Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 260m, chiều rộng kém chiều dài 40m

*

Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 72 mét, chiều rộng bởi 3/5 chiều dài.Tính diện tích thửa ruộng kia
*

chiều rộng bởi 3/5 chiều dài

=>chiều dài là 5 phần chiều rộng là 3 phần

Tổng số phần đều nhau là: 3+5= 8(phần)

=> Nửa chu vi thửa ruộng HCN ứng cùng với 8 phần

Chiều rộng thửa ruộng HCN là: 72:8*3=27(m)

Chiều lâu năm thủa ruộng HCN là: 72:8*5= 45(m)

Vậy diện tích s thửa ruộng HCN là:27*45=1215(m2)


*

tổng số phần đều nhau là :3+5=8 (phần).Chiều rộng hình chữ nhật là :72÷8×3=27 (m).Chiều nhiều năm hình chữ nhật là :72-27=45 (m).Diện tích thửa ruộng đó là :45×27=1215 (m2).Chúc bạn làm việc tốt!!!!!!!!!!!.Tích cho chính mình nha bạn!!!!!!!!!!!.

Tổng số phần đều bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Chiều lâu năm thửa ruộng là:

72 : 8 x 5 = 45 (m)

Chiều rộng của thửa ruộng là:

72 - 45 = 27 (m)

Diện tích của thửa ruộng là:

45 x 27 = 1215 (m2)

Đáp số: 1215m2


Câu hỏi:Một thủa ruộng hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 72 mét,chiều rộng bởi 3/5 chiều dài.Tính diện tích s thửa ruộng đó

TL:Tổng số phần đều nhau là:

3+5=8(phần)

Chiều dài thửa ruộng là:

72:8 x5=45(m)

Chiều rộng sản phẩm công nghệ ruộng là:

72-45=279m)

diện tích s thửa ruộng là:

45 x27=1215(m2)

Đáp số:1215(m2)


một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 305m,chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?


Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 175m,chiều rộng lớn bằng 3 phần tư chiều dài.Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó.

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 260m, chiều rộng kém chiều dài 40m


Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 126m,chiều rộng bằng 3 phần tư chiều dài.Tính diện tích s của thửa ruộng hình chữ nhật đó?


Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 168m, chiều rộng bằng 3 phần 4 chiều dài.Tính diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó.


Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 168m, chiều rộng bởi 3 phần 4 chiều dài.Tính diện tích s của thửa ruộng hình chữ nhật đó.

 


diện tích s thửa ruộng hình vuông bằng diện tích thử ruộng hình chữ nhật.Biết rằng thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 125m,chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.Tính diện tích thửa ruộng hình vuông đó.


giúp mình bài này với diện tích s một hình vuông diện tích thửa ruộng hình chữ nhật.Biết rằng thửa ruộng có nửa chu vi là 125m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.Tính diện tích thửa ruộng hình vuông vắn đó.

Xem thêm: Đo Tốc Độ Mạng Bằng Speedtest Đúng Cách Như Thế Nào? Jitter Là Gì


Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 126m và chiều rộng bằng 3/4 chiều dài.Tính diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật đó?


Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 175m,chiều rộng lớn bằng 3/4 chiều dài.Tính thửa ruộng hình chữ nhật đó?

*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 62 m. Chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 12 m. Tính chu vi và ăn mặc tích demo ruộng đó.


*

*

Giải :

Chiều dài hcn là : ( 62 + 12 ) :2 = 37 ( m )

Chiều rộng lớn hcn là : 37 - 12 = 25 ( m )

Chu vi hcn là : 62 x 2 = 124 ( m ) hoặc ( 37 + 25 ) x 2 = 124 ( m )

Diện tích hcn là : 37 x 25 = 925 ( m2 )

Đáp số : Chu vi : 124 m

diện tích s : 925 m2

Tick mk nha !le thi lớn uyen


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà chúng ta cần!
gồm ai biết bài xích này ko :Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 468m, chiều dài hơn chiều rộng lớn 44m. Tính diện tích s của thửa ruộng đó.Bài giải:Nửa chu vi thửa ruộng là: (m)Chiều dài thửa ruộng là: (m)Chiều rộng thửa ruộng là: (m)Diện tích thửa ruộng là: (m2) Đáp số: m2.

Nửa chu vi thửa ruộng là:

468 : 2 = 234 (m)

Chiều dài thửa ruộng là:

(234 + 44) : 2 = 139 (m)

Chiều rộng lớn thửa ruộng là

(234 - 44) : 2 = 95 (m)

Diện tích thửa ruộng là:

139 .95 = 13205 (m2)

Đáp số: 13205 m2


Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 350 m chiều dài hơn nữa chiều rộng 50 m Tính chu vi và mặc tích thửa ruộng đó

 


Ủa chu vi tính r nhưng ...

Nửa chu vi : 350 : 2 = 175 ( m )

Chiều nhiều năm : ( 175 + 50 ) : 2 = 112,5 ( m )

Chiều rộng : 112,5 - 50 = 62,5 ( m )

Diện tích : 112.5 x 62.5 = 7031,25 ( m2)

HT


Chiều nhiều năm HCN là :

350 + 50 : 2 = 200 ( m )

Chiều rộng HCN là:

350 - 200 = 150 ( m )

Chu vi thửa ruộng là :

( 200 + 150 ) x 2 = 700 ( m )

DT thửa ruộng là :

200 x 150 = 30.000 ( m2)

Đ/S:....


Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 65 m chiều dài hơn chiều rộng lớn là 15 m tính diện tích s thửa ruộng kia

Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 160 m, chiều dài hơn nữa chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 40m.Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó.


Chiều lâu năm là :

(left(160+40 ight):2=100left(m ight))

Chiều rộng là :

(160-100=60left(m ight))

Diện tích hình chứ nhật chính là :

(100 imes60=6000left(m^2 ight))


một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 648 m,chiều dài ra hơn chiều rộng 72 m ,trung bình 5 m2thửa ruộng được 10 kilogam thóc .hỏi một thửa ruộng hình vuông vắn có cùng chu vi với thửa ruộng đó .tính diện tích s thửa ruộng hình vuông?


Chu vi thửa ruộng hình vuông là:

648*2=1296(m)

ĐỘ lâu năm cạnh là 1296/4=324(m)

Diện tích là 324^2=104976m2


Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 42m, chiều rộng ngắn thêm một đoạn chiều nhiều năm 16 m. Tính diện tích thửa ruộng đó.


Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 42m, chiều rộng ngắn lại chiều dài 16 m. Tính diện tích s thửa ruộng đó


Chiều rộng lớn thửa ruộng là:

(left(42-16 ight):2=13left(m ight))

Chiều dàithửa ruộng là:

(42-13=29left(m ight))

Diện tíchthửa ruộng là:

(13 imes29=377left(m^2 ight))

Đáp số:(377m^2)


Chiều rộng thửa ruộng là:

(42−16):2=13(m)" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">(42−16):2=13(m)

Chiều dàithửa ruộng là:

42−13=29(m)" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">42−13=29(m)

Diện tíchthửa ruộng là:

13×29=377(m2)" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">13×29=377(m2)

Đáp số:377m2" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">377m2


Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chu vi là 160 m , chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 12 m . Tính diện tích thửa ruộng kia ?


Nửa chu vi là:

160 : 2 = 80 ( m )

Chiều rộng lớn thửa ruộng HCNlà:

( 80 - 12 ) : 2 = 34 ( m )

Chiều dài thửa ruộng HCN là:

80 - 34 = 46 ( m )

Diện tích thửa ruộng HCN là:

46 * 34 = 1564 ( m2 )

 


Nửa chu vi hcn là: 160/2=80(m)

Chiều dài thửa ruộng là: (80+12)/2=46(m)

Chiều rộng thửa ruộng là: 80-46=34(m)

Diện tích thửa ruộng là: 34×46=?(m)


một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 224 m. Tính diện tích nửa thửa ruộng đó, biết chiều rộng thửa ruộng kém chiều lâu năm 3 lần


Chiều rộng nhát chiều dài 3 lần

=> Chiều rộng = `1/3` chiều dài

Tổng số phần :

` 3 + 1 = 4 (phần) `

Chiều dài :

` 224 : 4 xx 3= 168 (m)`

Chiều rộng lớn :

` 224 - 168 = 56 (m)`

Diện tích thửa ruộng là:

` 168 xx 56 = 9408 (m2)`


Chiều rộng yếu chiều nhiều năm 3 lần

( ightarrow)chiều rộng=(dfrac13)chiều dài

tổng số phần đều nhau là:

(3+1=4left(phần ight))

chiều lâu năm thửa ruộng đó là:

224:4x3=168(m)

chiều dài thửa ruộng kia là:

224-168=56(m)

diện tích thửa ruộng kia là:

168x56=9409(m2)

diện tích nửa thửa ruông kia là:

(9408:2=4704)(left(m2 ight))

đáp số :(4704)(left(m2 ight))


toàn bộ Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.