MỘT NGƯỜI ĐỨNG Ở SÂN GA THẤY TOA THỨ NHẤT CỦA ĐOÀN TÀU ĐANG TIẾN

*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán đồ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán đồ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xã hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Một người đứng sinh hoạt sân ga thấy toa thứ nhất của đoàn tàu đã tiến vào ga qua trước phương diện mình trong 5 giây, toa trang bị hai vào 45 giây. Lúc tàu giới hạn lại, đầu toa đầu tiên cách người ấy 75m. Coi tàu vận động chậm dần dần đều. Hãy xác định gia tốc của tàu.

Bạn đang xem: Một người đứng ở sân ga thấy toa thứ nhất của đoàn tàu đang tiến


*

*

Gọi l là chiều dài mỗi toa tàu. Vận tốc đầu của đoàn tàu là v 0 . Chọn chiều dương là chiều đưa động.

Khi toa thứ nhất qua tín đồ quan sát:

s 1 = l = v o t 1 + 1 2 a t 1 2 ⇔ l = 5 v o + 12 , 5 a . (1)

Khi cả toa đầu tiên và toa trang bị hai qua fan quan sát, thời gian chuyển động của nhị toa là 50s.

Ta có:

s 2 = 2 l = v o t 2 + 1 2 a t 2 2 = 50 v o + 1250 a ⇔ l = 25 v o + 625 a . (2)

Từ (1) với (2)

⇒ 5 v o + 12 , 5 a = 25 v o + 625 a ⇔ − v o = 30 , 625 a . (3)

Khi tàu dừng, tốc độ của tàu bởi 0.

Ta bao gồm − v o 2 = 2 a s tuyệt − v o 2 = 150 a .

Từ (3) với (4) ⇒ a = − 1 , 6 m / s 2 .


Đúng(0)
Dưới đó là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó có câu vấn đáp mà bạn cần!

: Một fan đứng sinh sống sân ga thấy toa trước tiên của đoàn tàu đang tiến vào ga qua trước mặt mình trong 5s với thấy toa thứ 2 trong 45 s. Khi tàu ngừng lại, đầu của toa trước tiên cách người ấy 75 m. Coi tàu vận động chậm dần dần đều, tính gia tốc của tàu


#Vật lý lớp 10
0
Một tín đồ đứng sống sân ga nhìn ngang đầu toa tầu trước tiên của một đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Thời gian toa đầu tiên qua trước mặt người ấy là t1 = 6 s. Hỏi toa thiết bị 9 qua trước mặt tín đồ ấy trong bao lâu? hiểu được đoàn tàu hoạt động nhanh dần dần đều, chiều dài những toa bằng nhau và khoảng hở thân 2 toa là ko đáng...
Đọc tiếp

Một bạn đứng sinh sống sân ga nhìn ngang đầu toa tầu thứ nhất của một đoàn tàu bước đầu chuyển bánh. Thời gian toa thứ nhất qua trước mặt người ấy là t1 = 6 s. Hỏi toa máy 9 qua trước mặt fan ấy vào bao lâu? biết rằng đoàn tàu chuyển động nhanh dần đều, chiều dài những toa cân nhau và khoảng chừng hở thân 2 toa là không xứng đáng kể.


#Vật lý lớp 10
0
Một fan đứng sinh sống sân ga quan sát đoàn tàu ban đầu chuyển bánh cấp tốc dần những trên một mặt đường thẳng thì thấy toa thứ nhất đi qua trước khía cạnh mình vào 3 giây. Vào thời gianΔttoa thiết bị 15 trải qua trước mặt tín đồ ấy, Δt gần cực hiếm nào tốt nhất sau đây? A. 0,4s B.0,5s C.0,3s...

Xem thêm: Câu Hỏi Cho Sơ Đồ Chuyển Hóa Sau: Tinh Bột → X → Y → Axit Axetic


Đọc tiếp

Một bạn đứng sống sân ga quan sát đoàn tàu bước đầu chuyển bánh nhanh dần những trên một mặt đường thẳng thì thấy toa thứ nhất đi qua trước mặt mình vào 3 giây. Trong thời gianΔttoa máy 15 đi qua trước mặt tín đồ ấy, Δt gần cực hiếm nào tốt nhất sau đây?

A. 0,4s

B.0,5s

C.0,3s

D.0,7s


#Vật lý lớp 10
1
Vũ Thành nam giới

Chọn A.

*


Đúng(0)
Một tín đồ đứng sinh sống sân ga chú ý đoàn tàu bước đầu chuyển bánh nhanh dần đông đảo trên một mặt đường thẳng thì thấy toa trước tiên đi qua trước mặt mình trong 3 giây. Trong thời gian Δt toa sản phẩm công nghệ 15 đi qua trước mặt người ấy, Δt gần cực hiếm nào duy nhất sau đây? A. 0,4 s B. 0,5 s C. 0,3 s D. 0,7...
Đọc tiếp

Một người đứng ngơi nghỉ sân ga nhìn đoàn tàu bước đầu chuyển bánh cấp tốc dần rất nhiều trên một đường thẳng thì thấy toa đầu tiên đi qua trước phương diện mình trong 3 giây. Trong thời gian Δt toa sản phẩm công nghệ 15 đi qua trước mặt tín đồ ấy, Δt gần quý giá nào duy nhất sau đây?

A. 0,4 s

B. 0,5 s

C. 0,3 s

D. 0,7 s


#Vật lý lớp 10
1
Vũ Thành phái mạnh

Chọn đáp án A

+ Đoàn tàu tất cả v 0 = 0 ⇒ S = 1 2 a t 2

Gọi ℓ là chiều lâu năm một toa tàu

t 1 là thời gian toa thứ nhất qua fan đó

t 14 là thời gian toa sản phẩm 14 qua người đó

t 15 là thời hạn toa đồ vật 15 qua người đó

S 1 = l = 1 2 a t 1 2 1 S 14 = 14 l = 1 2 a t 14 2 2 S 15 = 15 l = 1 2 a t 15 2 3 → 1 ; 2 ; 3 l t 1 2 = 14 l t 14 2 = 15 l t 15 2 4 ⇒ t 14 = 14 t 1 t 15 = 15 t 1

+ thời gian tao 15 trải qua người ấy là: Δ t = t 15 − t 14 = 15 − 14 t 1 = 0 , 39 s


Đúng(0)

Mộtđoàn tàuđang chạy lờ đờ dầnđều vào ga, chiều dài mỗi toa l. Một quan liền kề viênđứng chú ý và thấy toa thứ 1 qua phương diện mình trong 10s, toa thứ hai qua mặt mình trong 12s. Vậy lúc tàu tạm dừng người quan liêu sátđangđứngở toa đồ vật mấy?


#Vật lý lớp 10
0

: Một bạn đứng sinh sống sân ga nhìn đoàn tàu lăn bánh nhanh dần đều. Toa (1) đi qua trước mặt fan ấy vào t giây. Hỏi toa trang bị n qua trước mặt bạn ấy trong bao lâu?

Áp dụng: t = 6s; n = 8.


#Vật lý lớp 10
0
5.Một fan đứng ở sân ga nhìn thấy đoàn tùa ban đầu chuyển động. Tín đồ này thấy được toa trước tiên chạy qua trước đôi mắt mình vào 10 s. Hãy tính thời hạn toa sản phẩm chín chạy qua bạn này. đưa sử vận động của tàu hỏa là nhanh dần đầy đủ và xem khoảng cách giữa các toa tàu là không đáng...
Đọc tiếp

5.Một người đứng ở sân ga nhìn thấy đoàn tùa bắt đầu chuyển động. Người này bắt gặp toa thứ nhất chạy qua trước đôi mắt mình vào 10 s. Hãy tính thời gian toa sản phẩm công nghệ chín chạy qua fan này. Giả sử chuyển động của tàu hỏa là nhanh dần số đông và xem khoảng cách giữa những toa tàu là không xứng đáng kể.


#Vật lý lớp 10
0

Một tín đồ đứng ỏ sảnh ga thấy toa đầu tiên của đoàn tàu đang tiến vào ga qua trước phương diện mình vào 5 giây với thấy toa vật dụng hai trong 45 giây. Lúc tàu dừng lại, đầu toa thứ nhất cách tín đồ ấy 75 m. Coi tàu chuyển động chậm dần dần đều. Gia tốc của tàu là


#Vật lý lớp 10
0

Một người đứng sinh sống sân ga thấy toa thứ nhất của đoàn tàu vẫn vào ga qua trước mặt mình trong 5s với thấy toa máy hai vào 45s. Lúc tàu giới hạn lại, đầu toa đầu tiên cách người ấy 75m. Coi tàu hoạt động thẳng chậm chạp dần phần nhiều và chiều dài các toa tàu bằng nhau. Tốc độ của tàu là?


#Vật lý lớp 10
3
Phạm Hoàng Hải Anh

tham khảo câu hỏi của chúng ta
Phạm Văn Nhật


Đúng(0)
Phạm Hoàng Hải Anh

nhớ td và tick cho mk nhé


Đúng(0)
xếp thứ hạng
toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
Tuần mon Năm

olm.vn


học tập liệu Hỏi đáp
các khóa học có thể bạn vồ cập ×
Mua khóa huấn luyện và đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
tới giỏ mặt hàng Đóng
Một tín đồ đứng nghỉ ngơi sân ga thấy toa đầu tiên của đoàn tàu đã tiến vào ga qua trước mặt mình vào 5s và thấy toa thiết bị hai vào 45s. Lúc tàu giới hạn lại, đầu toa trước tiên cách fan ấy 75 m . Coi tàu vận động chậm dần dần đều. Hãy tìm vận tốc của đoàn tàu.
*
*
.
*
*
.
*
*
.
*
*
.
*
*
.
Một chất điểm chuyển động trên trục Ox. Phương trình chuyển động của nó bao gồm dạng
*
, t tính bằng giây, x tính bằng mét. Chất điểm gửi động
Công thức biểu lộ mối liên hệ giữa vận tốc, tốc độ và quãng đường đi được của hoạt động thẳng cấp tốc dần những là
Khi đang hoạt động với tốc độ
*
thì ô tô bắt đầu chạy xuống dốc. Nhưng bởi bị mất phanh cần ô tô hoạt động thẳng nhanh dần phần lớn với tốc độ
*
xuống không còn đoạn dốc bao gồm độ nhiều năm 960 m. Khoảng thời hạn để xe hơi chạy xuống hết đoạn dốc là
Khi đang hoạt động với tốc độ
*
thì ô tô ban đầu chạy xuống dốc. Nhưng vày bị mất phanh đề nghị ô tô vận động thẳng cấp tốc dần gần như với vận tốc
*
xuống hết đoạn dốc bao gồm độ nhiều năm 960 m. Vận tốc ô tô nghỉ ngơi cuối đoạn dốc là
Một xe pháo đang hoạt động với tốc độ
*
thì tăng tốc rất nhiều với tốc độ
*
. Sau 100 m xe cộ đạt gia tốc
*
, giá bán trị gia tốc a là
Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc
*
thì hãm phanh, kế tiếp chạy thêm được 25 m thì ngừng hẳn. Độ lớn tốc độ của đoàn tàu là
Một electron đang chuyển động với vận tốc
*
. Nếu nó chịu một gia tốc bằng
*
thì quãng đường đi được để nó đạt gia tốc
*

Một hóa học điểm đang vận động với gia tốc
*
thì hoạt động thẳng chậm trễ dần gần như và tạm dừng sau 1 phút. Tốc độ của hóa học điểm là
Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc
*
thì hãm phanh vận động thẳng chậm rãi dần số đông để vào ga. Sau 2 phút thì tàu giới hạn lại, độ lớn tốc độ của tàu với quãng con đường tàu đi được trong thời gian đó là
Một đoàn tàu đang làm việc với tốc độ
*
thì hãm phanh, chạy thẳng chậm lại đều, sau 10 s tốc độ giảm xuống còn
*
. Kể từ khi hãm, tàu tạm dừng sau khoảng thời hạn là
Một chất điểm hoạt động dọc theo trục ox cùng với phương trình
*
Tọa độ và tốc độ tức thời của hóa học điểm lúc
*

Phương trình vận động của một vật gửi động đổi khác đều tất cả dạng
*
(x tính bằng m; t tính bằng giây). Phương trình tốc độ của vật sẽ là (v đo bằng
*
)
Một ô tô đang vận động với vận tốc
*
thì chuyển động xuống dốc nhanh dần phần đa với vận tốc
*
cùng khi xuống cho chân dốc đạt vận tốc
*
. Chiều dài dốc là
Một đoàn tàu đang hoạt động với gia tốc
*
thì hãm phanh và hoạt động chậm dần dần đều, tiếp đến đi thêm 125 m nữa thì giới hạn hẳn. Sau thời điểm hãm phanh được 5 s, tàu chạy với vận tốc bằng
Lúc 8h15' một ôtô đi qua A trên một mặt đường thẳng với gia tốc
*
, vận động chậm dần đa số với tốc độ
*
. Cùng lúc đó tại một điểm B giải pháp A 560 m, một xe sản phẩm công nghệ hai xuất phát đi trái chiều với xe vật dụng nhất hoạt động nhanh dần số đông với tốc độ
*
. Thời điểm và địa chỉ lúc nhị xe gặp nhau là

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.