Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một quả cầu gồm khối lượng riêng (aKLR) = 9,8.103 kg/m3, bán kính R=1cm tích điện q = -10 -6 C được treo vào đầu một tua dây mảnh bao gồm chiều lâu năm l =10centimet. Tại điểm treo gồm đặt một năng lượng điện âm q0 = - 10 -6 C .Tất cả đặt trong dầu gồm KLR D= 0,8 .103 kg/m3, hằng số điện môi =3. Tính trương lực của dây? Lấy g=10m/s2. ĐS:0,614N


*

Một trái cầu có trọng lượng riêng ρ = 9 , 8 . 10 3 k g / m 3 nửa đường kính R = 1cm tích năng lượng điện q = - 10 - 6 C được treo vào đầu một tua dây mảnh bao gồm chiều dài l = 10 c m . Tại điểm treo đặt một năng lượng điện âm có điện tích q 0 = - 10 - 6 C . Tất cả đặt vào dầu gồm cân nặng riêng biệt D = 0 , 8 . 10 3 k g / m 3 hằng số điện môi là ε = 3 . Lực căng của dây gần nhất với giá trị như thế nào sau đây ? Lấy g = 10 m/ s 2 .

Bạn đang xem: Một quả cầu có khối lượng riêng 9 8.10^3

A. 0,627 N

B. 0,660 N

C. 0,380 N

D. 0,693 N


*

Một trái cầu kim loại gồm cân nặng riêng biệt ρ = 9 , 8 . 10 3 kilogam / m 3 , bán kính r = 1centimet, sở hữu điện tích q = 10 - 6 C được treo sống đầu một sợi dây mảnh không dãn. Chiều nhiều năm sợi dây là l = 10cm. Tại điểm treo của gai dây đặt một năng lượng điện q 0 = - 2 . 10 - 6 C . Toàn cỗ hệ thống trên được đặt vào dầu bí quyết điện gồm trọng lượng riêng ρ 0 = 800 kilogam / m 3 , hằng số năng lượng điện môi ɛ = 3. Lấy g = 10 m / s 2 . Lực căng của dây treo là:

A. 0,68N

B. 0,98N

C. 1,12N

D. 0,84N


Một trái cầu sắt kẽm kim loại có khối lượng riêng biệt ρ = 9 , 8 . 10 3 k g / m 3 , nửa đường kính r = 1centimet, sở hữu năng lượng điện q = 10 - 6 C được treo làm việc đầu một sợi dây mảnh không dãn. Chiều dài tua dây là l = 10centimet. Tại điểm treo của sợi day đặt một năng lượng điện q 0 = - 2 . 10 - 6 C .Toàn bộ hệ thống trên được đặt trong dầu giải pháp năng lượng điện có trọng lượng riêng ρ 0 = 800 k g / m 3 , hằng số năng lượng điện môi ε = 3 . Lấy g = 10 m / s 2 . Lực căng của dây treo là:

A. 0,68N

B. 0,98N

C. 1,12N

D. 0,84N


Đáp án: B

Quả cầu sở hữu điện tích q thăng bằng do tính năng của trọng tải Phường → , trương lực T → của dây treo, lực năng lượng điện F → cùng lực đẩy Ác-si-mét F A → nên:

*

Vì q cùng q 0 cùng dấu phải chúng đẩy nhau. Lực năng lượng điện gồm phương thẳng đúng, chiều đi xuống; lực đẩy Ác-si-mét tất cả pmùi hương trực tiếp đứng, chiều đi lên. Chọn trục Ox thẳng đứng, chiều dương trở xuống.

Ta có: Phường - T + F - F A = 0

*

*

*

Ttốt số:

*

= 0,98N


Một trái cầu gồm cân nặng m = 1g, mang 1 năng lượng điện q = + 90 n C được treo vào một trong những sợi dây chỉ dịu phương pháp điện tất cả chiều nhiều năm l . Đầu cơ của gai dây chỉ được buộc vào điểm cao nhất của một vòng dây tròn nửa đường kính R = 10 centimet, tích năng lượng điện Q=+90nC(điện tích phân bố phần lớn trên vòng dây) đặt cố định và thắt chặt vào phương diện phẳng thẳng đứng vào không khí. Biết m nằm cân đối bên trên trục của vòng dây và vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Lấy g = 10 m / s 2 . Tính l .

A. 9 cm.

B. 7,5 cm.

C. 7 cm.

D. 8 cm.


Một vòng dây nửa đường kính R = 5 cm tích điện Q phân bố phần đa trên vòng, vòng được đặt trong khía cạnh phẳng thẳng đứng. Quả cầu nhỏ tuổi m = 1g tích điện q = Q được treo bằng tua dây mhình họa phương pháp điện, một đầu được treo vào điểm tối đa của vòng dây. Lúc thăng bằng, quả cầu vị trí trục của vòng dây. Chiều nhiều năm dây treo quả cầu là l = 7 , 2 c m . Độ phệ của Q là?

A. 3 . 10 - 8 C

B. 6 . 10 - 8 C

C. 9 . 10 - 8 C

D. 12 . 10 - 8 C


Một vòng dây bán kính R = 5 centimet tích điện Q phân bổ số đông trên vòng, vòng được đặt trong phương diện phẳng thẳng đứng. Quả cầu nhỏ m = 1g tích năng lượng điện q = Q được treo bằng tua dây mảnh phương pháp năng lượng điện, một đầu được treo vào điểm tối đa của vòng dây. lúc cân bằng, quả cầu nằm tại trục của vòng dây. Chiều dài dây treo trái cầu là l = 7 , 2 c m . Độ to của Q là?

A. 3 . 10 - 8 C.

B. 6 . 10 - 8 C.

Xem thêm: Cho 10 Lít Khí Hỗn Hợp Khí (Ở Đktc) Gồm N2 Và Co2 Lội Qua 2 Lít Dung Dịch Ca(Oh)2 0,02M Thì Thu Được 1 Gam Kết Tủa

C. 9 . 10 - 8 C.

D. 12 . 10 - 8 C.


Một trái cầu bé dại cân nặng m = 8g, mang một điện tích q = +90 nC được treo vào trong 1 gai dây chỉ dịu bí quyết năng lượng điện tất cả chiều nhiều năm

*
Đầu cơ của sợi chỉ được buộc vào điểm cao nhất của một vòng dây tròn nửa đường kính R = 10 cm, tích năng lượng điện Q = +90 nC (năng lượng điện phân bổ đều trên vòng dây) đặt cố định vào mặt phẳng thẳng đứng vào không khí. Biết m ở thăng bằng bên trên trục của vòng dây với vuông góc cùng với mặt phẳng vòng dấy. Lấy
*
Tính
*
.

A. 9 cm.

B. 7,5 centimet.

C. 4,5 cm.

D. 8 centimet.


Một quả cầu bé dại khối lượng m = 8g, mang trong mình một điện tích q = +90 nC được treo vào một tua dây chỉ nhẹ giải pháp điện bao gồm chiều nhiều năm l .Đầu tê của sợi chỉ được buộc vào điểm cao nhất của một vòng dây tròn bán kính R = 10 centimet, tích điện Q = +90 nC (điện tích phân bố đa số trên vòng dây) đặt thắt chặt và cố định vào phương diện phẳng trực tiếp đứng vào không khí. Biết m nằm thăng bằng bên trên trục của vòng dây và vuông góc cùng với mặt phẳng vòng dấy. Lấy g = 10 m / s 2 . Tính l .

A. 9 centimet.

B. 7,5 centimet.

C. 4,5 centimet.

D. 8 centimet.


Một quả cầu bé dại cân nặng m = 1 g, mang một điện tích là q = +90 nC được treo vào trong 1 sợi chi vơi bí quyết điện bao gồm chiều dài l. Đầu tê của gai chỉ được buộc vào điểm tối đa của một vòng dây tròn bán kính R = 10 centimet, tích năng lượng điện Q = +90 nC (năng lượng điện phân bổ đầy đủ trên vòng dây) đặt thắt chặt và cố định vào mặt phẳng thẳng đứng trong bầu không khí. Biết m nằng thăng bằng trên trục của vòng dây với vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Lấy g = 10m/ s 2 . Tính l

A. 9cm

B.7,5 cm

C. 7cm

D. 8cm


đáp án A

Cường độ năng lượng điện ngôi trường vị vòng dây tạo ra tại M, cùng phía với O M → cùng bao gồm độ lớn:

E = k Q x x 2 + R 2 1 , 5 = k Q x ℓ 3

Vì m thăng bằng nên

tan α = R x = m g q E = m g ℓ 3 q k Q x

⇒ ℓ = R k q Q m g 3 = 0 , 1 . 9 . 10 9 90 . 10 - 9 2 10 - 3 . 10 3 = 0 , 09 m

*


Một trái cầu tất cả khối lượng m = 1g, mang trong mình 1 năng lượng điện

*
được treo vào một trong những gai dây chỉ vơi cách điện có chiều dài
*
Đầu cơ của sợi dây chỉ được buộc vào điểm cao nhất của một vòng dây tròn bán kính R = 10 centimet, tích điện
*
(điện tích phân bố đa số trên vòng dây) đặt cố định và thắt chặt vào mặt phẳng thẳng đứng trong bầu không khí. Biết m nằm cân bằng trên trục của vòng dây với vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Lấy
*
Tính
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *