng biệt của nước 4200 J k g . K

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *