Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho 10 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí gồm N2 và CO2 tính năng với 2 lít hỗn hợp Ca(OH)2 0,02 mol/l thu được một gam kết tủa. Thành phần % theo thể tích N2 vào hỗn hợp thuở đầu là:

A. 2,24% hoặc 84,32%

B. 2,24% hoặc 15,68%

C. 15,68% hoặc 97,76%

D. 84,32% hoặc 97,76%


*

Đáp án D

Ta tất cả nCa(OH)2= 2.0,02= 0,04 mol; nCaCO3= 1/100= 0,01 mol

Ta có nCa(OH)2 > nCaCO3 nên gồm 2 ngôi trường hợp:

- TH1: Ca(OH)2 dư

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)

Theo PT (1): nCaCO3= nCO2= 0,01 mol →VCO2=0,01.22,4=0,224 lít

→%VCO2= 2,24%→ %VN2= 100%- 2,24%=97,76%

- TH2: Ca(OH)2 phản nghịch ứng hết:

*

Dẫn 10 l hỗn hợp khí có N2 cùng CO2 (đktc) sục vào 2 l dd Ca(OH)2 0,02 M ; thu được 1 g kết tủa . Tính Tỷ Lệ thể tích các khí trong các thành phần hỗn hợp thuở đầu ?


CO2 +Ca(OH)2 --> CaCO3 + H2O (1)

2CO2 +Ca(OH)2 --> Ca(HCO3)2 (2)

nCaCO3=0,01(mol)

nCa(OH)2 = 0,04(mol)

vị nCa(OH)2 > nCaCO3

=> xét 2 ngôi trường phù hợp :

* TH1 : Ca(OH)2 dư => ko có (2)

theo (1) : nCO2=nCaCO3=0,01(mol)

=> VCO2 (đktc)= 0,224(l)

=> %VCO2=2,24(%)

%VN2=97,76(%)

* TH2 : Ca(OH)2 không còn => bao gồm (2)

theo (1) : nCa(OH)2=nCaCO3=0,01(mol)

=> nCa(OH)2 (2) =0,03(mol)

theo (2) : nCO2=2nCa(OH)2 =0,06(mol)

=> (Sigma)nCO2 (1,2)=0,07(mol)

=> VCO2(ĐKTC) = 1,568(l)

=>%V CO2=15,68(%)

%VN2=84,32(%)


Đốt cháy trọn vẹn 3,66 lít hỗn hợp khí có CO với CH4 yêu cầu sử dụng không còn 3,66 lkhông nhiều khí CO2a) Tính yếu tắc % về thể tích của mỗi khí trong tất cả hổn hợp ban đầu?b) Sục toàn cục dd CO2 thu được vào 100ml dd Ca(OH)2 1,5M.Tính trọng lượng kết tủa tạo nên thànhM.n giải góp mình vs bản thân đã nên gấp


dẫn 10 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí có n2 cùng co3 đktc sục vào 2 lkhông nhiều dd ca(oh)trăng tròn,02M thu đc 1g kết tủa hãy xđ % theo V của co2 vào dd


nCa(OH)2=0,04molnCaCO3=0,01mol-->CO2 gồm 2 THTH1:nCO2=nCaCO3=0,01mol-->VCO2=0,224l-->%=2,24%-->%N2=97,76%TH2: nCO2=2nCa(2+)-nCaCO3=0,09mol-->VCO2=2,016l-->%=đôi mươi,16%-->%N2=79,84%


Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol tất cả hổn hợp metung và etilen. Lấy toàn thể lượng khí CO2 có mặt bỏ vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư thu được 40 gam kết tủa. Tính Tỷ Lệ về thể tích mỗi khí trong hỗn hợp lúc đầu (những khí trên đo sinh sống cùng điều kiện).

Bạn đang xem: Cho 10 lít khí hỗn hợp khí (ở đktc) gồm n2 và co2 lội qua 2 lít dung dịch ca(oh)2 0,02m thì thu được 1 gam kết tủa


a) Đốt các thành phần hỗn hợp C cùng S trong O2 dư tạo thành tất cả hổn hợp khí A.

Cho 1/2 A lội qua dd NaOH thu đc dd B + khí C.

Cho khí C qua các thành phần hỗn hợp không CuO,MgO nung nóng thu được hóa học rắn D với khí E. Cho Khí E lội qua dd Ca(OH)2 thu được kết tủa F và dd G. Thêm dd KOh cùng dd G lại thấy tất cả kết tủa F lộ diện. Đun nóng G cũng thấy kết tủa F. Cho một nửa A còn lại qua xúc tác nóng tạo ra khí M. Dẫn M qua dd BaCL2 thấy tất cả kết tủa N. Xác định yếu tắc A,B,C,D,E,F,G,M,N với viết tất cả những pđọng chất hóa học xảy ra

b) Thổi một luồng khí CO dư qua ống sứ đựng m gam các thành phần hỗn hợp có CuO,Fe2O3,FeO,Al2O3 nung rét thu đc 2,5g chất rắn, Toàn cỗ khí thoát ra sục vào nc vôi vào dư thấy gồm 15g kết tủa white. tính trọng lượng của hỗn hợp oxit kim loại ban đầu


Lớp 9 Hóa học Chương thơm I. Các một số loại đúng theo chất vô sinh
0
0
Gửi Hủy

Dẫn luồng khí CO dư đi qua trăng tròn,05 gam tất cả hổn hợp nhì oxit ZnO cùng F e 2 O 3 nghỉ ngơi ánh sáng cao, nhận được các thành phần hỗn hợp nhị kim loại với khí C O 2 . Dẫn khí C O 2 hình thành vào dung dịch C a ( O H ) 2 dư, chiếm được 35 gam kết tủa.

Viết phản ứng xảy ra.

Tính cân nặng từng sắt kẽm kim loại tạo ra thành.

Xem thêm: Cam Kết ( Commitment Là Gì? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Tính thành phần Xác Suất theo trọng lượng mỗi oxit trong hỗn hợp lúc đầu.


Lớp 8 Hóa học
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)
Cho hỗn hợp khí CO và CO2 bước vào dd Ca(OH)2 dư ,chiếm được 1gam kết tủa màu trắng.Nếu các thành phần hỗn hợp khí này đi wua Cuo dư,làm cho nóng thì thu được 0,64 gam 1 sắt kẽm kim loại màu đỏ. a)viết pthh.b)xđ yếu tố phần trăm theo thể tích của các thành phần hỗn hợp khí.c)tính thể tích khí oxi buộc phải dùng để làm đốt cháy hoàn toàn láo lếu hợp(các thể khí được đo làm việc đktc).
Lớp 9 Hóa học Bài 15. Tính hóa học trang bị lí của kim loại
1
0
Gửi Hủy

a) lúc đi vào dd Ca(OH)2dư thì chỉ tất cả CO2bội nghịch ứng

CO2+ Ca(OH)2--> CaCO3↓+ H2O

nCaCO3= 1/100 = 0,01 mol = nCO2

khi đi qua CuO dư nấu nóng thì chỉ tất cả CO phản nghịch ứng

CO + CuO --> CO2 + Cu

nCu = 0,64/64 = 0,01 mol = nCO

b) vậy tất cả hổn hợp gồm CO cùng CO2đều có số mol là 0,01 mol

=> % V từng khí = 50%

c) 2CO + O2--> 2CO2

=> nO2=(dfracnCO2)= 0,05 mol

=> Thể tích khí oxi phải dùng làm đốt cháy các thành phần hỗn hợp CO cùng CO2là 0,05.22,4 = 1,12 lkhông nhiều.


Đúng 1

Bình luận (0)

Cho 13,8 gam hỗn hợp X bao gồm sắt kẽm kim loại kiềm R với Ca tính năng hết với nước chiếm được 5,6 lít H2 (đktc) cùng hỗn hợp Y. Mặt không giống, mang đến 8,58 gam kim loại R bội phản ứng không còn với lượng dư dung dịch HCl thì thể tích khí H2 bay ra lớn hơn 2,24 lít (đktc).

1. Tìm kim loại R?

2. Cho 15 lít tất cả hổn hợp khí Z bao gồm N2 với CO2 (đktc) vào dung dịch Y. Sau lúc làm phản ứng ngừng chiếm được 8,5 gam kết tủa. Tính yếu tố Xác Suất về thể tích của từng khí vào các thành phần hỗn hợp Z?


Lớp 9 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

1.

*

Vì b > 0, từ (*) => a

=> R – trăng tròn > 7,6

=> R > 27,6 (***)

Khi cho 8,58 gam R chức năng với lượng dư HCl thì lượng H2 bay ra lớn hơn 2,24 (lít)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *