Đặt điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng (60V) vào nhì đầu đoạn mạch (R, m L, m C) mắc tiếp liền thì cường độ cái điện qua đoạn mạch là (i_1 = I_0 mcosleft( 100pi t + dfracpi 4 ight)A). Nếu ngắt bỏ tụ điện C thì độ mạnh chiếc điện qua đoạn mạch là (i_2 = I_0 mcosleft( 100pi t - dfracpi 12 ight)A). Điện áp nhị đầu đoạn mạch là:


Bạn đang xem: Nếu ngắt bỏ tụ điện c thì cường độ dòng điện

+ Sử dụng mọt liên hệ thân cực hiếm hiệu dụng và quý hiếm rất đại: (left{ eginarraylI = dfracI_0sqrt 2 \U = dfracU_0sqrt 2 endarray ight.)

+ Sử dụng biểu thức định qui định Ôm: (I = dfracUZ)

+ Vận dụng biểu thức: ( mcosvarphi = dfracRZ)


+ Ta có: (I_1 = I_2 = dfracI_0sqrt 2 khổng lồ Z_1 = Z_2)

+ Vì (R) ko đổi ( lớn dfracRZ_1 = dfracRZ_2 leftrightarrow c mosvarphi _1 = c mosvarphi _2)

$ khổng lồ left< egingatheredvarphi _1 = varphi _2(loai) hfill \varphi _1 = - varphi _2 hfill \ endgathered ight.$

Với (varphi ) - độ lệch sóng của (u) và (i)

Ta suy ra: (varphi = varphi _u - varphi _i_1 = varphi _i_2 - varphi _u) (vày (varphi _1 = - varphi _2) )

( o lớn varphi _u = dfracvarphi _i_1 + varphi _i_22 = dfracdfracpi 4 - dfracpi 122 = dfracpi 12rad)

+ Điện áp cực lớn (U_0 = Usqrt 2 = 60sqrt 2 V)

=> Biểu thức điện áp (u = 60sqrt 2 mcosleft( 100pi t + dfracpi 12 ight)V)


Đáp án nên lựa chọn là: c


...

Bài tập bao gồm liên quan


Ôn tập cmùi hương 3 - Dòng năng lượng điện chuyển phiên chiều Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Trong mạch (RLC) mắc tiếp nối, độ lệch sóng thân chiếc năng lượng điện cùng hiệu năng lượng điện vắt sống hai đầu đoạn mạch phú thuộc:


Trong mạch chuyển phiên chiều thông suốt thì mẫu điện nkhô giòn tốt chậm trộn đối với hiệu điện nỗ lực ngơi nghỉ nhì đầu của đoạn mạch là tuỳ thuộc:


Cho một mạch năng lượng điện xoay chiều có (RLC) mắc tiếp liền. Hệ số năng suất (cosvarphi = m 0) khi còn chỉ khi:


Trong đoạn mạch RLC, mắc tiếp nối vẫn xẩy ra hiện tượng lạ cùng hưởng. Tăng dần tần số chiếc năng lượng điện và giữ nguyên các thông số của mạch, kết luận làm sao sau đây là ko đúng?


Một mạch điện gồm (R = 60Omega ), cuộn cảm thuần gồm độ trường đoản cú cảm (L = frac0,4pi H) với tụ năng lượng điện có điện dung (C = frac10^ - 4pi F) mắc thông suốt, biết (f = 50Hz).Tính tổng trsinh hoạt trong mạch, và độ lệch pha thân (u) cùng (i)?

(cosvarphi)


Mạch điện gồm cuộn dây tất cả năng lượng điện trnghỉ ngơi (R = 30Omega ) , cuộn cảm thuần tất cả hệ số từ bỏ cảm (L = frac0,6pi H) mắc tiếp liền vào tụ năng lượng điện tất cả điện dung (C = frac100pi mu F). Điện áp giữa nhị đầu đoạn mach biến hóa thiên cân bằng với tần số (50Hz). Tổng trngơi nghỉ của đoạn mach có mức giá trị là:


Cho đoạn mạch (RC) mắc tiếp liền vào điện áp nguồn chuyển phiên chiều. Biết (R = 30Omega ), và những năng lượng điện áp như sau: (U_R = 90V), (U_C = 150V), tần số dòng điện là (50Hz). Hãy kiếm tìm năng lượng điện dung của tụ:


Một cuộn dây gồm năng lượng điện trsinh hoạt thuần (40Omega ). Độ lệch pha thân năng lượng điện áp nhị đầu cuộn dây và dòng năng lượng điện qua cuộn dây là (45^0). Tính cảm kháng và và tổng trsinh sống của cuộn dây?


Mạch (RLC) mắc tiếp nối bao gồm (C = dfrac10^ - 4pi F); (L = dfrac1pi H). Mạch năng lượng điện trên được mắc vào dòng xoáy điện trong mạch xoay chiều tất cả (f) đổi khác. Tìm (f) để chiếc điện trong mạch đạt cực hiếm rất đại?


Mạch (RLC) mắc tiếp nối khi đặt vào nhị đầu mạch hiệu năng lượng điện cụ luân phiên chiều (U m = m 50 m V) thì độ mạnh chiếc năng lượng điện trong mạch là (2A). Biết độ lệch sóng thân (u) với (i) là (dfracpi 6), quý giá năng lượng điện trsống trong mạch điện là:


Mạch (RLC) mắc thông liền tất cả (L) biến đổi được mắc vào mạch điện (200V m - m 50 m Hz). khi hiện tượng lạ cùng hưởng trọn xẩy ra năng suất trong mạch là (100W). Tìm năng lượng điện trngơi nghỉ vào mạch?


Điện trnghỉ ngơi (R = 30Omega ) và một cuộn dây mắc thông liền cùng nhau. khi đặt hiệu năng lượng điện ráng ko đổi (24V) vào nhì đầu mạch này thì loại năng lượng điện qua nó là (0,6A). Khi đặt một hiệu năng lượng điện nạm luân phiên chiều gồm (f m = m 50Hz) vào nhị đầu mạch thì cái điện vào mạch lệch sóng (45^0) so với hiệu năng lượng điện cố này. Tính điện trở thuần (r) và (L) của cuộn dây?


Mạch bao gồm (2) vào (3) bộ phận (R,L,C) nối tiếp. Hiệu năng lượng điện thế sinh sống nhì đầu mạch với cái năng lượng điện vào mạch là (u = 50sqrt 2 sin left( 100pi t ight)V) cùng (i = 2sqrt 2 mcosleft( 100pi t - dfracpi 2 ight)A). Hai thành phần sẽ là đa số phần tử:


Trong một đọan mạch (R,L,C) mắc tiếp liền, thứu tự hotline (U_0R,U_0L, m U_0C) là hiệu điện vậy cực lớn giữa nhị đầu năng lượng điện trsinh sống, cuộn dây, tụ điện. Biết (2U_0R = m U_0L = m 2U_0C) . Xác định độ lệch sóng giữa cường độ mẫu năng lượng điện cùng hiệu năng lượng điện thế?


Một đoạn mạch luân phiên chiều có một điện trlàm việc thuần (R = 100Omega ), cuộn cảm thuần có độ tự cảm (L = dfrac1pi H) với một tụ điện gồm năng lượng điện dung (C = dfrac10^ - 42pi F) mắc thông suốt giữa nhì điểm gồm hiệu điện vậy (u = 200sqrt 2 mcosleft( 100pi t ight)V) . Công suất của mạch khi ấy có mức giá trị là:


Đặt vào cuộn dây gồm năng lượng điện thngơi nghỉ thuần (r) cùng độ trường đoản cú cảm (L) một hiệu điện cụ (u = U_0cos100pi t m left( V ight)). Dòng điện qua cuộn dây là (10A) và trễ pha (dfracpi 3) đối với (u). Biết năng suất tiêu hao bên trên cuộn dây là (P m = m 200W). Giá trị của (U_0) bằng:


Xem thêm: Bạn Đã Biết Mã Thẻ Cào Viettel Có Bao Nhiêu Số Cho Mệnh Giá 10K, 20K, 50K, 100K

Mạch (RLC) tiếp liền. Cho (U = m 200V); (R = 40sqrt 3 Omega ); (L = dfrac0,5pi (H)); (C = dfrac10^ - 39pi (F)); (f = 50Hz). Cường độ hiệu dụng trong mạch là:


Mạch có điện trsinh hoạt, cuộn thuần cảm và tụ điện thông suốt. Biết hiệu năng lượng điện nạm hiệu dụng là (U_R = 120V), (U_C = m 100V),(U_L = m 50V). Nếu mắc thêm một tụ điện tất cả điện dung bằng quý hiếm cùng song tuy nhiên cùng với tụ điện nói trên thì hiệu điện cụ trên năng lượng điện trnghỉ ngơi là bao nhiêu? Coi hiệu điện nỗ lực nhì đầu mạch là không đổi.


Dòng điện chạy qua đoạn mạch luân chuyển chiều tất cả dạng (i = 2cos100pi tleft( A ight)), hiệu năng lượng điện cầm cố thân nhì đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là (12V) và sớm trộn (dfracpi 3) so với chiếc điện. Biểu thức của hiệu điện nắm thân hai đầu đoạn mạch là:


Điện trnghỉ ngơi (R = 80Omega ) tiếp nối với cuộn thuần cảm (L = dfrac0,8pi left( H ight)) vào hiệu năng lượng điện vắt (u = 120sqrt 2 mcosleft( 100pi t + dfracpi 4 ight)V). Biểu thức chiếc điện trong mạch là:


Một mạch điện xoay chiều bao gồm những linh phụ kiện lphát minh (R,L,C) mắc thông suốt. Tần số góc riêng biệt của mạch là (omega _0), điện trngơi nghỉ (R) có thể biến hóa. Hỏi rất cần phải đặt vào mạch một năng lượng điện áp luân chuyển chiều có giá trị hiệu dụng không thay đổi, tất cả tần số góc (omega ) bởi bao nhiêu để điện áp hiệu dụng (U_RL) ko phụ thuộc vào vào (R)?


Đoạn mạch luân phiên chiều (RLC) nối tiếp tất cả tụ (C) đổi khác được.(U_R = 60V,U_L = 120V),(U_C = 60V). Thay thay đổi tụ (C) để điện áp hiệu dụng nhị đầu (C) là (U"_C = 40V) thì năng lượng điện áp hiệu dụng hai đầu điện trnghỉ ngơi (R) bằng:


Một đoạn mạch tất cả cuộn dây tất cả năng lượng điện trở thuần (r = 10Omega ) và độ từ bỏ cảm (L = frac0,1pi H) mắc thông liền với điện trở thuần (R = 20Omega ) cùng tụ điện (C = frac10^ - 34pi F). Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một hiệu điện thay (u = 180sqrt 2 mcosleft( 100pi t ight)V). Độ lệch sóng của hiệu điện rứa giữa hai đầu cuộn dây với hai đầu tụ năng lượng điện là:


Đặt điện áp luân phiên chiều có giá trị hiệu dụng (60V) vào nhị đầu đoạn mạch (R, m L, m C) mắc tiếp liền thì độ mạnh cái điện qua đoạn mạch là (i_1 = I_0 mcosleft( 100pi t + dfracpi 4 ight)A). Nếu ngắt quăng quật tụ năng lượng điện C thì cường độ dòng năng lượng điện qua đoạn mạch là (i_2 = I_0 mcosleft( 100pi t - dfracpi 12 ight)A). Điện áp hai đầu đoạn mạch là:


Đoạn mạch (RLC) có (L) chuyển đổi được mắc vào mạng năng lượng điện luân phiên chiều tất cả hiệu điện núm ko thay đổi. Viết phương pháp xác minh (Z_L) để hiệu điện cố kỉnh hai đầu tụ năng lượng điện đạt rất đại?


Đoạn mạch (RLC) tất cả (R) biến đổi được mắc vào mạng năng lượng điện luân chuyển chiều tất cả hiệu năng lượng điện cầm ko thay đổi. Xác định (R) nhằm hiệu điện nỗ lực nhị đầu cuộn cảm đạt cực đại?


Mạch (RLC) có (R = 20Omega ,L = dfrac0,4pi H) cùng tụ năng lượng điện (C) rất có thể thay đổi. Mắc mạch điện bên trên vào mạng năng lượng điện (220V - 50Hz). Tìm giá trị của (C) để (U_R) đạt giá trị cực đại?


Mạch (RLC) mắc theo đồ vật trường đoản cú có(L) chuyển đổi, (R = 50 m Omega ,C = frac10^ - 4pi F). Mắc mạch năng lượng điện trên vào mạng năng lượng điện chuyển phiên chiều (220 m V m - m 50 m Hz). (L) biến đổi nhằm (U_RL_ mmax), quý hiếm của (L) khi ấy là:


Cửa hàng hoạt động vui chơi của thiết bị đổi thay núm dựa trên hiện tượng:


Máy vươn lên là rứa cần sử dụng để:


Một máy đổi thay áp, quận sơ cấp gồm (200) vòng, cuộn trang bị cấp cho gồm (100) vòng. Nếu cuộn lắp thêm cung cấp tất cả hiệu năng lượng điện thay (200V) thì cuộn sơ cấp cho tất cả hiệu điện vậy đầu vào là bao nhiêu?


Điện áp với độ mạnh mẫu năng lượng điện sống cuộn sơ cung cấp là (220V) và (0,5A) , sinh hoạt cuộn thứ cung cấp là (20 m V) và (6,2A). Biết thông số công suất ở cuộn sơ cấp bằng (1), nghỉ ngơi cuộn sản phẩm công nghệ cung cấp là (0,8). Hiệu suất của dòng sản phẩm biến đổi áp là tỉ số thân hiệu suất của cuộn sản phẩm công nghệ cung cấp với của cuộn sơ cấp cho là?


Người ta truyền download năng lượng điện luân phiên chiều một pha từ một trạm phát điện phương pháp địa điểm tiêu trúc (10km). Dây dẫn có tác dụng bằng kim loại có điện trsinh hoạt suất (2,5.10^ - 8Omega .m), máu diện (0,4cm^2), hệ số năng suất của mạch năng lượng điện là (0,9). Điện áp cùng hiệu suất truyền rằng ngơi nghỉ trạm phạt năng lượng điện là (10 m kV) cùng (500 m kW). Hiệu suất truyền cài đặt năng lượng điện là:


Người ta tính tân oán rằng khi truyền download điện năng đi xa cùng với công suất tương truyền, hệ số năng suất với hiệu suất hao chi phí trên phố dây ko đổi, nếu tăng điện áp vị trí truyền lên (2,5) lần thì ngày tiết diện dây dẫn (làm cho bởi cùng một chất liệu) thực hiện đối với ban đầu:


Đặt năng lượng điện áp (u = Usqrt 2 mcos2pi mft) (trong các số ấy u tính bởi V, t tính bằng s, U ko đổi còn f biến hóa được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối liền gồm điện trsống thuần (R) và tụ gồm điện dung (C) mắc nối tiếp. lúc (f m = m f_1 = m 20Hz) thì hiệu suất tiêu thụ trên đoạn mạch là (10,0W). Khi (f m = m f_2 = m 40Hz) thì năng suất tiêu thú trên đoạn mạch là (đôi mươi,0W) . khi (f m = m f_3 = m 60Hz) thì công suất tiêu thú bên trên đoạn mạch là:


Trong giờ đồng hồ thực hành thực tế đo độ từ bỏ cảm của một cuộn dây, học viên mắc nối tiếp cuộn dây đó với một năng lượng điện biến chuyển một đoạn mạch. Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều tất cả tần số góc (omega ) thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch rồi đo tổng trsinh hoạt Z của đoạn mạch. Hình mặt là thiết bị thị trình diễn sự dựa vào của (Z^2) theo (omega ^2.) Độ từ bỏ cảm của cuộn dây bằng

*


Trong tiếng thực hành, để đo năng lượng điện dung C của một tụ năng lượng điện, một học sinh mắc mạch năng lượng điện theo sơ vật nhỏng hình bên. Đặt vào nhì đầu M, N một điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng ko thay đổi và tần số 50 Hz. lúc đóng góp khóa K vào chốt 1 thì số chỉ của ampe kế A là I. Chuyển khóa K sang trọng chốt 2 thì số chỉ của ampe kế A là 2I. Biết R = 680 Ω. Bỏ qua điện trsinh sống của ampe kế với dây nối. Giá trị của C là

*


Đặt năng lượng điện áp chuyển phiên chiều có mức giá trị hiệu dụng 220 V vào hai đầu đoạn mạch AB nhỏng hình bên. Biết năng lượng điện áp liền uAMcùng uMB lệch pha nhau (dfracpi 3), điện áp tức thì uAB với uMB lệch pha nhau (dfracpi 6.) Điện áp hiệu dụng nhị đầu đoạn mạch AM

*


Đặt điện áp xoay chiều (u = U_0cos left( 100pi t - dfracpi 2 ight),,left( V ight)) (t đo bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch thông liền gồm tụ năng lượng điện có điện dung (C = dfrac0,2pi ,,left( mF ight)) và điện trlàm việc thuần (R = 50,,Omega ). Sau thời điểm thuở đầu (t = 0) một khoảng chừng thời gian ngắn thêm độc nhất bằng bao nhiêu thì điện tích bên trên tụ điện bởi 0?

 


*

Cơ quan liêu công ty quản: Công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GPhường – BTTTT vị Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *